หน้าแรก Home > แพ็กเกจท่องเที่ยว Package Tour > บริษัท ที แอนด์ เอ ไอเดียพลัส จำกัด (Siamtogo) T&A Idea Plus Co.,Ltd. (Siamtogo)
visibility 59 ครั้งViews

บริษัท ที แอนด์ เอ ไอเดียพลัส จำกัด (Siamtogo)

T&A Idea Plus Co.,Ltd. (Siamtogo)

location_onยะลา
share

home 132/16 อาคารเพนนินซูล่า ซอยพระรามหก 35 ถนนพระรามหก แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

home 132/16 Penninsular Bldg., Soi 35, Rama VI Rd., Phayathai Sub District Phayathai District Bangkok 10400

email md@siamtogo.com

local_phone 022796375

language www.siamtogo.com

รายละเอียด

Detail

CST9 เบตง อัยเยอร์เวง บ่อน้ำพุร้อน 3 วัน 2 คืน (ไทยแอร์เอเชีย)

CST9 Betong By Siamtogo 3D2N (FD)

แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน เบตง อัยเยอร์เวง บ่อน้ำพุร้อน ราคาพิเศษเพียง 6,999 บาทจากราคาปกติ 9,599 บาท

วันแรก    สนามบินสุวรรณภูมิ – หาดใหญ่ – ปัตตานี – ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - วัดช้างให้ (หลวงปู่ทวด) – ยะลา – ชมวิวสะพานข้ามเขื่อนบางลาง – เบตง – สตรีทอาร์ต อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ – วงเวียนหอนาฬิกาเบตง - ตู้ไปรษณีย์โบราณ


วันที่สอง    เบตง – สกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – สะพานแขวนแตปูซู – น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 - อุโมงค์ปิยะมิตร – สวนหมื่นบุปผา - บ่อน้ำพุร้อน - ศาลาประชาคมเบตง


วันที่สาม    วัดพุทธาธิวาส – ของฝากเมืองเบตง – ถ่ายรูปหมู่ ป้ายใต้สุดสยาม – ร้านวุ้นดำ ต้นตำรับ สนามบินเบตง – ป้ายโอเคเบตง - ตลาดบางพังกา - หาดใหญ่ - สนามบินสุวรรณภูมิ

3D2N package at Betong special price only 6,999 baht from normal price of 9,599 baht 

First day: Suvarnabhumi Airport - Hat Yai - Pattani - Chao Mae Lim Ko Niao Shrine - Wat Chang Hai (Luang Phu Thuat) - Yala - Sightseeing at Bang Lang Dam Bridge - Betong - Street art Betong Mongkollit Tunnel - Betong Bell Tower - antique post office box

Second day: Betong - Skywalk Ai Yerweng - Tae Pu Su Suspension Bridge - Chaloem Phra Kiat Ro Kao Waterfall - Piyamit Tunnels - Ten-Thousand-Flower Garden - hot spring - Betong City Convention Hall

Third day: Wat Phutthathiwat - Betong souvenirs - take photos with the southernmost of Thailand sign - Bang Pangka Market - Hat Yai - Suvarnabhumi Airport

ราคาพิเศษSpecial price 6,999 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-01-01 ถึง - 2021-04-30

ดีลแนะนำต้องลอง

Recommended deals

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดพิเศษเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันที่ระบุในรายการ
- ค่าน้ำหนักสำภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน
- ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
- ค่าที่พักระดับ 3 ดาว ตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
- ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทาง

Price includes:
- round-trip business class air ticket 
- luggage weight on board (7 kg/person/flight)
- transportation to tourist attractions listed in the program
- 3-stars accommodation in the program 2 nights (2-3 person/room) (in case participant number is an odd number and you don't want to pay for a single room)
- meals listed in the program (we reserve the right to swap the meal or change the meal depending on the situations)
- Admission fee for tourist attractions listed in the program
- 1,000,000 baht travel insurance and 500,000 baht medical expenses (according to the insurance)
- professional tour guide

แชร์ไปยัง Share
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย The Tourism Authority of Thailand (Headquarter)

1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (66)2 250 5500
ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672

1600 New Petchaburi Rd, Makkasan,
Ratchathewi, Bangkok, 10400,
Thailand

Tel : (66)2 250 5500
TAT contact center 1672