หน้าแรก Home > แพ็กเกจท่องเที่ยว Package Tour > 1 วัน One Day Trip > บริษัท เดสทิเนชั่น เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด DESTINATION ASIA (THAILAND) CO., LTD

บริษัท เดสทิเนชั่น เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

DESTINATION ASIA (THAILAND) CO., LTD

location_onสมุทรสาคร

รายละเอียด

Detail

โปรโมชั่นเริ่มที่ 2,690 บาทต่อท่าน จากราคาปกติ 3,500 บาท เมื่อจองตั้งแต่ 2 ท่าน

ท่านเดินทางสู่แหล่งซื้อขายอาหารทะเลอับดับต้นๆของเมืองไทย ละลานตากับเครื่องถ้วยชามเบญจรงค์แห่งบ้านดอนไก่ดี เต็มอิ่มกับอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ

รายละเอียดการเดินทาง :
ออกเดินทางจากจุดนัดหมายประมาณ 7.00 น. มุ่นหน้าสู่ จังหวัดสมุทรสาคร
นำท่านชม ตลาดมหาชัย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ใกล้กับศาลหลักเมือง ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 200เมตร เราจะพาท่านไปเดินเที่ยวชมบรรยากาศที่ตลาดสดมหาชัยเป็นตลาดที่รวมอาหารทะเลสดและแห้ง ที่นี่เขายกทะเลขึ้นมาจริงๆ เพราะอาหารทะเลมากมายหลากหลายชนิดที่นี่มีให้เลือกซื้อ เพียบ... เรียกได้ว่าเกือบทุกชนิดเลยก็ว่าได้ และยังจะได้สนุกไปกันการนั่งสามล้อลัดเลาะตลาดอีกด้วย
จากนั้นเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านเบญจรงค์ตอนไก่ดี อยู่ในอำเภอกระทุ่มเบน ชุมชนบ้านดอนไก่ดีเป็นหมู่บ้านที่สืบทอดการผลิตเครื่องเบญจรงค์กันมาหลายชั่วอายุคน จนปัจจุบันเป็นผลงาน OTOP ระดับ 5 ดาว ที่มีมาตรฐานระดับสากล มีการพัฒนาด้านลวดลายอันเป็เอกลักษณ์ของไทยด้วยสี 5 สี และยังมีการใช้สีที่สวยงามยิ่งขึ้นอย่างเช่น ลายทอง มีสีทองช่วยเสริมความสวยงามและโดดเด่นของลวดลาย การพัฒนางานเบญจรงค์แพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง จากถ้วยโกโอชามก็มีภาชนะอื่นๆ มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการเปิดโฮมสเตย์เป็นที่พักให้
นักท่องเที่ยวที่สนใจงานเบญจรงค์เข้าไปศึกษาวิถีชีวิตและเรียนรู้กระบวนการผลิตของหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี เครื่องเบญจรงค์ที่นี่จึงได้รับการคัดสรรเป็นสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มีชื่อเสียงไกลไปถึงต่างประเทศ จากความทุ่มเทของชาวบ้านส่งผลให้ในปี 2550 หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี ได้รับรางวัลชุมชนดีเด่นทางด้านการท่องเที่ยว รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย จาก ททท.
รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ โรงแรม สามพราน ริเวอร์ไซต์ แล้วต่อด้วยกิจกรรม ณ “ปฐมออร์แกนิกฟาร์ม” (Patom Organic Farm) สวนเกษตรอินทรีย์ขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 40 ไร่ เป็นต้นแบบการทำเกษตรอินทรีย์ให้กับทุกคนที่สนใจได้เรียนรู้ เติมพลังชีวิตไปกับอากาศบริสุทธิ์จากธรรมชาติอย่างใกล้ชิด อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมตามฤดูกาล โดยการนำผลผลิตในฟาร์มมาแปรรูปเป็นอาหาร หรือสินค้าต่างๆ อาที ไข่เค็มพอกโคลน คั่วชาสมุนไพรน้ำส้มสายชูจากกล้วย เป็นต้น ตลอดจนเก็บวัตถุดิบจากในฟาร์ม อาทิ ผัดสด ไข่เป็ด ไข่ไก่ นำมาปรุงอาหารแบบเตาถ่านด้วยตนเอง เป็นต้น
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เดินทาง : ทุกวัน
ออกเดินทางเวลา : ประมาณ 07.00 น. โดยประมาณ
ระยะเวลาโดยรวมโดยประมาณ : 9 ชั่วโมง
อาหาร : อาหารกลางวัน

Promotion starts from 2,690 Thai baht per person (from 3,500 Thai baht) when book 2 persons

Drive Southwest out of the city to Samut Sakorn, to visit Mahachai Seafood Market. Take a short
Trishaw ride to experience a local fresh vegetable market. Continue to Benjarong Village at Ban Don
Kai Dee where Thailand's famed Benjarong porcelain is created. Enjoy a lunch at Sampran Riverside.
The trip is also included the workshop at "Patom Organic Village" where you can fearn more about
sustainable and responsible Thai products/craft. Afterwards, return to your hotel in Bangkok.

