หน้าแรก Home > แพ็กเกจท่องเที่ยว Package Tour > บริษัท วรรณนิภา ทราเวล จำกัด Wannipa Travel Company Limited
visibility 2,998 ครั้งViews

บริษัท วรรณนิภา ทราเวล จำกัด

Wannipa Travel Company Limited

location_onศรีสะเกษ
share

home 1455/2 ถนนศรีสุมังค์ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000

home 1455/2 Srisumang Road, Muang Tai Subdistrict, Mueang Sisaket District Sisaket Province 33000

email wannipatravel2017@gmail.com

local_phone 0885940416

language www.facebook.com/wannipatravel.sisaket

รายละเอียด

Detail

ทัวร์อีสาน เมืองศรีสะเกษ 3 วัน 2 คืน

Isaan city tour, Sisaket 3 days 2 nights

แพ็กเกจทัวร์อีสาน เมืองศรีสะเกษ 3 วัน 2 คืน พรีเมี่ยม ราคาพิเศษเพียง 4,500 บาทต่อท่าน จากราคาปกติ 4,900 บาท

รายละเอียดโปรแกรม  :
วันแรกของการเดินทาง
12.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง
13.00 น. นำท่านเดินทางไปยังร้านกาแฟสยาม อำเภอ ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ
15.00 น. ขึ้นชมหอคอยศรีลำดวน
17.00 น. เดินทางชมบรรยากาศสวยๆที่ริมแม่น้ำมูลที่แพ เดอะซีมูล พร้อมรับประทานอาหารเย็น
** ถึงเวลา นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก**

วันที่สองของการเดินทาง
06.00 น. ทำบุญตักบาตร “นุ่งผ้าไทย ใส่บาตร”
**วันอังคาร ณ ลานโคปุระ เกาะกลางน้ำ, วันอาทิตย์ ณ วันพระธาตุสุพรรณหงส์**
08.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ……….
09.30 น. เดินทางไปยังวัดศรีบึงบูรพ์ ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์
10.30.น. ชมวัดศรีบึงบูรพ์ เป็นพุทธสถานมรดกอีสานใต้ วัดศรีบึงบูรพ์ตั้งอยู่ริมลำน้ำห้วยทับทัน เป็นสถานที่ที่มีบรรยากาศสวยงามเป็นธรรมชาติ เป็นสถานที่บำเพ็ญเพียรภาวนาของพระสงฆ์ที่มีประชาชนศรัทธา เลื่อมใส
11.00 น. เดินทางไปที่ วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม พร้อมชมความงดงามของถ้ำแห่งนี้สร้างขึ้นจากความศรัทธาในเรื่องของพญานาค ซึ่งครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยเสวยพระชาติเป็นพญานาค ทางเจ้าอาวาสและผู้มีจิตศรัทธาจึงได้ร่วมกันสร้างโบสถ์ ที่ประดิษฐ์สถานพระพุทธรูปคล้ายกับวังพญานาคในวรรณคดี ภายในถ้ำมีความอลังการด้วยรูปปั้นพญานาคที่อ่อนช้อยงดงาม
12.00 น. รับประทานเที่ยง
13.00 น. เดินทางไปที่วัดไพรพัฒนา
14.00 น. วัดไพรพัฒนา เดิมทีเป็นที่พำนักของหลวงปู่สรวง นักบุญแห่งดินแดนอีสานใต้ พระผู้บำเพ็ญเพียรตามแนวเขตชายแดนไทย-กัมพูชา อันมีเมตตาบารมีช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากจนเป็นที่รักและศรัทธาของผู้คน รวมไปถึงลูกศิษย์ลูกหาทั่วไป จนเป็นที่เรียกขานกันว่า “เทวดา เดินดิน” ภายหลังจากที่หลวงปู่ละสังขารเมื่อปี 2542 สรีระสังขารของหลวงปู่ไม่เปื่อยไม่เน่า จนลูกศิษย์ได้นำไปบรรจุไว้ในโลงแก้วเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาและนักท่องเที่ยวได้มากราบไหว้ขอพรและลอดใต้โลงแก้วเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมชมบรรยากาศที่ผาพญากูปรี
ให้ท่านใช้เวลาเก็บภาพ ถ่ายรูป ชื่นชมบรรยากาศที่ ผาพญากูปรี ที่จุดชมวิวผาพญากูปรี ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายบ้านแซรไปร ช่องสะงำ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ห่างจากจุดผ่านแดนถาวรไทย-กัมพูชา ช่องสะงำ ประมาณ 4 กม. เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอากาศบริสุทธิ์ซึ่งอยู่ติดกับเทือกเขาพนมดงรักชายแดนไทย – กัมพูชา
16.00 น. เดินทางกลับที่พักทีอำเภอกันทรลักษ์
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สามของการเดินทาง 
06.00 น. เดินทางไปที่ผามอ อีแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชันกั้นเขตแดนประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ผามออีแดงขึ้นชื่อในเรื่องจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของภาคอีสาน ทั้งเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกในยามเช้า บริเวณผามออีแดงมีภาพแกะสลักนูนต่ำโบราณอายุกว่า 1,500 ปี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนปราสาทเขาพระวิหาร ราวกลางศตวรรษที่ 11
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
10.00 น. เยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านภูมิซรอล แวะชมการทอผ้าพื้นบ้าน ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ OTOP ของบ้านเรา ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ยกดอกลายลูกแก้วสำหรับท่านใดสนใจนำไปเป็นของฝากของที่ระลึก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. นำท่านเดินทางกลับไปยังจุดนัดหมาย ขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจในเราดูแลท่านทั้งการเดินทาง

Isaan Tour Package Muang Sisaket 3 days 2 nights, premium, special price of only 4,500 baht per person from the normal price of 4,900 baht.

Program details :
The first day of the tour
12.00 group together at the meeting point and have lunch
13.00 Take you to Siam coffee shop, Yang Chum Noi District, Sisaket.
15.00 p.m. Visit Sri Lamduan Tower
17.00 Travel to see the beautiful atmosphere at the Moon River at The Seamul Raft and have dinner.
** It's time to bring you back to the hotel **

The second day of the journey
06.00 AM. Make merit and give alms to "Wear Thai cloth for monks"
** Tuesday at Khopura Island in the middle of the water, Sunday at Phra That Suphan Hong Day **
08.30 Breakfast at ……….
09.30 Travel to Sri Bueng Bur Temple, Bueng Bueng Sub-district, Bueng Burun District
10.30 a.m. Visit Wat Sri Bueng Burapha Is a Buddhist heritage site of the Southern Isan Wat Sri Bueng Burapha is located along the Huai Thap Than River. It is a place with a beautiful natural atmosphere. It is a place of worship for the monks who have faith in the people.
11.00 Travel to Wat Pa Si Mongkol Rattanaram Along with the beauty of this cave built from the faith of the serpent. Which once the Buddha used to eat the King as a serpent The abbot and the faithful have jointly built a church. The invention of the Buddha image location similar to the Naga Palace in literature. Inside the cave is dazzling with a beautiful and delicate serpent statue.
12.00 Lunch
13.00 travel to Wat Phrai Phatthana
14.00 Wat Phai Phatthana, formerly the residence of Luang Pu Suang. Saint of the South East Buddhist monks along the Thai-Cambodian border They have mercy, charisma, help the suffering, poor, love and faith of the people. Including students and students Until it is known as "the angel walks the ground" after Luang Pu La Sangkharn in 1999, the body of Luang Pu's body does not perish. Until the disciples have been placed in a glass coffin for students, students, and tourists to come and pay homage to make a wish and pass under the glass coffin for auspiciousness. Along with the atmosphere at Pha Phaya Kopri
Allows you to take the time to take pictures and admire the atmosphere at Pha Phaya Kopri at Pha Phaya Kopri view point. Which is located on the road of Ban Saepai, Chong Sangam, Phrai Phatthana Subdistrict, Phu Sing District, Sisaket Province, about 4 km from the Thai-Cambodia Permanent Border Crossing Point, Chong Sa-ngam, is a tourist destination with fresh air. Adjacent to the Phanom Dong Rak mountain range, Thai-Cambodia border
16.00 Return to the accommodation at Kantharalak District.
6:00 pm have dinner After that, rest at your leisure

The third day of the tour
06.00: Travel to Pha Mo E Daeng, located in the area of ​​Khao Phra Wihan National Park, Sao Thong Chai Subdistrict, Kantharalak District Sisaket Province It looks like a steep cliff separating the border of Thailand and Cambodia. Pha Mo E Daeng is famous for its beautiful viewpoints of Isan region Both as a viewpoint to view the sunrise and the sea of ​​mist in the morning In Pha Mo E Daeng area, there are more than 1,500-year-old bas-relief carvings, assumed to be built before Prasat Khao Phra Viharn Around the middle of the 11th century
08.00 Breakfast.
10:00 a.m. Visit the OTOP tourism community, Nawatwithi Ban Phum Sarol, visit local weaving Which is one of our unique OTOP products For anyone interested to bring a flower with a crystal pattern to bring as a souvenir
12.00 Lunch
13.00 Take you back to the meeting point. Thank you all for trusting us to take care of you both on the journey.

ราคาพิเศษSpecial price 4,500 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-01-10 ถึง - 2021-12-31

ทัวร์ศรีสะเกษ 3 วัน 2 คืน เยี่ยมชมวิถีและวัฒนธรรมเก่าแก่ชาวเมืองศรี

Sisaket 3 days 2 nights tour, visit the old ways and culture of Sri Muang people

แพ็กเกจทัวร์ศรีสะเกษ 3 วัน 2 คืน สำหรับ 4 ท่าน ราคาพิเศษเพียง 5,400 บาทต่อท่าน จากราคาปกติ 5,600 บาท

รายละเอียดโปรแกรม :
วันแรกของการเดินทาง วัดมหาพุทธาราม-ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่-ชุมชนบ้านกู่ (เผ่ากูย)
07.00 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ณ ...................... โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
07.30 น. นำท่านไหว้สักการะขอพรที่วัดมหาพุทธาราม บ้านเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่กลางเมืองศรีสะเกษ มีวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและเป็นที่เคารพสักการะของชาวศรีสะเกษ
08.00 น. นำท่านเดินทางไปยังปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่
09.00 น. เดินทางถึง ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ ในด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม รวมทั้งความเชื่อในการนับถือศาสนาจากหลักฐานที่ปรากฏสันนิษฐานว่าเดิมเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู โดยดูจากทับหลังที่สลักภาพบุคคลเล่าเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวข้องกับความเชื่อในศาสนาฮินดู ภายหลังเมื่อพระพุทธศาสนาเข้ามามีอิทธิพลในดินแดนแถบนี้จึงเปลี่ยนเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธโดยได้ขุดพบพระพุทธรูปนาคปรกปางสมาธิ สูง 1.33 เมตร
10.30 น. ออกเดินทางไปที่บ้านกู่ ชุมชนบ้านกู่ (เผ่ากูย) สร้างด้วยอิฐเรียงแผ่นใหญ่เหมือนปราสาทศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นศาสนสถานสมัยขอมที่เก่าแก่ มีอายุกว่าพันปี ผ้าไหมพื้นบ้าน ขนมไปรกะ สัมผัสอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในท้องถิ่นชุมชน ชุมชนเผ่ากุย (ส่วย)บ้านกู่ ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ทุ่มเทด้วยใจ สะท้อนอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในท้องถิ่นนั้นๆ เข้ากับแหล่งท่องเที่ยวและบริการ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ชุมชนบ้านกู่ (เผ่ากูย)
13.30 น. หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปไหว้พระขอพรที่วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม
14.30 น. เดินทางถึงวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 ด้วยการรวมแรงศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่ เป็นวัดป่าสายปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานที่มีความสงบเงียบ และร่มเย็น ความสวยงามและอันซีนไม่เหมือนที่ไหนๆ จนวัดนี้ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนานั้นอยู่ที่ ถ้ำนาคาธิบดี หรือ ถ้ำพญานาค ซึ่งได้มีออกแบบพื้นที่ให้กลายเป็น วังบาดาล ที่สวยงามด้วยการจำลองหินงอกหินย้อย
16.00 น. เดินทางกลับสู่ที่พัก
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น

