หน้าแรก Home > แพ็กเกจท่องเที่ยว Package Tour > 2 วัน 1 คืน 2 Days 1 Night > บริษัท วรรณนิภา ทราเวล จำกัด Wannipa Travel Company Limited

บริษัท วรรณนิภา ทราเวล จำกัด

Wannipa Travel Company Limited

location_onศรีสะเกษ

รายละเอียด

Detail

แพ็กเกจทัวร์ศรีสะเกษ 3 วัน 2 คืน สำหรับ 20 ท่าน ราคาพิเศษเพียง 2,700 บาทต่อท่าน จากราคาปกติ 2,900 บาท

รายละเอียดโปรแกรม :
วันแรกของการเดินทาง : ศรีสะเกษ-ผามออีแดง-วัดสำโรงเกียรติ-น้ำตกสำโรงเกียรติ-วัดล้านขวด
06.30 น. คณะเดินทางถึงจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ 
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร 
09.30 น. ชมทัศนียภาพระหว่างไทย-กัมพูชา และภาพสลักนูนต่ำของ เทพ 3 องค์ บริเวณหน้าผา ณ ผามออีแดง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
10.30 น. นำท่านเดินทางต่อไปไหว้พระขอพรจาก หลวงพ่อพระตาตน ที่ วัดสำโรงเกียรติ ชุมชนเขมร หลวงพ่อระตาตน "" เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ ประดิษฐานอยู่ ณ วัดสำโรงเกียรติ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เป็นพระพุทธรูปแบบขอม ปางสมาธิสะดุ้งมาร ขนาดหน้าตักกว้าง 4 นิ้ว
สูง 5 นิ้ว สร้างด้วยเกสรดอก ไม้ผสมครั่งหรือยางชันปั้น แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างตั้งแต่เมื่อใด ที่พระพุทธรูปองค์นี้ถูกเรียกขานว่า ""พระตาตน"" เพราะตั้งตามชื่อของคนที่นำมาถวาย ตามประวัติ คือ นายตาตน เป็นชาวเขมรต่ำ มีญาติอยู่ที่บ้านสำโรงเกียรติไปมาหาสู่กันเป็นประจำ วันหนึ่งนายตาตนได้นำไซไปดักจับปลาที่ร่องน้ำเชิงเขาทางทิศใต้ของบ้านสำโรงเกียรติ รุ่งขึ้นได้ไปกู้ไซที่ดักเอาไว้ไม่พบปลาแม้แต่ตัวเดียว แต่ได้เห็นพระพุทธรูปติดไซอยู่ จึงเอาออกแล้วโยนลงน้ำคืนที่เดิม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. พักผ่อนชื่นชมธรรมชาติที่น้ำตกสำโรงเกียรติ สำโรงเกียรติ เดิมชื่อว่า น้ำตกปีศาจ ซึ่งตั้งตามชื่อหน่วยทหารพรานที่มีสมญานามว่า หน่วยปีศาจ ซึ่งได้ใช้น้ำตกแห่งนี้เป็นที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการ น้ำตกสำโรงเกียรติ มีต้นกำเนิดจากภูเขากันทุง บนเทือกเขาบรรทัด เป็นน้ำตกขนาดกลาง ตกจากหน้าผาสูง 8 เมตร ลักษณะอันโดดเด่นของน้ำตกแห่งนี้คือ ที่ด้านบนของน้ำตกจะเป็นธารน้ำซึ่งไหลไปตาม ลานหิน ดูสวยงามมากโดยเฉพาะช่วงฤดูฝน สำหรับบรรยากาศโดยรอบน้ำตกนั้นร่มรื่นไปด้วยพันธุ์ไม้น้อยใหญ่ เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
15.30 น. แวะชมวัดล้านขวด วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว หรือ วัดล้านขวด ตั้งอยู่ที่อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้ชื่อว่า “วัดล้านขวด”เพราะสถานที่ต่างๆ ภายในวัด ไม่ว่าจะเป็นซุ้มประตูทางเข้า ลานจอดรถ โบสถ์ ศาลา หอระฆัง กุฏิ หรือแม้แต่ห้องน้ำ ถูกประดับประดาด้วยขวดแก้วหลากสีหลายแบบรวมกันกว่า 1.5 ล้านใบ จนกลายเอกลักษณ์และเป็นอีกหนึ่งจุดหมายห้ามพลาดเมื่อมาเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
17.00 น. เดินทางกลับสู่ที่พัก ที่อำเภอขุนหาญ
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น