OPERATE : Daily 07:00-17:00 hrs.
Meal includes : Lunch

ติดต่อ

Contact

home 2034/93-96 ชั้น 21 ตึกอิตัลไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

home 2034/93-96 fl 21, Itanthai House, New Phetchaburi Rd, Bangkapi, Huai Kwang, Bangkok 10310

email jiradech@destination-asia.com

local_phone 021275888

language www.destination-asia.com

ที่ตั้ง Location

ราคาพิเศษSpecial price 2,690 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2020-11-15 ถึง - 2021-03-31

ดีลแนะนำต้องลอง

Recommended deals

การจองทัวร์ปละสำรองที่นั่ง :
- กรุณาแจ้งชื่อ – นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
- ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนก่อนเดินทาง เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์
โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ
- กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนเดินทางอย่างน้อย
7 วันทำการ เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง :
- เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลง
ทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี
- หากเหตุจำเป็นที่จะต้องยกเลิกหรือเคลื่อนการเดินทางเนื่องจากการจองไม่ถึงจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดไว้
ทางบริษัทจะพิจารณาให้ทราบล่วงหน้าตามแต่ละกรณีไป

ข้อเสนอแนะสำหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิด (COVID -19)
มาตรการการบริการบนรถบริการ :
- ลูกค้าต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง โดยทางลูกค้าจะต้องนำมาเอง
- ก่อนขึ้น – ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถ
- งดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง ลูกค้าสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา
- ประตูรถ เปิด – ปิด ประตูเดียว
- กรุณากรอกแบบฟอร์ม 8-ต.ค. ที่ทางเจ้าหน้าที่แจกให้พร้อมทั้งส่งคืนเจ้าหน้าที่
- น้ำดื่ม/น้ำเปล่า แจกให้วันละ 1 ขวด
- ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกอาหารว่างระหว่างที่อยู่บนรถ

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม :
- รถปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
- พาหนะท้องถิ่น (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการ
- มัคคุเทศก์มืออาชีพ ที่คอยดูแลและอำนวยการความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
- อาหารกลางวัน และ น้ำดื่ม (น้ำเปล่า)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม :
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล ในกรณีที่เกิด
จากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว
- ค่าใช่จ่ายที่มีการเปลื่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
- ค่ากิจกรรมและของฝาก
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งที่เกิด)

*หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุเพื่อผลประโยชน์ของท่านลูกค้า)
- รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง หรือ ติดต่อทางบริษัทเพื่อสอบถาม
- กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อไปตามมาตรฐาน SHA (มาตาฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย)
และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
- กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือกการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีลูกค้า
ไม่ถึงจำนวนขั้นต่ำตามที่กำหนด โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
- กำหนดการนี้อาจเปลื่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะ
โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

ติดต่อจองรายการนำเที่ยวได้ที่ :
บริษัท เดสทิเนชั่น เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 2034/93-96 ชั้น 21 ตึกอิตัลไทย ถ.เพฃรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพ
เบอร์โทร +66 2 127 5888 (จ.-ศ.)
อีเมล : jirdech@destination-asia.com

SERVICES INCLUDED :
- Pick-up and drop off services at Bangkok city hotel
- Tour guide service
- Entrance fees
- Parking fees & express way (if any)
- Drinking water and cold towel
- First aid insurance
- VAT government tax.
- Lunch

SERVICES NOT INCLUDED :
- Tips or gratuíties to guide, dríver and boat are not included in price.
- Other drinks or personal expenses.
- The optional tour that not mentioned in the program
- Meais other than specified as included

For more detaiis, piease contact :
Destination Asia (Thailand)
Address : 2034/93-96 Italthal Tower, 21st Floor, New Phetchburi Road, Bangkok, 10310 Thalland
Tel 02-127-5888 (Mon-Fri)
E-mail jiradech@destination-asia.com

แชร์ไปยัง Share
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย The Tourism Authority of Thailand (Headquarter)

1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (66)2 250 5500
ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672

1600 New Petchaburi Rd, Makkasan,
Ratchathewi, Bangkok, 10400,
Thailand

Tel : (66)2 250 5500
TAT contact center 1672