วันที่สองของการเดินทาง วัดสุพรรณหงส์-พระธาตุเรืองรอง-ชุมชนเผ่าเยอ-วัดเมืองคงราษี
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า
07.00 น. นำท่านออกเดินทางไปตักบาตร “ใส่โสร่งนุ่งซิ่น มาทำบุญใส่บาตร หิ้วตะกร้า จ่ายตลาดโบราณ” ที่วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ วัดนี้จะมีอุโบสถบนเรือสุวรรณหงส์จำลอง หลังคาทรงจัตุรมุข 3 ชั้น มียอดมณฑปกลางอุโบสถ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุได้ ซึ่งได้รับประทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯ
09.00 น. นำท่านทำบุญต่อที่วัดพระธาตุเรืองรอง เป็นอีกหนึ่งจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีวัดวาอารามสวยงามมากมาย อย่างที่ “วัดบ้านสร้างเรือง” ที่มี “พระธาตุเรืองรอง” สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองศรีสะเกษให้นักท่องเที่ยวได้แวะเวียนไปเยี่ยมชม
11.00 น. ชมพุทธสถานและเทวสถานที่วัดศรีบึงบูรพ์ ตั้งอยู่ริมลำน้ำห้วยทับทัน เป็นสถานที่ที่มีบรรยากาศสวยงามตามธรรมชาติ เป็นสถานที่บำเพ็ญเพียรภาวนาของพระสงฆ์ที่มีประชาชนศรัทธาเลื่อมใส นั่นคือ พระอาจารย์ศรีจันทร์สาโร ซึ่งมีดำริที่จะสร้างพุทธสถานและเทวสถานในวัดศรีบึงบูรพ์ ให้เป็นพุทธสถานมรดกอีสานใต้
11.30 น. ออกเดินทางต่อไปชุมชนเผ่าเยอ
12.00 น. รับประทานอาหาร ที่ชุมชนเผ่าเยอ
พร้อมเดินเที่ยว เยี่ยมชมชุมชนเผ่าเยอ เป็นเผ่าพื้นเมืองกลุ่มหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ จัดอยู่ในกลุ่มของชาวกูย (กวย,ส่วย) ภาษาพูดใช้ภาษาเดียวกัน มีบางคำเท่านั้นที่แตกต่างกัน ความเป็นมาของชนเผ่าเยอในจังหวัดศรีสะเกษ เริ่มต้นที่พญากตะศิลาเป็นหัวหน้า นำผู้คนเผ่าเยออพยพมาทางเรือตามลำน้ำมูล และมาตั้งเมืองคงโคก หรือเมืองคง ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำมูล อำเภอราศีไศล
15.00 น. ไหว้พระขอพรที่ วัดเมืองคงราษี เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางกลับแต่เดิมเป็นวัดร้างตกสำรวจ ไม่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ต่อมาสาธุชนชาวบ้านหลุบโมกและบ้านหนองหว้า พร้อมด้วยกัลยาณมิตรชาวอำเภอราษีไศล นำโดย คุณสุพิชญ์-คุณรังสฤษฎิ์ พิชญากูล, คุณเดชา เกษมวนานิมิต และครอบครัว มีจิตศรัทธานิมนต์พระสมุห์สงัด สุวิเวโก จากวัดหนองกินเพล จังหวัดอุบลราชธานี ไปนำสาธุชนพัฒนาพื้นที่วัดร้างให้เป็นสถานที่สัปปายะ เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติธรรมของสาธุชนทั่วไป
16.00 น. เดินทางกลับสู่ที่พัก ณ โรงแรม
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น พร้อมปาร์ตี้คาราโอเกะ

วันที่สามของการเดินทาง 
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า
07.00 น. นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
08.30 น. ชมทัศนียภาพระหว่างไทย-กัมพูชา และภาพสลักนูนต่ำของ เทพ 3 องค์ บริเวณหน้าผา ณ ผามออีแดง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
10.00 น. นำท่านเดินทางต่อไปไหว้พระขอพรจาก หลวงพ่อพระตาตน ที่ วัดสำโรงเกียรติ ชุมชนเขมร หลวงพ่อระตาตน " เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ ประดิษฐานอยู่ ณ วัดสำโรงเกียรติ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เป็นพระพุทธรูปแบบขอม ปางสมาธิสะดุ้งมาร ขนาดหน้าตักกว้าง 4 นิ้ว
สูง 5 นิ้ว สร้างด้วยเกสรดอก ไม้ผสมครั่งหรือยางชันปั้น แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างตั้งแต่เมื่อใด ที่พระพุทธรูปองค์นี้ถูกเรียกขานว่า "พระตาตน" เพราะตั้งตามชื่อของคนที่นำมาถวาย ตามประวัติ คือนายตาตน เป็นชาวเขมรต่ำ มีญาติอยู่ที่บ้านสำโรงเกียรติไปมาหาสู่กันเป็นประจำ วันหนึ่งนายตาตนได้นำไซไปดักจับปลาที่ร่องน้ำเชิงเขาทางทิศใต้ของบ้านสำโรงเกียรติ รุ่งขึ้นได้ไป กู้ไซที่ดักเอาไว้ไม่พบปลาแม้แต่ตัวเดียว แต่ได้เห็นพระพุทธรูปติดไซอยู่ จึงเอาออกแล้วโยนลงน้ำคืนที่เดิม
พักผ่อนชื่นชมธรรมชาติที่น้ำตกสำโรงเกียรติ สำโรงเกียรติ เดิมชื่อว่า น้ำตกปีศาจ ซึ่งตั้งตามชื่อหน่วยทหารพรานที่มีสมญานามว่า หน่วยปีศาจ ซึ่งได้ใช้น้ำตกแห่งนี้เป็นที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการ น้ำตกสำโรงเกียรติ มีต้นกำเนิดจากภูเขากันทุง บนเทือกเขาบรรทัด เป็นน้ำตกขนาดกลาง ตกจากหน้าผาสูง 8 เมตร ลักษณะอันโดดเด่นของน้ำตกแห่งนี้คือ ที่ด้านบนของน้ำตกจะเป็นธารน้ำซึ่งไหลไปตาม ลานหิน ดูสวยงามมากโดยเฉพาะช่วงฤดูฝน สำหรับบรรยากาศโดยรอบน้ำตกนั้นร่มรื่นไปด้วยพันธุ์ไม้น้อยใหญ่ เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 น. นำท่านเดินทางทำบุญต่อที่วัดไพรพัฒนา(หลวงปู่สรวง) ตั้งอยู่ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เดิมทีเป็นที่พำนักของหลวงปู่สรวง นักบุญแห่งดินแดนอีสานใต้ พระผู้บำเพ็ญเพียรตามแนวเขตชายแดนไทย-กัมพูชา อันมีเมตตาบารมีช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากจนเป็นที่รักและศรัทธาของผู้คน รวมไปถึงลูกศิษย์ลูกหาทั่วไป จนเป็นที่เรียกขานกันว่า “เทวดา เดินดิน” ภายหลังจากที่หลวงปู่ละสังขารเมื่อปี 2542 สรีระสังขารของหลวงปู่ไม่เปื่อยไม่เนา จนลูกศิษย์ได้นำไปบรรจุไว้ในโลงแก้วเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาและนักท่อนักท่องเที่ยวได้มากราบไหว้ขอพรและลอดใต้โลงแก้วเพื่อความเป็นสิริมงคล ผู้คนต่างไปขอพร เมื่อสำเร็จ ก็จะนำของไปถวายหลวงปู่ ชอบไก่
15.00 น. กลับสู่ตัวเมืองจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมส่งคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

Package tour Sisaket 3 days 2 nights for 4 persons special price only 5,400 baht per person from the normal price 5,600 baht

Program details :
The first day of the tour Wat Mahaphuttharam - Prasat Wat Sa Kamphaeng Yai - Ban Ku Community (Ku Tribe)
07.00 hours, the group together at the meeting point at ...................... With staff waiting to welcome And facilitate throughout the journey
07.30 hrs. Bring you to worship and make a wish at Maha Phuttharam Temple. Northern country Mueang Sisaket District Sisaket Province Located in the middle of Sisaket city There is a vihara that enshrines priceless Buddha images and is a sacred place for the people of Sisaket.
08.00 Take you to the castle, Wat Sa Kamphaeng Yai.
09.00 Arrive at Prasat, Wat Sa Kamphaeng Yai In art and architecture Including the belief in religion from evidence that appears to be a place of worship in Hinduism. By looking at the lintel that carved portraits and tells various stories Related to the belief in Hinduism After Buddhism came to have an influence in this area, it was transformed into a Buddhist place of worship by unearthed a 1.33 meter high-meditation Naga Buddha.
10:30 am depart for Ban Ku, Ban Ku Community (Kui Tribe), built with large tiles like Prasat Si Kharaphum. Surin Province Which is an ancient Khmer temple Over a thousand years old Local silk cloth, Prang Ku dessert, experience the identity, art, culture and local way of life. Sisaket Province, dedicated with hearts, reflecting identity Arts and culture and way of life in the local area Compatible with tourist attractions and services By focusing on the process of participation in the community
12.00 p.m. Have lunch at Ban Ku Community (Kui Tribe).
13.30 hrs. After that, take you to pay respect to the Buddha image at Wat Pa Si Mongkol Rattanaram.
14.30 Arrive at Wat Pa Si Mongkhon Rattanaram This was established in 1993 with the unification of the local people. It is a temple of the Sai Kammatthana practice which is calm and serene, beautiful and unseen like no other. Until this temple has become a Buddhist tourist destination that is at Nakathipadi Cave or Phaya Naga Cave, which has designed the area to become a beautiful underground palace with stalactites and stalagmites.
4:00 p.m. Return to the accommodation.
6:00 pm have dinner

The second day of the journey Wat Suphan Hong - Phrathat Ruangrong - Ye Pao community - Wat Muang Kongrat
06.00 Breakfast.
07.00 a.m. Take you out to give alms to monks "Wear a sarong, dress with a skirt Come to make merit, put alms, carry baskets, sell ancient markets "at Wat Phra That Suphan Hong This temple will have a chapel on the model Suwan Hong boat. 3-storey tetrahedron roof with the top of the temple in the middle of the chapel To contain the Buddha's relics Which was eaten from the Supreme Patriarch
09.00: Bring you to make merit at Wat Phra That Ruangrong It is another province in the Northeast that has many beautiful temples, such as Wat Ban Sang Ruang, which has “Phra That Ruangrong”, a pair of sacred objects in Sisaket for tourists to visit.
11.00: Visit the Buddhist sanctuary and the temple at Wat Si Bueng Burapha Located along the Huai Thap Than River It is a place with a beautiful natural atmosphere. It is a place of worship for the monks who have faith in the people, namely Phra Ajarn Srichansaro. Which has the intention to build a Buddhist temple and a temple in Wat Si Bueng Burun As a Buddhist heritage site in the Southern Isan
11.30 a.m. Leave for the Ye community
12.00 Dining At the Ye community
Ready to walk Visit the Ye community Is a local group of Sisaket Province It is in the group of Kui people (Kuay, Suay), the spoken language uses the same language There are only some words that are different. History of the Ye tribe in Sisaket Province From Phaya Kata Sila as the head Led the people of the Ye tribe to evacuate by boats along the Mun River And come and set up Khong Khok or Kong Kong, which is on the bank of the Moon River, Zisol district
15.00 p.m. Pay respect to the Wat Muang Kong Rasi For prosperity before traveling back, originally a deserted temple to explore There were no monks living in Buddhist Lent. Later, the people of Ban Lom Mok and Ban Nong Wa Along with Kalyanamit, the people of Rasi Salai District, led by Mr. Supich-Khun Rangsarit Phichayakul, Khun Dechakasemwananimit and his family with faithfulness of Phra Samu Songad Suwiwego from Nong Kin Phel Temple. Ubon Ratchathani Province To bring the people to develop an abandoned temple area to be a place of Sappaya Suitable for the practice of the common man
16.00 Return to the hotel.
6:00 pm have dinner Ready for a karaoke party

Third day of the tour
06.00 Breakfast.
07.00 Take you to Khao Phra Wihan National Park.
08.30 hrs. Visit the scenery between Thailand - Cambodia. And low-relief carvings of 3 gods on the cliff at Pha Mo E Daeng, Kantharalak District Sisaket Province
10.00 am to take you on a journey to pay homage to the Buddha. Luang Pho Phra Ta Ton at Samrong Kiat Temple, Khmer Community, Luang Pho Ratata "" is an old Buddha image. It is enshrined at Samrong Kiat Temple, Khun Han District, Si Sa Ket Province. Meditation Lap size 4 inches wide
5 inches tall, built with pollen. Wood mixed with shellac or rubber. But no evidence of when it was created This Buddha image is called " the Buddha image "because it is named after the person who has presented it in history, Mr. Ta Ton, a low Khmer. Have relatives at Ban Samrongkiat, come to meet each other on a regular basis. One day Mr. Taton took Sai to catch fish in the foothills of the southern foothills of Ban Samrongkiat.

Next, leisure time at Samrongkiet waterfall which is an 8-meter height waterfall that originated from Khao Bantad surrounded by nature.

11.30 Lunch

12.30 Head to Wat Prai Pattana (Luang Phu Srong) located at Tambon Prai Pattana, Amphoe Phu Sing. It is where Luang Phu Srong used to stay and meditate. Luang Phu Srong was widely respected in southern Esan. After he passed away in 1999, his remain didn't rot so his disciplines put it in a glass coffin for people to pay respect to.