วันที่สองของการเดินทาง : วัดไพรพัฒนา-ผาพญากูปรี-วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
08.00 น. นำท่านออกเดินทางไปยังวัดไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา เดิมทีเป็นที่พำนักของหลวงปู่สรวง นักบุญแห่งดินแดนอีสานใต้ พระผู้บำเพ็ญเพียรตามแนวเขตชายแดนไทย-กัมพูชา อันมีเมตตาบารมีช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากจนเป็นที่รักและศรัทธาของผู้คน รวมไปถึงลูกศิษย์ลูกหาทั่วไป จนเป็นที่เรียกขานกันว่า “เทวดา เดินดิน” ภายหลังจากที่หลวงปู่ละสังขารเมื่อปี 2542 สรีระสังขารของหลวงปู่ไม่เปื่อยไม่เนา จนลูกศิษย์ได้นำไปบรรจุไว้ในโลงแก้วเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาและนักท่อนักท่องเที่ยวได้มากราบไหว้ขอพรและลอดใต้โลงแก้วเพื่อความเป็น
สิริมงคล
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ที่ผาพญากูปรี พร้อมชมบรรยากาศที่ผาพญากูปรี ให้ท่านใช้เวลาเก็บภาพ ถ่ายรูป ชื่นชมบรรยากาศที่ ผาพญากูปรี ที่จุดชมวิวผาพญากูปรี ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายบ้านแซรไปร ช่องสะงำ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ห่างจากจุดผ่านแดนถาวรไทย-กัมพูชา ช่องสะงำ ประมาณ 4 กม. เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอากาศบริสุทธิ์ซึ่งอยู่ติดกับเทือกเขาพนมดงรักชายแดนไทย – กัมพูชา 
14.00 น. นำท่านมุ่งหน้าสู่วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม สร้างขึ้นจากความศรัทธาในเรื่องของพญานาค ซึ่งครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยเสวยพระชาติเป็นพญานาค ทางเจ้าอาวาสและผู้มีจิตศรัทธาจึงได้ร่วมกันสร้างโบสถ์ ที่ประดิษฐ์สถานพระพุทธรูปคล้ายกับวังพญานาคในวรรณคดี 
ภายในถ้ำมีความอลังการด้วยรูปปั้นพญานาคที่อ่อนช้อยงดงาม รวมทั้งการจำลองหินงอกหินย้อย ประดับด้วยหลอดไฟหลากสี ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในถ้ำพญานาคใต้น้ำที่ดูลึกลับและศักดิ์สิทธิ์

Package tour Sisaket 3 days 2 nights for 20 persons special price only 2,700 baht per person from the normal price 2,900 baht

Program details :
First day of the journey: Sisaket - Pha Mor E Daeng - Samrongkiat Temple - Samrong Kiat Waterfall - Lan Bottle Temple
06.30 hrs. Arrive at Sisaket Province. With staff waiting to welcome
08.00 Take you to Khao Phra Wihan National Park.
09.30 hrs. Visit the scenery between Thailand - Cambodia. And low-relief carvings of 3 gods on the cliff at Pha Mo E Daeng, Kantharalak District Sisaket Province
10.30 a.m. Take you on a journey to pay homage to the Buddha. Luang Pho Phra Ta Ton at Samrong Kiat Temple, Khmer Community, Luang Pho Ratata "" is an old Buddha image. It is enshrined at Samrong Kiat Temple, Khun Han District, Si Sa Ket Province. Meditation Lap size 4 inches wide
5 inches tall, built with pollen. Wood mixed with shellac or rubber. But no evidence of when it was created The Buddha image is called "" the Buddha image "because it is named after the person who has presented it in history, Mr. Ta Ton, a low Khmer. Have relatives at Ban Samrongkiat, come to meet each other on a regular basis. One day Mr Taton took Sai to catch fish in the foothills of the southern foothills of Ban Samrongkiat. The next day, I went to retrieve the trap, not even a single fish. But saw a Buddha image attached to it Therefore removed and thrown into the water back to its original place
12.00 Lunch
13.00 Relax and appreciate nature at Samrong Kiat Waterfall, Samrongkiat, formerly known as Devil Waterfall, named after the Rangoon Army, known as the Devil Unit, who used this waterfall as the operating unit. Samrongkiat Waterfall Originating from Mount Kantung On the mountain range A medium waterfall Fall from an 8 meter high cliff. The distinctive feature of this waterfall is At the top of the waterfall is a stream that flows along the rocky courtyard, which looks very beautiful, especially during the rainy season. For the atmosphere around the waterfall is shady with small and large plants. Suitable for a place to relax.
3:30 p.m. Visit the Lan Bottle Temple Wat Pa Maha Chedi Kaew or Wat Lan Kao is located in Khun Han district. Sisaket Province Named "Wat Larn Bottle" because various locations within the temple such as the entrance arch, parking lot, church, pavilion, bell tower, cloister, or even a bathroom It is decorated with more than 1.5 million different colored glass bottles, making it unique and one of the must-visit destinations when visiting Sisaket Province.
17.00 Return to the accommodation. At Khunhan district
6:00 pm have dinner

