หน้าแรก Home > โปรเด็ด ดีลพิเศษ Flash Sale > ไทยบัสฟู้ดทัวร์ Thai Bus Food Tour

ไทยบัสฟู้ดทัวร์

Thai Bus Food Tour

location_onกรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

Detail

รอบ Bangkok Sightseeing ราคาพิเศษเพียง 599 บาท จากราคาปกติ 890 บาท

Bangkok Sightseeing round, special price only 599 baht from the normal price of 890 baht

ติดต่อ

Contact

home 23 อาคารศูนย์การค้า ริเวอร์ซิตี้ แบงค็อก ห้องเลขที่ 163 ชั้น 1 ซอยเจริญกรุง 24 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10110

home River City Bangkok Building No.23 room 163 Soi Charoenkrung 24, Yotha Road Talad Noi Sub District Samphanthawong District Bangkok 10100

email thaibusfoodtour.info@gmail.com

local_phone 0648011101

language www.thaibusfoodtour.com

ที่ตั้ง Location

ราคาพิเศษSpecial price 599 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-02-01 ถึง - 2021-02-28

ดีลแนะนำต้องลอง

Recommended deals

- กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ

การจองที่นั่ง ไทยบัสฟู้ดทัวร์ :
1.แจ้งชื่อ-นามสกุล ของผู้จอง
2.แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ (เบอร์มือถือ)
3.แจ้งวันที่ใช้บริการ , จำนวนผู้เดินทาง และรอบเวลาที่ต้องการจอง
ทางไทยบัส ฟู้ด ทัวร์ จะทำการยืนยันการจองกลับ พร้อมกับส่งรายละเอียดการชำระเงิน ให้กับลูกค้าเพื่อชำระเงิน
- เมื่อลูกค้าได้รับการคอนเฟิร์มที่นั่งแล้ว
- กรุณาชำระเงินค่าบริการ และส่งหลักฐานการชำระเงินเข้ามาเพื่อเป็นหลักฐาน จะถือว่าได้ทำการ
- สำรองที่นั่ง และใช้บริการเสร็จสมบูรณ์
- ในกรณีที่ยังไม่ชำระเงิน จะถือว่ายังไม่ได้ทำการจอง
- เมื่อจองและชำระเงินครบแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางและไม่คืนเงิน ลูกค้าเลื่อนการใช้บริการ
- ได้ 1 ครั้ง ไม่เกิน 15 วันของวันที่ทำการเลื่อนการใช้บริการ
- การเลื่อนการเดินทาง ต่องแจ้งล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการใช้บริการ

หมายเหตุ :
- ถ้ามีแพ้อาหารชนิดใดตามเมนู กรุณาแจ้งให้ทราบ ทางไทยบัสฟู้ดทัวร์จะได้จัดเตรียมอาหารให้ครับ
- อาทิ อาหารเจ , มังสวิรัติ หรือมุสลิม หรือแพ้อาหารใดๆ กรุณาแจ้งให้ทราบในวันที่ทำการจอง
- เนื่องจากเป็นอาหาร THAI SET ไม่สามารถเปลี่ยนเมนูอาหารได้ และไม่มีบริการห่อกลับ

- Please notify the usage of rights before using the service.

Seat reservation Thai Bus Food Tour :
1. Inform the name-surname of the booker
2. Inform your phone number (Mobile number)
3. Inform service usage date, number of travelers and preferred booking time.
Thai Bus Food Tour will confirm the booking back. Along with sending payment details to customers
- To pay
- When the customer has been confirmed the seat
- Please pay for the service. And send proof of payment as evidence Will be considered
- Reservation and service are complete.
- In case of not payment Will be considered not booked yet
- When booking and complete payment The trip cannot be canceled and no refund is provided. Customers postpone using the service
- Receive 1 time, not more than 15 days of the postponement date.
- Travel postponement Please notify 3 days in advance before using the service.

note :
- If there is any food allergy on the menu Please notice Thai Bus Food Tour will prepare food for you.
- Such as vegan, vegetarian or Muslim food, or any food allergy Please notify us on the day of booking.
- Since it is a THAI SET food, the menu cannot be changed. And no wrap-back service

แชร์ไปยัง Share
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย The Tourism Authority of Thailand (Headquarter)

1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (66)2 250 5500
ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672

1600 New Petchaburi Rd, Makkasan,
Ratchathewi, Bangkok, 10400,
Thailand

Tel : (66)2 250 5500
TAT contact center 1672