15.00 Head back to Si Sa Ket city and send you home safely.

ราคาพิเศษSpecial price 5,400 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-01-10 ถึง - 2021-12-31

ทัวร์ศรีสะเกษ 3 วัน 2 คืน เยี่ยมชมวิถีและวัฒนธรรมเก่าแก่ชาวเมืองศรี

Sisaket 3 days 2 nights tour, visit the old ways and culture of Sri Muang people

แพ็กเกจทัวร์ศรีสะเกษ 3 วัน 2 คืน สำหรับ 8 ท่าน ราคาพิเศษเพียง 3,800 บาทต่อท่าน จากราคาปกติ 4,000 บาท

รายละเอียดโปรแกรม :
วันแรกของการเดินทาง  วัดมหาพุทธาราม-ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่-ชุมชนบ้านกู่ (เผ่ากูย)
07.00 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ณ ...................... โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
07.30 น. นำท่านไหว้สักการะขอพรที่วัดมหาพุทธาราม บ้านเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่กลางเมืองศรีสะเกษ มีวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและเป็นที่เคารพสักการะของชาวศรีสะเกษ
08.00 น. นำท่านเดินทางไปยังปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ 
09.00 น. เดินทางถึง ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ ในด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม รวมทั้งความเชื่อในการนับถือศาสนาจากหลักฐานที่ปรากฏสันนิษฐานว่าเดิมเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู โดยดูจากทับหลังที่สลักภาพบุคคลเล่าเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวข้องกับความเชื่อในศาสนาฮินดู ภายหลังเมื่อพระพุทธศาสนาเข้ามามีอิทธิพลในดินแดนแถบนี้จึงเปลี่ยนเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธโดยได้ขุดพบพระพุทธรูปนาคปรกปางสมาธิ สูง 1.33 เมตร
10.30 น. ออกเดินทางไปที่บ้านกู่ ชุมชนบ้านกู่ (เผ่ากูย) สร้างด้วยอิฐเรียงแผ่นใหญ่เหมือนปราสาทศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นศาสนสถานสมัยขอมที่เก่าแก่ มีอายุกว่าพันปี ผ้าไหมพื้นบ้าน ขนมไปรกะ สัมผัสอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในท้องถิ่นชุมชน ชุมชนเผ่ากุย (ส่วย)บ้านกู่ ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ทุ่มเทด้วยใจ สะท้อนอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในท้องถิ่นนั้นๆ เข้ากับแหล่งท่องเที่ยวและบริการ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน
12.00 น.มรับประทานอาหารกลางวัน ที่ ชุมชนบ้านกู่ (เผ่ากูย) 
13.30 น. หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปไหว้พระขอพรที่วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม 
14.30 น. เดินทางถึงวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 ด้วยการรวมแรงศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่ เป็นวัดป่าสายปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานที่มีความสงบเงียบ และร่มเย็น ความสวยงามและอันซีนไม่เหมือนที่ไหนๆ จนวัดนี้ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนานั้นอยู่ที่ ถ้ำนาคาธิบดี หรือ ถ้ำพญานาค ซึ่งได้มีออกแบบพื้นที่ให้กลายเป็น วังบาดาล ที่สวยงามด้วยการจำลองหินงอกหินย้อย
16.00 น. เดินทางกลับสู่ที่พัก
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น

วันที่สองของการเดินทาง  วัดสุพรรณหงส์-พระธาตุเรืองรอง-ชุมชนเผ่าเยอ-วัดเมืองคงราษี
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า
07.00 น. นำท่านออกเดินทางไปตักบาตร “ใส่โสร่งนุ่งซิ่น มาทำบุญใส่บาตร หิ้วตะกร้า จ่ายตลาดโบราณ” ที่วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ วัดนี้จะมีอุโบสถบนเรือสุวรรณหงส์จำลอง หลังคาทรงจัตุรมุข 3 ชั้น มียอดมณฑปกลางอุโบสถ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุได้ ซึ่งได้รับประทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯ 
09.00 น. นำท่านทำบุญต่อที่วัดพระธาตุเรืองรอง เป็นอีกหนึ่งจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีวัดวาอารามสวยงามมากมาย อย่างที่ “วัดบ้านสร้างเรือง” ที่มี “พระธาตุเรืองรอง” สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองศรีสะเกษให้นักท่องเที่ยวได้แวะเวียนไปเยี่ยมชม 
11.00 น. ชมพุทธสถานและเทวสถานที่วัดศรีบึงบูรพ์ ตั้งอยู่ริมลำน้ำห้วยทับทัน เป็นสถานที่ที่มีบรรยากาศสวยงามตามธรรมชาติ เป็นสถานที่บำเพ็ญเพียรภาวนาของพระสงฆ์ที่มีประชาชนศรัทธาเลื่อมใส นั่นคือ พระอาจารย์ศรีจันทร์สาโร ซึ่งมีดำริที่จะสร้างพุทธสถานและเทวสถานในวัดศรีบึงบูรพ์ ให้เป็นพุทธสถานมรดกอีสานใต้
11.30 น. ออกเดินทางต่อไปชุมชนเผ่าเยอ
12.00 น. รับประทานอาหาร ที่ชุมชนเผ่าเยอ 
พร้อมเดินเที่ยว เยี่ยมชมชุมชนเผ่าเยอ เป็นเผ่าพื้นเมืองกลุ่มหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ จัดอยู่ในกลุ่มของชาวกูย (กวย,ส่วย) ภาษาพูดใช้ภาษาเดียวกัน มีบางคำเท่านั้นที่แตกต่างกัน ความเป็นมาของชนเผ่าเยอในจังหวัดศรีสะเกษ เริ่มต้นที่พญากตะศิลาเป็นหัวหน้า นำผู้คนเผ่าเยออพยพมาทางเรือตามลำน้ำมูล และมาตั้งเมืองคงโคก หรือเมืองคง ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำมูล อำเภอราศีไศล
15.00 น. ไหว้พระขอพรที่ วัดเมืองคงราษี เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางกลับแต่เดิมเป็นวัดร้างตกสำรวจ ไม่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ต่อมาสาธุชนชาวบ้านหลุบโมกและบ้านหนองหว้า พร้อมด้วยกัลยาณมิตรชาวอำเภอราษีไศล นำโดย คุณสุพิชญ์-คุณรังสฤษฎิ์ พิชญากูล, คุณเดชา เกษมวนานิมิต และครอบครัว มีจิตศรัทธานิมนต์พระสมุห์สงัด สุวิเวโก จากวัดหนองกินเพล จังหวัดอุบลราชธานี ไปนำสาธุชนพัฒนาพื้นที่วัดร้างให้เป็นสถานที่สัปปายะ เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติธรรมของสาธุชนทั่วไป
16.00 น. เดินทางกลับสู่ที่พัก ณ โรงแรม
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น พร้อมปาร์ตี้คาราโอเกะ

วันที่สามของการเดินทาง
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า
07.00 น. นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร 
08.30 น. ชมทัศนียภาพระหว่างไทย-กัมพูชา และภาพสลักนูนต่ำของ เทพ 3 องค์ บริเวณหน้าผา ณ ผามออีแดง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
10.00 น. นำท่านเดินทางต่อไปไหว้พระขอพรจาก หลวงพ่อพระตาตน ที่ วัดสำโรงเกียรติ ชุมชนเขมร หลวงพ่อระตาตน "" เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ ประดิษฐานอยู่ ณ วัดสำโรงเกียรติ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เป็นพระพุทธรูปแบบขอม ปางสมาธิสะดุ้งมาร ขนาดหน้าตักกว้าง 4 นิ้ว 
สูง 5 นิ้ว สร้างด้วยเกสรดอก ไม้ผสมครั่งหรือยางชันปั้น แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างตั้งแต่เมื่อใด ที่พระพุทธรูปองค์นี้ถูกเรียกขานว่า ""พระตาตน"" เพราะตั้งตามชื่อของคนที่นำมาถวาย ตามประวัติ คือนายตาตน เป็นชาวเขมรต่ำ มีญาติอยู่ที่บ้านสำโรงเกียรติไปมาหาสู่กันเป็นประจำ วันหนึ่งนายตาตนได้นำไซไปดักจับปลาที่ร่องน้ำเชิงเขาทางทิศใต้ของบ้านสำโรงเกียรติ รุ่งขึ้นได้ไป กู้ไซที่ดักเอาไว้ไม่พบปลาแม้แต่ตัวเดียว แต่ได้เห็นพระพุทธรูปติดไซอยู่ จึงเอาออกแล้วโยนลงน้ำคืนที่เดิม
พักผ่อนชื่นชมธรรมชาติที่น้ำตกสำโรงเกียรติ สำโรงเกียรติ เดิมชื่อว่า น้ำตกปีศาจ ซึ่งตั้งตามชื่อหน่วยทหารพรานที่มีสมญานามว่า หน่วยปีศาจ ซึ่งได้ใช้น้ำตกแห่งนี้เป็นที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการ น้ำตกสำโรงเกียรติ มีต้นกำเนิดจากภูเขากันทุง บนเทือกเขาบรรทัด เป็นน้ำตกขนาดกลาง ตกจากหน้าผาสูง 8 เมตร ลักษณะอันโดดเด่นของน้ำตกแห่งนี้คือ ที่ด้านบนของน้ำตกจะเป็นธารน้ำซึ่งไหลไปตาม ลานหิน ดูสวยงามมากโดยเฉพาะช่วงฤดูฝน สำหรับบรรยากาศโดยรอบน้ำตกนั้นร่มรื่นไปด้วยพันธุ์ไม้น้อยใหญ่ เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 น. นำท่านเดินทางทำบุญต่อที่วัดไพรพัฒนา(หลวงปู่สรวง) ตั้งอยู่ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เดิมทีเป็นที่พำนักของหลวงปู่สรวง นักบุญแห่งดินแดนอีสานใต้ พระผู้บำเพ็ญเพียรตามแนวเขตชายแดนไทย-กัมพูชา อันมีเมตตาบารมีช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากจนเป็นที่รักและศรัทธาของผู้คน รวมไปถึงลูกศิษย์ลูกหาทั่วไป จนเป็นที่เรียกขานกันว่า “เทวดา เดินดิน” ภายหลังจากที่หลวงปู่ละสังขารเมื่อปี 2542 สรีระสังขารของหลวงปู่ไม่เปื่อยไม่เนา จนลูกศิษย์ได้นำไปบรรจุไว้ในโลงแก้วเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาและนักท่อนักท่องเที่ยวได้มากราบไหว้ขอพรและลอดใต้โลงแก้วเพื่อความเป็นสิริมงคล ผู้คนต่างไปขอพร เมื่อสำเร็จ ก็จะนำของไปถวายหลวงปู่ ชอบไก่ 
15.00 น. กลับสู่ตัวเมืองจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมส่งคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

Package tour Sisaket 3 days 2 nights for 8 persons special price only 3,800 baht per person from the normal price 4,000 baht

Program details :
The first day of the tour Wat Mahaphuttharam - Prasat Wat Sa Kamphaeng Yai - Ban Ku Community (Ku Tribe)
07.00 hours, the group together at the meeting point at ...................... With staff waiting to welcome And facilitate throughout the journey
07.30 hrs. Bring you to worship and make a wish at Maha Phuttharam Temple. Northern country Mueang Sisaket District Sisaket Province Located in the middle of Sisaket city There is a vihara that enshrines priceless Buddha images and is a sacred place for the people of Sisaket.
08.00 Take you to the castle, Wat Sa Kamphaeng Yai.
09.00 Arrive at Prasat, Wat Sa Kamphaeng Yai In art and architecture Including the belief in religion from evidence that appears to be a place of worship in Hinduism. By looking at the lintel that carved portraits and tells various stories Related to the belief in Hinduism After Buddhism came to have an influence in this area, it was transformed into a Buddhist place of worship by unearthed a 1.33 meter high-meditation Naga Buddha.
10:30 am depart for Ban Ku, Ban Ku Community (Kui Tribe), built with large tiles like Prasat Si Kharaphum. Surin Province Which is an ancient Khmer temple Over a thousand years old Local silk cloth, Prang Ku dessert, experience the identity, art, culture and local way of life. Sisaket Province, dedicated with hearts, reflecting identity Arts and culture and way of life in the local area Compatible with tourist attractions and services By focusing on the process of participation in the community
12.00 p.m. Have lunch at Ban Ku Community (Kui Tribe).
13.30 hrs. After that, take you to pay respect to the Buddha image at Wat Pa Si Mongkol Rattanaram.
14.30 Arrive at Wat Pa Si Mongkhon Rattanaram This was established in 1993 with the unification of the local people. It is a temple of the Sai Kammatthana practice which is calm and serene, beautiful and unseen like no other. Until this temple has become a Buddhist tourist destination that is at Nakathipadi Cave or Phaya Naga Cave, which has designed the area to become a beautiful underground palace with stalactites and stalagmites.
4:00 p.m. Return to the accommodation.
6:00 pm have dinner

The second day of the journey Wat Suphan Hong - Phrathat Ruangrong - Ye Pao community - Wat Muang Kongrat
06.00 Breakfast.
07.00 a.m. Take you out to give alms to monks "Wear a sarong, dress with a skirt Come to make merit, put alms, carry baskets, sell ancient markets "at Wat Phra That Suphan Hong This temple will have a chapel on the model Suwan Hong boat. 3-storey tetrahedron roof with the top of the temple in the middle of the chapel To contain the Buddha's relics Which was eaten from the Supreme Patriarch
09.00: Bring you to make merit at Wat Phra That Ruangrong It is another province in the Northeast that has many beautiful temples, such as Wat Ban Sang Ruang, which has “Phra That Ruangrong”, a pair of sacred objects in Sisaket for tourists to visit.
11.00: Visit the Buddhist sanctuary and the temple at Wat Si Bueng Burapha Located along the Huai Thap Than River It is a place with a beautiful natural atmosphere. It is a place of worship for the monks who have faith in the people, namely Phra Ajarn Srichansaro. Which has the intention to build a Buddhist temple and a temple in Wat Si Bueng Burun As a Buddhist heritage site in the Southern Isan
11.30 a.m. Leave for the Ye community
12.00 Dining At the Ye community
Ready to walk Visit the Ye community Is a local group of Sisaket Province It is in the group of Kui people (Kuay, Suay), the spoken language uses the same language There are only some words that are different. History of the Ye tribe in Sisaket Province From Phaya Kata Sila as the head Led the people of the Ye tribe to evacuate by boats along the Mun River And come and set up Khong Khok or Kong Kong, which is on the bank of the Moon River, Zisol district
15.00 p.m. Pay respect to the Wat Muang Kong Rasi For prosperity before traveling back, originally a deserted temple to explore There were no monks living in Buddhist Lent. Later, the people of Ban Lom Mok and Ban Nong Wa Along with Kalyanamit, the people of Rasi Salai District, led by Mr. Supich-Khun Rangsarit Phichayakul, Khun Dechakasemwananimit and his family with faithfulness of Phra Samu Songad Suwiwego from Nong Kin Phel Temple. Ubon Ratchathani Province To bring the people to develop an abandoned temple area to be a place of Sappaya Suitable for the practice of the common man
16.00 Return to the hotel.
6:00 pm have dinner Ready for a karaoke party

The third day of the tour
06.00 Breakfast.
07.00 Take you to Khao Phra Wihan National Park.
08.30 hrs. Visit the scenery between Thailand - Cambodia. And low-relief carvings of 3 gods on the cliff at Pha Mo E Daeng, Kantharalak District Sisaket Province
10.00 am to take you on a journey to pay homage to the Buddha. Luang Pho Phra Ta Ton at Samrong Kiat Temple, Khmer Community, Luang Pho Ratata "is an old Buddha image. It is enshrined at Samrong Kiat Temple, Khun Han District, Si Sa Ket Province. Meditation Lap size 4 inches wide
5 inches tall, built with pollen. Wood mixed with shellac or rubber. But no evidence of when it was created This Buddha image is called "the Buddha image "because it is named after the person who has presented it in history, Mr. Ta Ton, a low Khmer. Have relatives at Ban Samrongkiat, come to meet each other on a regular basis. One day Mr. Taton took Sai to catch fish in the foothills of the southern foothills of Ban Samrongkiat.