Day 2 of the journey: Wat Phrai Phatthana - Pha Phaya Kopri - Wat Pa Si Mongkol Rattanaram
06.00 Breakfast.
08.00 Take you to travel to Wat Phrai Phatthana, Wat Phrai Phattana, formerly the residence of Luang Pu Suang. Saint of the South East Buddhist monks along the Thai-Cambodian border They have mercy, charisma, help the suffering, poor, love and faith of the people. Including students and students Until it is known as "the angel walks the ground" after Luang Pu La Sangkharn in 1999, the body of Luang Pu's body does not decompose. Until the disciples were placed in a glass coffin so that the pupils, the searchers and the tourists could come to pay homage to blessings and pass under the glass coffin for being
Fortune
12.00 Lunch At Pha Phaya Kopree Along with the atmosphere at Pha Phaya Kopri Allows you to take the time to take pictures and admire the atmosphere at Pha Phaya Kopri at Pha Phaya Kopri view point. Which is located on the road of Ban Saepai, Chong Sangam, Phrai Phatthana Subdistrict, Phu Sing District, Sisaket Province, about 4 km from the Thai-Cambodia Permanent Border Crossing Point, Chong Sa-ngam, is a tourist destination with fresh air. Adjacent to the Phanom Dong Rak mountain range, Thai-Cambodia border
14.00 Take you to Wat Pa Si Mongkol Rattanaram. Built on the faith of the serpent Which once the Buddha used to eat the King as a serpent The abbot and the faithful have jointly built a church. The invention of the Buddha image location similar to the Naga Palace in literature. Inside the cave is dazzling with a beautiful and delicate serpent statue. Including a simulation of stalactites and stalagmites Decorated with colored bulbs Gives the feeling of being in a mysterious and sacred underwater serpent cave

ติดต่อ

Contact

home 1455/2 ถนนศรีสุมังค์ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000

home 1455/2 Srisumang Road, Muang Tai Subdistrict, Mueang Sisaket District Sisaket Province 33000

email wannipatravel2017@gmail.com

local_phone 0885940416

language www.facebook.com/wannipatravel.sisaket

ที่ตั้ง Location

ราคาพิเศษSpecial price 2,700 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-01-10 ถึง - 2021-12-31

ดีลแนะนำต้องลอง

Recommended deals

อัตราค่าบริการนี้รวม :
1. ค่าโรงแรมที่พัก 3วัน 2 คืน
2. ค่าอาหาร 7 มื้อ 
3. น้ำดื่ม 
4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว 
5. เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็นต้น
3. ไม่รวมตั๋วรถไฟ
 
การสำรองที่นั่ง :
- กรุณาจองล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ 30% ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาศรีสะเกษ บริษัท วรรณนิภา ทราเวล จำกัด เลขที่บัญชี 156-1-39613-7 
- ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ บริษัท วรรณนิภา ทราเวล จำกัด เลขที่บัญชี 311-0-56421-1 
- กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน มาที่หมายเลข 045-643-215 สอบถามเพิ่มเติม 081-999-2185, 063-415-5961

This service rate includes :
1.hotel accommodation for 3 days 2 nights
2. 7 meals
3. Drinking water
4. Admission fees to attractions
5. The staff are there to facilitate the journey.
 
This service rate excludes :
1. 7% VAT and 3% withholding tax.
2. Personal expenses such as telephone charges, laundry charges, drinks in the room. And the cost of food ordered in the room, etc.
3. Train tickets are not included.
 
Reservation :
- Please reserve in advance. With 30% deposit payment, the rest will be paid at least 15 days before departure
- Bank of Ayudhya, Sisaket Branch, Wannipa Travel Company Limited, account number 156-1-39613-7
- Krung Thai Bank, Sisaket Branch, Wannipa Travel Company Limited, account number 311-0-56421-1
- Please fax proof of transfer to 045-643-215 for further inquiries. 081-999-2185, 063-415-5961

แชร์ไปยัง Share
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย The Tourism Authority of Thailand (Headquarter)

1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (66)2 250 5500
ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672

1600 New Petchaburi Rd, Makkasan,
Ratchathewi, Bangkok, 10400,
Thailand

Tel : (66)2 250 5500
TAT contact center 1672