Next, leisure time at Samrongkiet waterfall which is an 8-meter height waterfall that originated from Khao Bantad surrounded by nature.

11.30 Lunch

12.30 Head to Wat Prai Pattana (Luang Phu Srong) located at Tambon Prai Pattana, Amphoe Phu Sing. It is where Luang Phu Srong used to stay and meditate. Luang Phu Srong was widely respected in southern Esan. After he passed away in 1999, his remain didn't rot so his disciplines put it in a glass coffin for people to pay respect to.

15.00 Head back to Si Sa Ket city and send you home safely.

ราคาพิเศษSpecial price 3,800 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-01-10 ถึง - 2021-12-31

ทัวร์ศรีสะเกษ 3 วัน 2 คืน เยี่ยมชมวิถีและวัฒนธรรมเก่าแก่ชาวเมืองศรี

Sisaket 3 days 2 nights tour, visit the old ways and culture of Sri Muang people

แพ็กเกจทัวร์ศรีสะเกษ 3 วัน 2 คืน สำหรับ 20 ท่าน ราคาพิเศษเพียง 4,000 บาทต่อท่าน จากราคาปกติ 4,200 บาท

รายละเอียดโปรแกรม :
วันแรกของการเดินทาง  วัดมหาพุทธาราม-ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่-ชุมชนบ้านกู่ (เผ่ากูย)
07.00 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ณ ...................... โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
07.30 น. นำท่านไหว้สักการะขอพรที่วัดมหาพุทธาราม บ้านเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่กลางเมืองศรีสะเกษ มีวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและเป็นที่เคารพสักการะของชาวศรีสะเกษ
08.00 น. นำท่านเดินทางไปยังปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ 
09.00 น. เดินทางถึง ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ ในด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม รวมทั้งความเชื่อในการนับถือศาสนาจากหลักฐานที่ปรากฏสันนิษฐานว่าเดิมเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู โดยดูจากทับหลังที่สลักภาพบุคคลเล่าเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวข้องกับความเชื่อในศาสนาฮินดู ภายหลังเมื่อพระพุทธศาสนาเข้ามามีอิทธิพลในดินแดนแถบนี้จึงเปลี่ยนเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธโดยได้ขุดพบพระพุทธรูปนาคปรกปางสมาธิ สูง 1.33 เมตร
10.30 น. ออกเดินทางไปที่บ้านกู่ ชุมชนบ้านกู่ (เผ่ากูย) สร้างด้วยอิฐเรียงแผ่นใหญ่เหมือนปราสาทศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นศาสนสถานสมัยขอมที่เก่าแก่ มีอายุกว่าพันปี ผ้าไหมพื้นบ้าน ขนมไปรกะ สัมผัสอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในท้องถิ่นชุมชน ชุมชนเผ่ากุย (ส่วย)บ้านกู่ ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ทุ่มเทด้วยใจ สะท้อนอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในท้องถิ่นนั้นๆ เข้ากับแหล่งท่องเที่ยวและบริการ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน
12.00 น.มรับประทานอาหารกลางวัน ที่ ชุมชนบ้านกู่ (เผ่ากูย) 
13.30 น. หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปไหว้พระขอพรที่วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม 
14.30 น. เดินทางถึงวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 ด้วยการรวมแรงศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่ เป็นวัดป่าสายปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานที่มีความสงบเงียบ และร่มเย็น ความสวยงามและอันซีนไม่เหมือนที่ไหนๆ จนวัดนี้ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนานั้นอยู่ที่ ถ้ำนาคาธิบดี หรือ ถ้ำพญานาค ซึ่งได้มีออกแบบพื้นที่ให้กลายเป็น วังบาดาล ที่สวยงามด้วยการจำลองหินงอกหินย้อย
16.00 น. เดินทางกลับสู่ที่พัก
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น

วันที่สองของการเดินทาง  วัดสุพรรณหงส์-พระธาตุเรืองรอง-ชุมชนเผ่าเยอ-วัดเมืองคงราษี
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า
07.00 น. นำท่านออกเดินทางไปตักบาตร “ใส่โสร่งนุ่งซิ่น มาทำบุญใส่บาตร หิ้วตะกร้า จ่ายตลาดโบราณ” ที่วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ วัดนี้จะมีอุโบสถบนเรือสุวรรณหงส์จำลอง หลังคาทรงจัตุรมุข 3 ชั้น มียอดมณฑปกลางอุโบสถ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุได้ ซึ่งได้รับประทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯ 
09.00 น. นำท่านทำบุญต่อที่วัดพระธาตุเรืองรอง เป็นอีกหนึ่งจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีวัดวาอารามสวยงามมากมาย อย่างที่ “วัดบ้านสร้างเรือง” ที่มี “พระธาตุเรืองรอง” สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองศรีสะเกษให้นักท่องเที่ยวได้แวะเวียนไปเยี่ยมชม 
11.00 น. ชมพุทธสถานและเทวสถานที่วัดศรีบึงบูรพ์ ตั้งอยู่ริมลำน้ำห้วยทับทัน เป็นสถานที่ที่มีบรรยากาศสวยงามตามธรรมชาติ เป็นสถานที่บำเพ็ญเพียรภาวนาของพระสงฆ์ที่มีประชาชนศรัทธาเลื่อมใส นั่นคือ พระอาจารย์ศรีจันทร์สาโร ซึ่งมีดำริที่จะสร้างพุทธสถานและเทวสถานในวัดศรีบึงบูรพ์ ให้เป็นพุทธสถานมรดกอีสานใต้
11.30 น. ออกเดินทางต่อไปชุมชนเผ่าเยอ
12.00 น. รับประทานอาหาร ที่ชุมชนเผ่าเยอ 
พร้อมเดินเที่ยว เยี่ยมชมชุมชนเผ่าเยอ เป็นเผ่าพื้นเมืองกลุ่มหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ จัดอยู่ในกลุ่มของชาวกูย (กวย,ส่วย) ภาษาพูดใช้ภาษาเดียวกัน มีบางคำเท่านั้นที่แตกต่างกัน ความเป็นมาของชนเผ่าเยอในจังหวัดศรีสะเกษ เริ่มต้นที่พญากตะศิลาเป็นหัวหน้า นำผู้คนเผ่าเยออพยพมาทางเรือตามลำน้ำมูล และมาตั้งเมืองคงโคก หรือเมืองคง ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำมูล อำเภอราศีไศล
15.00 น. ไหว้พระขอพรที่ วัดเมืองคงราษี เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางกลับแต่เดิมเป็นวัดร้างตกสำรวจ ไม่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ต่อมาสาธุชนชาวบ้านหลุบโมกและบ้านหนองหว้า พร้อมด้วยกัลยาณมิตรชาวอำเภอราษีไศล นำโดย คุณสุพิชญ์-คุณรังสฤษฎิ์ พิชญากูล, คุณเดชา เกษมวนานิมิต และครอบครัว มีจิตศรัทธานิมนต์พระสมุห์สงัด สุวิเวโก จากวัดหนองกินเพล จังหวัดอุบลราชธานี ไปนำสาธุชนพัฒนาพื้นที่วัดร้างให้เป็นสถานที่สัปปายะ เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติธรรมของสาธุชนทั่วไป
16.00 น. เดินทางกลับสู่ที่พัก ณ โรงแรม
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น พร้อมปาร์ตี้คาราโอเกะ

วันที่สามของการเดินทาง
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า
07.00 น. นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร 
08.30 น. ชมทัศนียภาพระหว่างไทย-กัมพูชา และภาพสลักนูนต่ำของ เทพ 3 องค์ บริเวณหน้าผา ณ ผามออีแดง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
10.00 น. นำท่านเดินทางต่อไปไหว้พระขอพรจาก หลวงพ่อพระตาตน ที่ วัดสำโรงเกียรติ ชุมชนเขมร หลวงพ่อระตาตน "" เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ ประดิษฐานอยู่ ณ วัดสำโรงเกียรติ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เป็นพระพุทธรูปแบบขอม ปางสมาธิสะดุ้งมาร ขนาดหน้าตักกว้าง 4 นิ้ว 
สูง 5 นิ้ว สร้างด้วยเกสรดอก ไม้ผสมครั่งหรือยางชันปั้น แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างตั้งแต่เมื่อใด ที่พระพุทธรูปองค์นี้ถูกเรียกขานว่า ""พระตาตน"" เพราะตั้งตามชื่อของคนที่นำมาถวาย ตามประวัติ คือนายตาตน เป็นชาวเขมรต่ำ มีญาติอยู่ที่บ้านสำโรงเกียรติไปมาหาสู่กันเป็นประจำ วันหนึ่งนายตาตนได้นำไซไปดักจับปลาที่ร่องน้ำเชิงเขาทางทิศใต้ของบ้านสำโรงเกียรติ รุ่งขึ้นได้ไป กู้ไซที่ดักเอาไว้ไม่พบปลาแม้แต่ตัวเดียว แต่ได้เห็นพระพุทธรูปติดไซอยู่ จึงเอาออกแล้วโยนลงน้ำคืนที่เดิม
พักผ่อนชื่นชมธรรมชาติที่น้ำตกสำโรงเกียรติ สำโรงเกียรติ เดิมชื่อว่า น้ำตกปีศาจ ซึ่งตั้งตามชื่อหน่วยทหารพรานที่มีสมญานามว่า หน่วยปีศาจ ซึ่งได้ใช้น้ำตกแห่งนี้เป็นที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการ น้ำตกสำโรงเกียรติ มีต้นกำเนิดจากภูเขากันทุง บนเทือกเขาบรรทัด เป็นน้ำตกขนาดกลาง ตกจากหน้าผาสูง 8 เมตร ลักษณะอันโดดเด่นของน้ำตกแห่งนี้คือ ที่ด้านบนของน้ำตกจะเป็นธารน้ำซึ่งไหลไปตาม ลานหิน ดูสวยงามมากโดยเฉพาะช่วงฤดูฝน สำหรับบรรยากาศโดยรอบน้ำตกนั้นร่มรื่นไปด้วยพันธุ์ไม้น้อยใหญ่ เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 น. นำท่านเดินทางทำบุญต่อที่วัดไพรพัฒนา(หลวงปู่สรวง) ตั้งอยู่ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เดิมทีเป็นที่พำนักของหลวงปู่สรวง นักบุญแห่งดินแดนอีสานใต้ พระผู้บำเพ็ญเพียรตามแนวเขตชายแดนไทย-กัมพูชา อันมีเมตตาบารมีช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากจนเป็นที่รักและศรัทธาของผู้คน รวมไปถึงลูกศิษย์ลูกหาทั่วไป จนเป็นที่เรียกขานกันว่า “เทวดา เดินดิน” ภายหลังจากที่หลวงปู่ละสังขารเมื่อปี 2542 สรีระสังขารของหลวงปู่ไม่เปื่อยไม่เนา จนลูกศิษย์ได้นำไปบรรจุไว้ในโลงแก้วเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาและนักท่อนักท่องเที่ยวได้มากราบไหว้ขอพรและลอดใต้โลงแก้วเพื่อความเป็นสิริมงคล ผู้คนต่างไปขอพร เมื่อสำเร็จ ก็จะนำของไปถวายหลวงปู่ ชอบไก่ 
15.00 น. กลับสู่ตัวเมืองจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมส่งคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

Package tour Sisaket 3 days 2 nights for 20 persons special price only 4,000 baht per person from the normal price 4,200 baht

Program details :
The first day of the tour Wat Mahaphuttharam - Prasat Wat Sa Kamphaeng Yai - Ban Ku Community (Ku Tribe)
07.00 hours, the group together at the meeting point at ...................... With staff waiting to welcome And facilitate throughout the journey
07.30 hrs. Bring you to worship and make a wish at Maha Phuttharam Temple. Northern country Mueang Sisaket District Sisaket Province Located in the middle of Sisaket city There is a vihara that enshrines priceless Buddha images and is a sacred place for the people of Sisaket.
08.00 Take you to the castle, Wat Sa Kamphaeng Yai.
09.00 Arrive at Prasat, Wat Sa Kamphaeng Yai In art and architecture Including the belief in religion from evidence that appears to be a place of worship in Hinduism. By looking at the lintel that carved portraits and tells various stories Related to the belief in Hinduism After Buddhism came to have an influence in this area, it was transformed into a Buddhist place of worship by unearthed a 1.33 meter high-meditation Naga Buddha.
10:30 am depart for Ban Ku, Ban Ku Community (Kui Tribe), built with large tiles like Prasat Si Kharaphum. Surin Province Which is an ancient Khmer temple Over a thousand years old Local silk cloth, Prang Ku dessert, experience the identity, art, culture and local way of life. Sisaket Province, dedicated with hearts, reflecting identity Arts and culture and way of life in the local area Compatible with tourist attractions and services By focusing on the process of participation in the community
12.00 p.m. Have lunch at Ban Ku Community (Kui Tribe).
13.30 hrs. After that, take you to pay respect to the Buddha image at Wat Pa Si Mongkol Rattanaram.
14.30 Arrive at Wat Pa Si Mongkhon Rattanaram This was established in 1993 with the unification of the local people. It is a temple of the Sai Kammatthana practice which is calm and serene, beautiful and unseen like no other. Until this temple has become a Buddhist tourist destination that is at Nakathipadi Cave or Phaya Naga Cave, which has designed the area to become a beautiful underground palace with stalactites and stalagmites.
4:00 p.m. Return to the accommodation.
6:00 pm have dinner

The second day of the journey Wat Suphan Hong - Phrathat Ruangrong - Ye Pao community - Wat Muang Kongrat
06.00 Breakfast.
07.00 a.m. Take you out to give alms to monks "Wear a sarong, dress with a skirt Come to make merit, put alms, carry baskets, sell ancient markets "at Wat Phra That Suphan Hong This temple will have a chapel on the model Suwan Hong boat. 3-storey tetrahedron roof with the top of the temple in the middle of the chapel To contain the Buddha's relics Which was eaten from the Supreme Patriarch
09.00: Bring you to make merit at Wat Phra That Ruangrong It is another province in the Northeast that has many beautiful temples, such as Wat Ban Sang Ruang, which has “Phra That Ruangrong”, a pair of sacred objects in Sisaket for tourists to visit.
11.00: Visit the Buddhist sanctuary and the temple at Wat Si Bueng Burapha Located along the Huai Thap Than River It is a place with a beautiful natural atmosphere. It is a place of worship for the monks who have faith in the people, namely Phra Ajarn Srichansaro. Which has the intention to build a Buddhist temple and a temple in Wat Si Bueng Burun As a Buddhist heritage site in the Southern Isan
11.30 a.m. Leave for the Ye community
12.00 Dining At the Ye community
Ready to walk Visit the Ye community Is a local group of Sisaket Province It is in the group of Kui people (Kuay, Suay), the spoken language uses the same language There are only some words that are different. History of the Ye tribe in Sisaket Province From Phaya Kata Sila as the head Led the people of the Ye tribe to evacuate by boats along the Mun River And come and set up Khong Khok or Kong Kong, which is on the bank of the Moon River, Zisol district
15.00 p.m. Pay respect to the Wat Muang Kong Rasi For prosperity before traveling back, originally a deserted temple to explore There were no monks living in Buddhist Lent. Later, the people of Ban Lom Mok and Ban Nong Wa Along with Kalyanamit, the people of Rasi Salai District, led by Mr. Supich-Khun Rangsarit Phichayakul, Khun Dechakasemwananimit and his family with faithfulness of Phra Samu Songad Suwiwego from Nong Kin Phel Temple. Ubon Ratchathani Province To bring the people to develop an abandoned temple area to be a place of Sappaya Suitable for the practice of the common man
16.00 Return to the hotel.
6:00 pm have dinner Ready for a karaoke party

The third day of the tour
06.00 Breakfast.
07.00 Take you to Khao Phra Wihan National Park.
08.30 hrs. Visit the scenery between Thailand - Cambodia. And low-relief carvings of 3 gods on the cliff at Pha Mo E Daeng, Kantharalak District Sisaket Province
10.00 am to take you on a journey to pay homage to the Buddha. Luang Pho Phra Ta Ton at Samrong Kiat Temple, Khmer Community, Luang Pho Ratata "is an old Buddha image. It is enshrined at Samrong Kiat Temple, Khun Han District, Si Sa Ket Province. Meditation Lap size 4 inches wide
5 inches tall, built with pollen. Wood mixed with shellac or rubber. But no evidence of when it was created This Buddha image is called "the Buddha image "because it is named after the person who has presented it in history, Mr. Ta Ton, a low Khmer. Have relatives at Ban Samrongkiat, come to meet each other on a regular basis. One day Mr. Taton took Sai to catch fish in the foothills of the southern foothills of Ban Samrongkiat.

Next, leisure time at Samrongkiet waterfall which is an 8-meter height waterfall that originated from Khao Bantad surrounded by nature.

11.30 Lunch

12.30 Head to Wat Prai Pattana (Luang Phu Srong) located at Tambon Prai Pattana, Amphoe Phu Sing. It is where Luang Phu Srong used to stay and meditate. Luang Phu Srong was widely respected in southern Esan. After he passed away in 1999, his remain didn't rot so his disciplines put it in a glass coffin for people to pay respect to.

15.00 Head back to Si Sa Ket city and send you home safely.

ราคาพิเศษSpecial price 4,000 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-01-10 ถึง - 2021-12-31

ทัวร์ศรีสะเกษ 3 วัน 2 คืน เยี่ยมชมวิถีและวัฒนธรรมเก่าแก่ชาวเมืองศรี

Sisaket 3 days 2 nights tour, visit the old ways and culture of Sri Muang people

แพ็กเกจทัวร์ศรีสะเกษ 3 วัน 2 คืน สำหรับ 30 ท่าน ราคาพิเศษเพียง 3,700 บาทต่อท่าน จากราคาปกติ 3,900 บาท 

รายละเอียดโปรแกรม :
วันแรกของการเดินทาง  วัดมหาพุทธาราม-ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่-ชุมชนบ้านกู่ (เผ่ากูย)
07.00 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ณ ...................... โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
07.30 น. นำท่านไหว้สักการะขอพรที่วัดมหาพุทธาราม บ้านเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่กลางเมืองศรีสะเกษ มีวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและเป็นที่เคารพสักการะของชาวศรีสะเกษ
08.00 น. นำท่านเดินทางไปยังปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ 
09.00 น. เดินทางถึง ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ ในด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม รวมทั้งความเชื่อในการนับถือศาสนาจากหลักฐานที่ปรากฏสันนิษฐานว่าเดิมเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู โดยดูจากทับหลังที่สลักภาพบุคคลเล่าเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวข้องกับความเชื่อในศาสนาฮินดู ภายหลังเมื่อพระพุทธศาสนาเข้ามามีอิทธิพลในดินแดนแถบนี้จึงเปลี่ยนเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธโดยได้ขุดพบพระพุทธรูปนาคปรกปางสมาธิ สูง 1.33 เมตร
10.30 น. ออกเดินทางไปที่บ้านกู่ ชุมชนบ้านกู่ (เผ่ากูย) สร้างด้วยอิฐเรียงแผ่นใหญ่เหมือนปราสาทศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นศาสนสถานสมัยขอมที่เก่าแก่ มีอายุกว่าพันปี ผ้าไหมพื้นบ้าน ขนมไปรกะ สัมผัสอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในท้องถิ่นชุมชน ชุมชนเผ่ากุย (ส่วย)บ้านกู่ ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ทุ่มเทด้วยใจ สะท้อนอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในท้องถิ่นนั้นๆ เข้ากับแหล่งท่องเที่ยวและบริการ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน
12.00 น.มรับประทานอาหารกลางวัน ที่ ชุมชนบ้านกู่ (เผ่ากูย) 
13.30 น. หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปไหว้พระขอพรที่วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม 
14.30 น. เดินทางถึงวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 ด้วยการรวมแรงศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่ เป็นวัดป่าสายปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานที่มีความสงบเงียบ และร่มเย็น ความสวยงามและอันซีนไม่เหมือนที่ไหนๆ จนวัดนี้ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนานั้นอยู่ที่ ถ้ำนาคาธิบดี หรือ ถ้ำพญานาค ซึ่งได้มีออกแบบพื้นที่ให้กลายเป็น วังบาดาล ที่สวยงามด้วยการจำลองหินงอกหินย้อย
16.00 น. เดินทางกลับสู่ที่พัก
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น

วันที่สองของการเดินทาง  วัดสุพรรณหงส์-พระธาตุเรืองรอง-ชุมชนเผ่าเยอ-วัดเมืองคงราษี
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า
07.00 น. นำท่านออกเดินทางไปตักบาตร “ใส่โสร่งนุ่งซิ่น มาทำบุญใส่บาตร หิ้วตะกร้า จ่ายตลาดโบราณ” ที่วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ วัดนี้จะมีอุโบสถบนเรือสุวรรณหงส์จำลอง หลังคาทรงจัตุรมุข 3 ชั้น มียอดมณฑปกลางอุโบสถ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุได้ ซึ่งได้รับประทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯ 
09.00 น. นำท่านทำบุญต่อที่วัดพระธาตุเรืองรอง เป็นอีกหนึ่งจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีวัดวาอารามสวยงามมากมาย อย่างที่ “วัดบ้านสร้างเรือง” ที่มี “พระธาตุเรืองรอง” สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองศรีสะเกษให้นักท่องเที่ยวได้แวะเวียนไปเยี่ยมชม 
11.00 น. ชมพุทธสถานและเทวสถานที่วัดศรีบึงบูรพ์ ตั้งอยู่ริมลำน้ำห้วยทับทัน เป็นสถานที่ที่มีบรรยากาศสวยงามตามธรรมชาติ เป็นสถานที่บำเพ็ญเพียรภาวนาของพระสงฆ์ที่มีประชาชนศรัทธาเลื่อมใส นั่นคือ พระอาจารย์ศรีจันทร์สาโร ซึ่งมีดำริที่จะสร้างพุทธสถานและเทวสถานในวัดศรีบึงบูรพ์ ให้เป็นพุทธสถานมรดกอีสานใต้
11.30 น. ออกเดินทางต่อไปชุมชนเผ่าเยอ
12.00 น. รับประทานอาหาร ที่ชุมชนเผ่าเยอ 
พร้อมเดินเที่ยว เยี่ยมชมชุมชนเผ่าเยอ เป็นเผ่าพื้นเมืองกลุ่มหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ จัดอยู่ในกลุ่มของชาวกูย (กวย,ส่วย) ภาษาพูดใช้ภาษาเดียวกัน มีบางคำเท่านั้นที่แตกต่างกัน ความเป็นมาของชนเผ่าเยอในจังหวัดศรีสะเกษ เริ่มต้นที่พญากตะศิลาเป็นหัวหน้า นำผู้คนเผ่าเยออพยพมาทางเรือตามลำน้ำมูล และมาตั้งเมืองคงโคก หรือเมืองคง ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำมูล อำเภอราศีไศล
15.00 น. ไหว้พระขอพรที่ วัดเมืองคงราษี เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางกลับแต่เดิมเป็นวัดร้างตกสำรวจ ไม่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ต่อมาสาธุชนชาวบ้านหลุบโมกและบ้านหนองหว้า พร้อมด้วยกัลยาณมิตรชาวอำเภอราษีไศล นำโดย คุณสุพิชญ์-คุณรังสฤษฎิ์ พิชญากูล, คุณเดชา เกษมวนานิมิต และครอบครัว มีจิตศรัทธานิมนต์พระสมุห์สงัด สุวิเวโก จากวัดหนองกินเพล จังหวัดอุบลราชธานี ไปนำสาธุชนพัฒนาพื้นที่วัดร้างให้เป็นสถานที่สัปปายะ เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติธรรมของสาธุชนทั่วไป
16.00 น. เดินทางกลับสู่ที่พัก ณ โรงแรม
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น พร้อมปาร์ตี้คาราโอเกะ

วันที่สามของการเดินทาง
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า
07.00 น. นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร 
08.30 น. ชมทัศนียภาพระหว่างไทย-กัมพูชา และภาพสลักนูนต่ำของ เทพ 3 องค์ บริเวณหน้าผา ณ ผามออีแดง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
10.00 น. นำท่านเดินทางต่อไปไหว้พระขอพรจาก หลวงพ่อพระตาตน ที่ วัดสำโรงเกียรติ ชุมชนเขมร หลวงพ่อระตาตน "" เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ ประดิษฐานอยู่ ณ วัดสำโรงเกียรติ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เป็นพระพุทธรูปแบบขอม ปางสมาธิสะดุ้งมาร ขนาดหน้าตักกว้าง 4 นิ้ว 
สูง 5 นิ้ว สร้างด้วยเกสรดอก ไม้ผสมครั่งหรือยางชันปั้น แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างตั้งแต่เมื่อใด ที่พระพุทธรูปองค์นี้ถูกเรียกขานว่า ""พระตาตน"" เพราะตั้งตามชื่อของคนที่นำมาถวาย ตามประวัติ คือนายตาตน เป็นชาวเขมรต่ำ มีญาติอยู่ที่บ้านสำโรงเกียรติไปมาหาสู่กันเป็นประจำ วันหนึ่งนายตาตนได้นำไซไปดักจับปลาที่ร่องน้ำเชิงเขาทางทิศใต้ของบ้านสำโรงเกียรติ รุ่งขึ้นได้ไป กู้ไซที่ดักเอาไว้ไม่พบปลาแม้แต่ตัวเดียว แต่ได้เห็นพระพุทธรูปติดไซอยู่ จึงเอาออกแล้วโยนลงน้ำคืนที่เดิม
พักผ่อนชื่นชมธรรมชาติที่น้ำตกสำโรงเกียรติ สำโรงเกียรติ เดิมชื่อว่า น้ำตกปีศาจ ซึ่งตั้งตามชื่อหน่วยทหารพรานที่มีสมญานามว่า หน่วยปีศาจ ซึ่งได้ใช้น้ำตกแห่งนี้เป็นที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการ น้ำตกสำโรงเกียรติ มีต้นกำเนิดจากภูเขากันทุง บนเทือกเขาบรรทัด เป็นน้ำตกขนาดกลาง ตกจากหน้าผาสูง 8 เมตร ลักษณะอันโดดเด่นของน้ำตกแห่งนี้คือ ที่ด้านบนของน้ำตกจะเป็นธารน้ำซึ่งไหลไปตาม ลานหิน ดูสวยงามมากโดยเฉพาะช่วงฤดูฝน สำหรับบรรยากาศโดยรอบน้ำตกนั้นร่มรื่นไปด้วยพันธุ์ไม้น้อยใหญ่ เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 น. นำท่านเดินทางทำบุญต่อที่วัดไพรพัฒนา(หลวงปู่สรวง) ตั้งอยู่ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เดิมทีเป็นที่พำนักของหลวงปู่สรวง นักบุญแห่งดินแดนอีสานใต้ พระผู้บำเพ็ญเพียรตามแนวเขตชายแดนไทย-กัมพูชา อันมีเมตตาบารมีช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากจนเป็นที่รักและศรัทธาของผู้คน รวมไปถึงลูกศิษย์ลูกหาทั่วไป จนเป็นที่เรียกขานกันว่า “เทวดา เดินดิน” ภายหลังจากที่หลวงปู่ละสังขารเมื่อปี 2542 สรีระสังขารของหลวงปู่ไม่เปื่อยไม่เนา จนลูกศิษย์ได้นำไปบรรจุไว้ในโลงแก้วเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาและนักท่อนักท่องเที่ยวได้มากราบไหว้ขอพรและลอดใต้โลงแก้วเพื่อความเป็นสิริมงคล ผู้คนต่างไปขอพร เมื่อสำเร็จ ก็จะนำของไปถวายหลวงปู่ ชอบไก่ 
15.00 น. กลับสู่ตัวเมืองจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมส่งคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

Package tour Sisaket 3 days 2 nights for 30 persons special price only 3,700 baht per person from the normal price 3,900 baht
 
Program details :
The first day of the tour Wat Mahaphuttharam - Prasat Wat Sa Kamphaeng Yai - Ban Ku Community (Ku Tribe)
07.00 hours, the group together at the meeting point at ...................... With staff waiting to welcome And facilitate throughout the journey
07.30 hrs. Bring you to worship and make a wish at Maha Phuttharam Temple. Northern country Mueang Sisaket District Sisaket Province Located in the middle of Sisaket city There is a vihara that enshrines priceless Buddha images and is a sacred place for the people of Sisaket.
08.00 Take you to the castle, Wat Sa Kamphaeng Yai.
09.00 Arrive at Prasat, Wat Sa Kamphaeng Yai In art and architecture Including the belief in religion from evidence that appears to be a place of worship in Hinduism. By looking at the lintel that carved portraits and tells various stories Related to the belief in Hinduism After Buddhism came to have an influence in this area, it was transformed into a Buddhist place of worship by unearthed a 1.33 meter high-meditation Naga Buddha.
10:30 am depart for Ban Ku, Ban Ku Community (Kui Tribe), built with large tiles like Prasat Si Kharaphum. Surin Province Which is an ancient Khmer temple Over a thousand years old Local silk cloth, Prang Ku dessert, experience the identity, art, culture and local way of life. Sisaket Province, dedicated with hearts, reflecting identity Arts and culture and way of life in the local area Compatible with tourist attractions and services By focusing on the process of participation in the community
12.00 p.m. Have lunch at Ban Ku Community (Kui Tribe).
13.30 hrs. After that, take you to pay respect to the Buddha image at Wat Pa Si Mongkol Rattanaram.
14.30 Arrive at Wat Pa Si Mongkhon Rattanaram This was established in 1993 with the unification of the local people. It is a temple of the Sai Kammatthana practice which is calm and serene, beautiful and unseen like no other. Until this temple has become a Buddhist tourist destination that is at Nakathipadi Cave or Phaya Naga Cave, which has designed the area to become a beautiful underground palace with stalactites and stalagmites.
4:00 p.m. Return to the accommodation.
6:00 pm have dinner

The second day of the journey Wat Suphan Hong - Phrathat Ruangrong - Ye Pao community - Wat Muang Kongrat
06.00 Breakfast.
07.00 a.m. Take you out to give alms to monks "Wear a sarong, dress with a skirt Come to make merit, put alms, carry baskets, sell ancient markets "at Wat Phra That Suphan Hong This temple will have a chapel on the model Suwan Hong boat. 3-storey tetrahedron roof with the top of the temple in the middle of the chapel To contain the Buddha's relics Which was eaten from the Supreme Patriarch
09.00: Bring you to make merit at Wat Phra That Ruangrong It is another province in the Northeast that has many beautiful temples, such as Wat Ban Sang Ruang, which has “Phra That Ruangrong”, a pair of sacred objects in Sisaket for tourists to visit.
11.00: Visit the Buddhist sanctuary and the temple at Wat Si Bueng Burapha Located along the Huai Thap Than River It is a place with a beautiful natural atmosphere. It is a place of worship for the monks who have faith in the people, namely Phra Ajarn Srichansaro. Which has the intention to build a Buddhist temple and a temple in Wat Si Bueng Burun As a Buddhist heritage site in the Southern Isan
11.30 a.m. Leave for the Ye community
12.00 Dining At the Ye community
Ready to walk Visit the Ye community Is a local group of Sisaket Province It is in the group of Kui people (Kuay, Suay), the spoken language uses the same language There are only some words that are different. History of the Ye tribe in Sisaket Province From Phaya Kata Sila as the head Led the people of the Ye tribe to evacuate by boats along the Mun River And come and set up Khong Khok or Kong Kong, which is on the bank of the Moon River, Zisol district
15.00 p.m. Pay respect to the Wat Muang Kong Rasi For prosperity before traveling back, originally a deserted temple to explore There were no monks living in Buddhist Lent. Later, the people of Ban Lom Mok and Ban Nong Wa Along with Kalyanamit, the people of Rasi Salai District, led by Mr. Supich-Khun Rangsarit Phichayakul, Khun Dechakasemwananimit and his family with faithfulness of Phra Samu Songad Suwiwego from Nong Kin Phel Temple. Ubon Ratchathani Province To bring the people to develop an abandoned temple area to be a place of Sappaya Suitable for the practice of the common man
16.00 Return to the hotel.
6:00 pm have dinner Ready for a karaoke party

The third day of the tour
06.00 Breakfast.
07.00 Take you to Khao Phra Wihan National Park.
08.30 hrs. Visit the scenery between Thailand - Cambodia. And low-relief carvings of 3 gods on the cliff at Pha Mo E Daeng, Kantharalak District Sisaket Province
10.00 am to take you on a journey to pay homage to the Buddha. Luang Pho Phra Ta Ton at Samrong Kiat Temple, Khmer Community, Luang Pho Ratata "is an old Buddha image. It is enshrined at Samrong Kiat Temple, Khun Han District, Si Sa Ket Province. Meditation Lap size 4 inches wide
5 inches tall, built with pollen. Wood mixed with shellac or rubber. But no evidence of when it was created This Buddha image is called "the Buddha image "because it is named after the person who has presented it in history, Mr. Ta Ton, a low Khmer. Have relatives at Ban Samrongkiat, come to meet each other on a regular basis. One day Mr. Taton took Sai to catch fish in the foothills of the southern foothills of Ban Samrongkiat.

Next, leisure time at Samrongkiet waterfall which is an 8-meter height waterfall that originated from Khao Bantad surrounded by nature.

11.30 Lunch

12.30 Head to Wat Prai Pattana (Luang Phu Srong) located at Tambon Prai Pattana, Amphoe Phu Sing. It is where Luang Phu Srong used to stay and meditate. Luang Phu Srong was widely respected in southern Esan. After he passed away in 1999, his remain didn't rot so his disciplines put it in a glass coffin for people to pay respect to.

15.00 Head back to Si Sa Ket city and send you home safely.

ราคาพิเศษSpecial price 3,700 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-01-10 ถึง - 2021-12-31

ทัวร์จังหวัดศรีสะเกษ 2 วัน 1 คืน

Sisaket Province Tour 2 days 1 night

แพ็กเกจทัวร์ศรีสะเกษ 3 วัน 2 คืน สำหรับ 4 ท่าน ราคาพิเศษเพียง 3,500 บาทต่อท่าน จากราคาปกติ 3,700 บาท

รายละเอียดโปรแกรม :
วันแรกของการเดินทาง : ศรีสะเกษ-ผามออีแดง-วัดสำโรงเกียรติ-น้ำตกสำโรงเกียรติ-วัดล้านขวด
06.30 น. คณะเดินทางถึงจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ 
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร 
09.30 น. ชมทัศนียภาพระหว่างไทย-กัมพูชา และภาพสลักนูนต่ำของ เทพ 3 องค์ บริเวณหน้าผา ณ ผามออีแดง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
10.30 น. นำท่านเดินทางต่อไปไหว้พระขอพรจาก หลวงพ่อพระตาตน ที่ วัดสำโรงเกียรติ ชุมชนเขมร หลวงพ่อระตาตน "" เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ ประดิษฐานอยู่ ณ วัดสำโรงเกียรติ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เป็นพระพุทธรูปแบบขอม ปางสมาธิสะดุ้งมาร ขนาดหน้าตักกว้าง 4 นิ้ว
สูง 5 นิ้ว สร้างด้วยเกสรดอก ไม้ผสมครั่งหรือยางชันปั้น แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างตั้งแต่เมื่อใด ที่พระพุทธรูปองค์นี้ถูกเรียกขานว่า ""พระตาตน"" เพราะตั้งตามชื่อของคนที่นำมาถวาย ตามประวัติ คือ นายตาตน เป็นชาวเขมรต่ำ มีญาติอยู่ที่บ้านสำโรงเกียรติไปมาหาสู่กันเป็นประจำ วันหนึ่งนายตาตนได้นำไซไปดักจับปลาที่ร่องน้ำเชิงเขาทางทิศใต้ของบ้านสำโรงเกียรติ รุ่งขึ้นได้ไปกู้ไซที่ดักเอาไว้ไม่พบปลาแม้แต่ตัวเดียว แต่ได้เห็นพระพุทธรูปติดไซอยู่ จึงเอาออกแล้วโยนลงน้ำคืนที่เดิม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. พักผ่อนชื่นชมธรรมชาติที่น้ำตกสำโรงเกียรติ สำโรงเกียรติ เดิมชื่อว่า น้ำตกปีศาจ ซึ่งตั้งตามชื่อหน่วยทหารพรานที่มีสมญานามว่า หน่วยปีศาจ ซึ่งได้ใช้น้ำตกแห่งนี้เป็นที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการ น้ำตกสำโรงเกียรติ มีต้นกำเนิดจากภูเขากันทุง บนเทือกเขาบรรทัด เป็นน้ำตกขนาดกลาง ตกจากหน้าผาสูง 8 เมตร ลักษณะอันโดดเด่นของน้ำตกแห่งนี้คือ ที่ด้านบนของน้ำตกจะเป็นธารน้ำซึ่งไหลไปตาม ลานหิน ดูสวยงามมากโดยเฉพาะช่วงฤดูฝน สำหรับบรรยากาศโดยรอบน้ำตกนั้นร่มรื่นไปด้วยพันธุ์ไม้น้อยใหญ่ เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
15.30 น. แวะชมวัดล้านขวด วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว หรือ วัดล้านขวด ตั้งอยู่ที่อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้ชื่อว่า “วัดล้านขวด”เพราะสถานที่ต่างๆ ภายในวัด ไม่ว่าจะเป็นซุ้มประตูทางเข้า ลานจอดรถ โบสถ์ ศาลา หอระฆัง กุฏิ หรือแม้แต่ห้องน้ำ ถูกประดับประดาด้วยขวดแก้วหลากสีหลายแบบรวมกันกว่า 1.5 ล้านใบ จนกลายเอกลักษณ์และเป็นอีกหนึ่งจุดหมายห้ามพลาดเมื่อมาเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
17.00 น. เดินทางกลับสู่ที่พัก ที่อำเภอขุนหาญ
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น

วันที่สองของการเดินทาง : วัดไพรพัฒนา-ผาพญากูปรี-วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
08.00 น. นำท่านออกเดินทางไปยังวัดไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา เดิมทีเป็นที่พำนักของหลวงปู่สรวง นักบุญแห่งดินแดนอีสานใต้ พระผู้บำเพ็ญเพียรตามแนวเขตชายแดนไทย-กัมพูชา อันมีเมตตาบารมีช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากจนเป็นที่รักและศรัทธาของผู้คน รวมไปถึงลูกศิษย์ลูกหาทั่วไป จนเป็นที่เรียกขานกันว่า “เทวดา เดินดิน” ภายหลังจากที่หลวงปู่ละสังขารเมื่อปี 2542 สรีระสังขารของหลวงปู่ไม่เปื่อยไม่เนา จนลูกศิษย์ได้นำไปบรรจุไว้ในโลงแก้วเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาและนักท่อนักท่องเที่ยวได้มากราบไหว้ขอพรและลอดใต้โลงแก้วเพื่อความเป็น
สิริมงคล
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ที่ผาพญากูปรี พร้อมชมบรรยากาศที่ผาพญากูปรี ให้ท่านใช้เวลาเก็บภาพ ถ่ายรูป ชื่นชมบรรยากาศที่ ผาพญากูปรี ที่จุดชมวิวผาพญากูปรี ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายบ้านแซรไปร ช่องสะงำ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ห่างจากจุดผ่านแดนถาวรไทย-กัมพูชา ช่องสะงำ ประมาณ 4 กม. เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอากาศบริสุทธิ์ซึ่งอยู่ติดกับเทือกเขาพนมดงรักชายแดนไทย – กัมพูชา 
14.00 น. นำท่านมุ่งหน้าสู่วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม สร้างขึ้นจากความศรัทธาในเรื่องของพญานาค ซึ่งครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยเสวยพระชาติเป็นพญานาค ทางเจ้าอาวาสและผู้มีจิตศรัทธาจึงได้ร่วมกันสร้างโบสถ์ ที่ประดิษฐ์สถานพระพุทธรูปคล้ายกับวังพญานาคในวรรณคดี 
ภายในถ้ำมีความอลังการด้วยรูปปั้นพญานาคที่อ่อนช้อยงดงาม รวมทั้งการจำลองหินงอกหินย้อย ประดับด้วยหลอดไฟหลากสี ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในถ้ำพญานาคใต้น้ำที่ดูลึกลับและศักดิ์สิทธิ์

Package tour Sisaket 3 days 2 nights for 4 persons special price only 3,500 baht per person from the normal price 3,700 baht

Program details :
First day of the journey: Sisaket - Pha Mor E Daeng - Samrongkiat Temple - Samrong Kiat Waterfall - Lan Bottle Temple
06.30 hrs. Arrive at Sisaket Province. With staff waiting to welcome
08.00 Take you to Khao Phra Wihan National Park.
09.30 hrs. Visit the scenery between Thailand - Cambodia. And low-relief carvings of 3 gods on the cliff at Pha Mo E Daeng, Kantharalak District Sisaket Province
10.30 a.m. Take you on a journey to pay homage to the Buddha. Luang Pho Phra Ta Ton at Samrong Kiat Temple, Khmer Community, Luang Pho Ratata "" is an old Buddha image. It is enshrined at Samrong Kiat Temple, Khun Han District, Si Sa Ket Province. Meditation Lap size 4 inches wide
5 inches tall, built with pollen. Wood mixed with shellac or rubber. But no evidence of when it was created The Buddha image is called "" the Buddha image "because it is named after the person who has presented it in history, Mr. Ta Ton, a low Khmer. Have relatives at Ban Samrongkiat, come to meet each other on a regular basis. One day Mr Taton took Sai to catch fish in the foothills of the southern foothills of Ban Samrongkiat. The next day, I went to retrieve the trap, not even a single fish. But saw a Buddha image attached to it Therefore removed and thrown into the water back to its original place
12.00 Lunch
13.00 Relax and appreciate nature at Samrong Kiat Waterfall, Samrongkiat, formerly known as Devil Waterfall, named after the Rangoon Army, known as the Devil Unit, who used this waterfall as the operating unit. Samrongkiat Waterfall Originating from Mount Kantung On the mountain range A medium waterfall Fall from an 8 meter high cliff. The distinctive feature of this waterfall is At the top of the waterfall is a stream that flows along the rocky courtyard, which looks very beautiful, especially during the rainy season. For the atmosphere around the waterfall is shady with small and large plants. Suitable for a place to relax.
3:30 p.m. Visit the Lan Bottle Temple Wat Pa Maha Chedi Kaew or Wat Lan Kao is located in Khun Han district. Sisaket Province Named "Wat Larn Bottle" because various locations within the temple such as the entrance arch, parking lot, church, pavilion, bell tower, cloister, or even a bathroom It is decorated with more than 1.5 million different colored glass bottles, making it unique and one of the must-visit destinations when visiting Sisaket Province.
17.00 Return to the accommodation. At Khunhan district
6:00 pm have dinner

Day 2 of the journey: Wat Phrai Phatthana - Pha Phaya Kopri - Wat Pa Si Mongkol Rattanaram
06.00 Breakfast.
08.00 Take you to travel to Wat Phrai Phatthana, Wat Phrai Phattana, formerly the residence of Luang Pu Suang. Saint of the South East Buddhist monks along the Thai-Cambodian border They have mercy, charisma, help the suffering, poor, love and faith of the people. Including students and students Until it is known as "the angel walks the ground" after Luang Pu La Sangkharn in 1999, the body of Luang Pu's body does not decompose. Until the disciples were placed in a glass coffin so that the pupils, the searchers and the tourists could come to pay homage to blessings and pass under the glass coffin for being
Fortune
12.00 Lunch At Pha Phaya Kopree Along with the atmosphere at Pha Phaya Kopri Allows you to take the time to take pictures and admire the atmosphere at Pha Phaya Kopri at Pha Phaya Kopri view point. Which is located on the road of Ban Saepai, Chong Sangam, Phrai Phatthana Subdistrict, Phu Sing District, Sisaket Province, about 4 km from the Thai-Cambodia Permanent Border Crossing Point, Chong Sa-ngam, is a tourist destination with fresh air. Adjacent to the Phanom Dong Rak mountain range, Thai-Cambodia border
14.00 Take you to Wat Pa Si Mongkol Rattanaram. Built on the faith of the serpent Which once the Buddha used to eat the King as a serpent The abbot and the faithful have jointly built a church. The invention of the Buddha image location similar to the Naga Palace in literature. Inside the cave is dazzling with a beautiful and delicate serpent statue. Including a simulation of stalactites and stalagmites Decorated with colored bulbs Gives the feeling of being in a mysterious and sacred underwater serpent cave

ราคาพิเศษSpecial price 3,500 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-01-10 ถึง - 2021-12-31

ทัวร์จังหวัดศรีสะเกษ 2 วัน 1 คืน

Sisaket Province Tour 2 days 1 night

แพ็กเกจทัวร์ศรีสะเกษ 3 วัน 2 คืน สำหรับ 8 ท่าน ราคาพิเศษเพียง 2,600 บาทต่อท่าน จากราคาปกติ 2,800 บาท

รายละเอียดโปรแกรม :
วันแรกของการเดินทาง : ศรีสะเกษ-ผามออีแดง-วัดสำโรงเกียรติ-น้ำตกสำโรงเกียรติ-วัดล้านขวด
06.30 น. คณะเดินทางถึงจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ 
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร 
09.30 น. ชมทัศนียภาพระหว่างไทย-กัมพูชา และภาพสลักนูนต่ำของ เทพ 3 องค์ บริเวณหน้าผา ณ ผามออีแดง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
10.30 น. นำท่านเดินทางต่อไปไหว้พระขอพรจาก หลวงพ่อพระตาตน ที่ วัดสำโรงเกียรติ ชุมชนเขมร หลวงพ่อระตาตน "" เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ ประดิษฐานอยู่ ณ วัดสำโรงเกียรติ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เป็นพระพุทธรูปแบบขอม ปางสมาธิสะดุ้งมาร ขนาดหน้าตักกว้าง 4 นิ้ว
สูง 5 นิ้ว สร้างด้วยเกสรดอก ไม้ผสมครั่งหรือยางชันปั้น แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างตั้งแต่เมื่อใด ที่พระพุทธรูปองค์นี้ถูกเรียกขานว่า ""พระตาตน"" เพราะตั้งตามชื่อของคนที่นำมาถวาย ตามประวัติ คือ นายตาตน เป็นชาวเขมรต่ำ มีญาติอยู่ที่บ้านสำโรงเกียรติไปมาหาสู่กันเป็นประจำ วันหนึ่งนายตาตนได้นำไซไปดักจับปลาที่ร่องน้ำเชิงเขาทางทิศใต้ของบ้านสำโรงเกียรติ รุ่งขึ้นได้ไปกู้ไซที่ดักเอาไว้ไม่พบปลาแม้แต่ตัวเดียว แต่ได้เห็นพระพุทธรูปติดไซอยู่ จึงเอาออกแล้วโยนลงน้ำคืนที่เดิม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. พักผ่อนชื่นชมธรรมชาติที่น้ำตกสำโรงเกียรติ สำโรงเกียรติ เดิมชื่อว่า น้ำตกปีศาจ ซึ่งตั้งตามชื่อหน่วยทหารพรานที่มีสมญานามว่า หน่วยปีศาจ ซึ่งได้ใช้น้ำตกแห่งนี้เป็นที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการ น้ำตกสำโรงเกียรติ มีต้นกำเนิดจากภูเขากันทุง บนเทือกเขาบรรทัด เป็นน้ำตกขนาดกลาง ตกจากหน้าผาสูง 8 เมตร ลักษณะอันโดดเด่นของน้ำตกแห่งนี้คือ ที่ด้านบนของน้ำตกจะเป็นธารน้ำซึ่งไหลไปตาม ลานหิน ดูสวยงามมากโดยเฉพาะช่วงฤดูฝน สำหรับบรรยากาศโดยรอบน้ำตกนั้นร่มรื่นไปด้วยพันธุ์ไม้น้อยใหญ่ เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
15.30 น. แวะชมวัดล้านขวด วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว หรือ วัดล้านขวด ตั้งอยู่ที่อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้ชื่อว่า “วัดล้านขวด”เพราะสถานที่ต่างๆ ภายในวัด ไม่ว่าจะเป็นซุ้มประตูทางเข้า ลานจอดรถ โบสถ์ ศาลา หอระฆัง กุฏิ หรือแม้แต่ห้องน้ำ ถูกประดับประดาด้วยขวดแก้วหลากสีหลายแบบรวมกันกว่า 1.5 ล้านใบ จนกลายเอกลักษณ์และเป็นอีกหนึ่งจุดหมายห้ามพลาดเมื่อมาเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
17.00 น. เดินทางกลับสู่ที่พัก ที่อำเภอขุนหาญ
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น

วันที่สองของการเดินทาง : วัดไพรพัฒนา-ผาพญากูปรี-วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
08.00 น. นำท่านออกเดินทางไปยังวัดไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา เดิมทีเป็นที่พำนักของหลวงปู่สรวง นักบุญแห่งดินแดนอีสานใต้ พระผู้บำเพ็ญเพียรตามแนวเขตชายแดนไทย-กัมพูชา อันมีเมตตาบารมีช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากจนเป็นที่รักและศรัทธาของผู้คน รวมไปถึงลูกศิษย์ลูกหาทั่วไป จนเป็นที่เรียกขานกันว่า “เทวดา เดินดิน” ภายหลังจากที่หลวงปู่ละสังขารเมื่อปี 2542 สรีระสังขารของหลวงปู่ไม่เปื่อยไม่เนา จนลูกศิษย์ได้นำไปบรรจุไว้ในโลงแก้วเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาและนักท่อนักท่องเที่ยวได้มากราบไหว้ขอพรและลอดใต้โลงแก้วเพื่อความเป็น
สิริมงคล
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ที่ผาพญากูปรี พร้อมชมบรรยากาศที่ผาพญากูปรี ให้ท่านใช้เวลาเก็บภาพ ถ่ายรูป ชื่นชมบรรยากาศที่ ผาพญากูปรี ที่จุดชมวิวผาพญากูปรี ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายบ้านแซรไปร ช่องสะงำ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ห่างจากจุดผ่านแดนถาวรไทย-กัมพูชา ช่องสะงำ ประมาณ 4 กม. เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอากาศบริสุทธิ์ซึ่งอยู่ติดกับเทือกเขาพนมดงรักชายแดนไทย – กัมพูชา 
14.00 น. นำท่านมุ่งหน้าสู่วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม สร้างขึ้นจากความศรัทธาในเรื่องของพญานาค ซึ่งครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยเสวยพระชาติเป็นพญานาค ทางเจ้าอาวาสและผู้มีจิตศรัทธาจึงได้ร่วมกันสร้างโบสถ์ ที่ประดิษฐ์สถานพระพุทธรูปคล้ายกับวังพญานาคในวรรณคดี 
ภายในถ้ำมีความอลังการด้วยรูปปั้นพญานาคที่อ่อนช้อยงดงาม รวมทั้งการจำลองหินงอกหินย้อย ประดับด้วยหลอดไฟหลากสี ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในถ้ำพญานาคใต้น้ำที่ดูลึกลับและศักดิ์สิทธิ์

Package tour Sisaket 3 days 2 nights for 8 persons special price only 2,600 baht per person from the normal price 2,800 baht

Program details :
First day of the journey: Sisaket - Pha Mor E Daeng - Samrongkiat Temple - Samrong Kiat Waterfall - Lan Bottle Temple
06.30 hrs. Arrive at Sisaket Province. With staff waiting to welcome
08.00 Take you to Khao Phra Wihan National Park.
09.30 hrs. Visit the scenery between Thailand - Cambodia. And low-relief carvings of 3 gods on the cliff at Pha Mo E Daeng, Kantharalak District Sisaket Province
10.30 a.m. Take you on a journey to pay homage to the Buddha. Luang Pho Phra Ta Ton at Samrong Kiat Temple, Khmer Community, Luang Pho Ratata "" is an old Buddha image. It is enshrined at Samrong Kiat Temple, Khun Han District, Si Sa Ket Province. Meditation Lap size 4 inches wide
5 inches tall, built with pollen. Wood mixed with shellac or rubber. But no evidence of when it was created The Buddha image is called "" the Buddha image "because it is named after the person who has presented it in history, Mr. Ta Ton, a low Khmer. Have relatives at Ban Samrongkiat, come to meet each other on a regular basis. One day Mr Taton took Sai to catch fish in the foothills of the southern foothills of Ban Samrongkiat. The next day, I went to retrieve the trap, not even a single fish. But saw a Buddha image attached to it Therefore removed and thrown into the water back to its original place
12.00 Lunch
13.00 Relax and appreciate nature at Samrong Kiat Waterfall, Samrongkiat, formerly known as Devil Waterfall, named after the Rangoon Army, known as the Devil Unit, who used this waterfall as the operating unit. Samrongkiat Waterfall Originating from Mount Kantung On the mountain range A medium waterfall Fall from an 8 meter high cliff. The distinctive feature of this waterfall is At the top of the waterfall is a stream that flows along the rocky courtyard, which looks very beautiful, especially during the rainy season. For the atmosphere around the waterfall is shady with small and large plants. Suitable for a place to relax.
3:30 p.m. Visit the Lan Bottle Temple Wat Pa Maha Chedi Kaew or Wat Lan Kao is located in Khun Han district. Sisaket Province Named "Wat Larn Bottle" because various locations within the temple such as the entrance arch, parking lot, church, pavilion, bell tower, cloister, or even a bathroom It is decorated with more than 1.5 million different colored glass bottles, making it unique and one of the must-visit destinations when visiting Sisaket Province.
17.00 Return to the accommodation. At Khunhan district
6:00 pm have dinner

Day 2 of the journey: Wat Phrai Phatthana - Pha Phaya Kopri - Wat Pa Si Mongkol Rattanaram
06.00 Breakfast.
08.00 Take you to travel to Wat Phrai Phatthana, Wat Phrai Phattana, formerly the residence of Luang Pu Suang. Saint of the South East Buddhist monks along the Thai-Cambodian border They have mercy, charisma, help the suffering, poor, love and faith of the people. Including students and students Until it is known as "the angel walks the ground" after Luang Pu La Sangkharn in 1999, the body of Luang Pu's body does not decompose. Until the disciples were placed in a glass coffin so that the pupils, the searchers and the tourists could come to pay homage to blessings and pass under the glass coffin for being
Fortune
12.00 Lunch At Pha Phaya Kopree Along with the atmosphere at Pha Phaya Kopri Allows you to take the time to take pictures and admire the atmosphere at Pha Phaya Kopri at Pha Phaya Kopri view point. Which is located on the road of Ban Saepai, Chong Sangam, Phrai Phatthana Subdistrict, Phu Sing District, Sisaket Province, about 4 km from the Thai-Cambodia Permanent Border Crossing Point, Chong Sa-ngam, is a tourist destination with fresh air. Adjacent to the Phanom Dong Rak mountain range, Thai-Cambodia border
14.00 Take you to Wat Pa Si Mongkol Rattanaram. Built on the faith of the serpent Which once the Buddha used to eat the King as a serpent The abbot and the faithful have jointly built a church. The invention of the Buddha image location similar to the Naga Palace in literature. Inside the cave is dazzling with a beautiful and delicate serpent statue. Including a simulation of stalactites and stalagmites Decorated with colored bulbs Gives the feeling of being in a mysterious and sacred underwater serpent cave

ราคาพิเศษSpecial price 2,600 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-01-10 ถึง - 2021-12-31

ทัวร์จังหวัดศรีสะเกษ 2 วัน 1 คืน

Sisaket Province Tour 2 days 1 night

แพ็กเกจทัวร์ศรีสะเกษ 3 วัน 2 คืน สำหรับ 20 ท่าน ราคาพิเศษเพียง 2,700 บาทต่อท่าน จากราคาปกติ 2,900 บาท

รายละเอียดโปรแกรม :
วันแรกของการเดินทาง : ศรีสะเกษ-ผามออีแดง-วัดสำโรงเกียรติ-น้ำตกสำโรงเกียรติ-วัดล้านขวด
06.30 น. คณะเดินทางถึงจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ 
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร 
09.30 น. ชมทัศนียภาพระหว่างไทย-กัมพูชา และภาพสลักนูนต่ำของ เทพ 3 องค์ บริเวณหน้าผา ณ ผามออีแดง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
10.30 น. นำท่านเดินทางต่อไปไหว้พระขอพรจาก หลวงพ่อพระตาตน ที่ วัดสำโรงเกียรติ ชุมชนเขมร หลวงพ่อระตาตน "" เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ ประดิษฐานอยู่ ณ วัดสำโรงเกียรติ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เป็นพระพุทธรูปแบบขอม ปางสมาธิสะดุ้งมาร ขนาดหน้าตักกว้าง 4 นิ้ว
สูง 5 นิ้ว สร้างด้วยเกสรดอก ไม้ผสมครั่งหรือยางชันปั้น แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างตั้งแต่เมื่อใด ที่พระพุทธรูปองค์นี้ถูกเรียกขานว่า ""พระตาตน"" เพราะตั้งตามชื่อของคนที่นำมาถวาย ตามประวัติ คือ นายตาตน เป็นชาวเขมรต่ำ มีญาติอยู่ที่บ้านสำโรงเกียรติไปมาหาสู่กันเป็นประจำ วันหนึ่งนายตาตนได้นำไซไปดักจับปลาที่ร่องน้ำเชิงเขาทางทิศใต้ของบ้านสำโรงเกียรติ รุ่งขึ้นได้ไปกู้ไซที่ดักเอาไว้ไม่พบปลาแม้แต่ตัวเดียว แต่ได้เห็นพระพุทธรูปติดไซอยู่ จึงเอาออกแล้วโยนลงน้ำคืนที่เดิม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. พักผ่อนชื่นชมธรรมชาติที่น้ำตกสำโรงเกียรติ สำโรงเกียรติ เดิมชื่อว่า น้ำตกปีศาจ ซึ่งตั้งตามชื่อหน่วยทหารพรานที่มีสมญานามว่า หน่วยปีศาจ ซึ่งได้ใช้น้ำตกแห่งนี้เป็นที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการ น้ำตกสำโรงเกียรติ มีต้นกำเนิดจากภูเขากันทุง บนเทือกเขาบรรทัด เป็นน้ำตกขนาดกลาง ตกจากหน้าผาสูง 8 เมตร ลักษณะอันโดดเด่นของน้ำตกแห่งนี้คือ ที่ด้านบนของน้ำตกจะเป็นธารน้ำซึ่งไหลไปตาม ลานหิน ดูสวยงามมากโดยเฉพาะช่วงฤดูฝน สำหรับบรรยากาศโดยรอบน้ำตกนั้นร่มรื่นไปด้วยพันธุ์ไม้น้อยใหญ่ เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
15.30 น. แวะชมวัดล้านขวด วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว หรือ วัดล้านขวด ตั้งอยู่ที่อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้ชื่อว่า “วัดล้านขวด”เพราะสถานที่ต่างๆ ภายในวัด ไม่ว่าจะเป็นซุ้มประตูทางเข้า ลานจอดรถ โบสถ์ ศาลา หอระฆัง กุฏิ หรือแม้แต่ห้องน้ำ ถูกประดับประดาด้วยขวดแก้วหลากสีหลายแบบรวมกันกว่า 1.5 ล้านใบ จนกลายเอกลักษณ์และเป็นอีกหนึ่งจุดหมายห้ามพลาดเมื่อมาเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
17.00 น. เดินทางกลับสู่ที่พัก ที่อำเภอขุนหาญ
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น

วันที่สองของการเดินทาง : วัดไพรพัฒนา-ผาพญากูปรี-วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
08.00 น. นำท่านออกเดินทางไปยังวัดไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา เดิมทีเป็นที่พำนักของหลวงปู่สรวง นักบุญแห่งดินแดนอีสานใต้ พระผู้บำเพ็ญเพียรตามแนวเขตชายแดนไทย-กัมพูชา อันมีเมตตาบารมีช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากจนเป็นที่รักและศรัทธาของผู้คน รวมไปถึงลูกศิษย์ลูกหาทั่วไป จนเป็นที่เรียกขานกันว่า “เทวดา เดินดิน” ภายหลังจากที่หลวงปู่ละสังขารเมื่อปี 2542 สรีระสังขารของหลวงปู่ไม่เปื่อยไม่เนา จนลูกศิษย์ได้นำไปบรรจุไว้ในโลงแก้วเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาและนักท่อนักท่องเที่ยวได้มากราบไหว้ขอพรและลอดใต้โลงแก้วเพื่อความเป็น
สิริมงคล
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ที่ผาพญากูปรี พร้อมชมบรรยากาศที่ผาพญากูปรี ให้ท่านใช้เวลาเก็บภาพ ถ่ายรูป ชื่นชมบรรยากาศที่ ผาพญากูปรี ที่จุดชมวิวผาพญากูปรี ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายบ้านแซรไปร ช่องสะงำ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ห่างจากจุดผ่านแดนถาวรไทย-กัมพูชา ช่องสะงำ ประมาณ 4 กม. เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอากาศบริสุทธิ์ซึ่งอยู่ติดกับเทือกเขาพนมดงรักชายแดนไทย – กัมพูชา 
14.00 น. นำท่านมุ่งหน้าสู่วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม สร้างขึ้นจากความศรัทธาในเรื่องของพญานาค ซึ่งครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยเสวยพระชาติเป็นพญานาค ทางเจ้าอาวาสและผู้มีจิตศรัทธาจึงได้ร่วมกันสร้างโบสถ์ ที่ประดิษฐ์สถานพระพุทธรูปคล้ายกับวังพญานาคในวรรณคดี 
ภายในถ้ำมีความอลังการด้วยรูปปั้นพญานาคที่อ่อนช้อยงดงาม รวมทั้งการจำลองหินงอกหินย้อย ประดับด้วยหลอดไฟหลากสี ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในถ้ำพญานาคใต้น้ำที่ดูลึกลับและศักดิ์สิทธิ์

Package tour Sisaket 3 days 2 nights for 20 persons special price only 2,700 baht per person from the normal price 2,900 baht

Program details :
First day of the journey: Sisaket - Pha Mor E Daeng - Samrongkiat Temple - Samrong Kiat Waterfall - Lan Bottle Temple
06.30 hrs. Arrive at Sisaket Province. With staff waiting to welcome
08.00 Take you to Khao Phra Wihan National Park.
09.30 hrs. Visit the scenery between Thailand - Cambodia. And low-relief carvings of 3 gods on the cliff at Pha Mo E Daeng, Kantharalak District Sisaket Province
10.30 a.m. Take you on a journey to pay homage to the Buddha. Luang Pho Phra Ta Ton at Samrong Kiat Temple, Khmer Community, Luang Pho Ratata "" is an old Buddha image. It is enshrined at Samrong Kiat Temple, Khun Han District, Si Sa Ket Province. Meditation Lap size 4 inches wide
5 inches tall, built with pollen. Wood mixed with shellac or rubber. But no evidence of when it was created The Buddha image is called "" the Buddha image "because it is named after the person who has presented it in history, Mr. Ta Ton, a low Khmer. Have relatives at Ban Samrongkiat, come to meet each other on a regular basis. One day Mr Taton took Sai to catch fish in the foothills of the southern foothills of Ban Samrongkiat. The next day, I went to retrieve the trap, not even a single fish. But saw a Buddha image attached to it Therefore removed and thrown into the water back to its original place
12.00 Lunch
13.00 Relax and appreciate nature at Samrong Kiat Waterfall, Samrongkiat, formerly known as Devil Waterfall, named after the Rangoon Army, known as the Devil Unit, who used this waterfall as the operating unit. Samrongkiat Waterfall Originating from Mount Kantung On the mountain range A medium waterfall Fall from an 8 meter high cliff. The distinctive feature of this waterfall is At the top of the waterfall is a stream that flows along the rocky courtyard, which looks very beautiful, especially during the rainy season. For the atmosphere around the waterfall is shady with small and large plants. Suitable for a place to relax.
3:30 p.m. Visit the Lan Bottle Temple Wat Pa Maha Chedi Kaew or Wat Lan Kao is located in Khun Han district. Sisaket Province Named "Wat Larn Bottle" because various locations within the temple such as the entrance arch, parking lot, church, pavilion, bell tower, cloister, or even a bathroom It is decorated with more than 1.5 million different colored glass bottles, making it unique and one of the must-visit destinations when visiting Sisaket Province.
17.00 Return to the accommodation. At Khunhan district
6:00 pm have dinner

Day 2 of the journey: Wat Phrai Phatthana - Pha Phaya Kopri - Wat Pa Si Mongkol Rattanaram
06.00 Breakfast.
08.00 Take you to travel to Wat Phrai Phatthana, Wat Phrai Phattana, formerly the residence of Luang Pu Suang. Saint of the South East Buddhist monks along the Thai-Cambodian border They have mercy, charisma, help the suffering, poor, love and faith of the people. Including students and students Until it is known as "the angel walks the ground" after Luang Pu La Sangkharn in 1999, the body of Luang Pu's body does not decompose. Until the disciples were placed in a glass coffin so that the pupils, the searchers and the tourists could come to pay homage to blessings and pass under the glass coffin for being
Fortune
12.00 Lunch At Pha Phaya Kopree Along with the atmosphere at Pha Phaya Kopri Allows you to take the time to take pictures and admire the atmosphere at Pha Phaya Kopri at Pha Phaya Kopri view point. Which is located on the road of Ban Saepai, Chong Sangam, Phrai Phatthana Subdistrict, Phu Sing District, Sisaket Province, about 4 km from the Thai-Cambodia Permanent Border Crossing Point, Chong Sa-ngam, is a tourist destination with fresh air. Adjacent to the Phanom Dong Rak mountain range, Thai-Cambodia border
14.00 Take you to Wat Pa Si Mongkol Rattanaram. Built on the faith of the serpent Which once the Buddha used to eat the King as a serpent The abbot and the faithful have jointly built a church. The invention of the Buddha image location similar to the Naga Palace in literature. Inside the cave is dazzling with a beautiful and delicate serpent statue. Including a simulation of stalactites and stalagmites Decorated with colored bulbs Gives the feeling of being in a mysterious and sacred underwater serpent cave

ราคาพิเศษSpecial price 2,700 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-01-10 ถึง - 2021-12-31

ทัวร์จังหวัดศรีสะเกษ 2 วัน 1 คืน

Sisaket Province Tour 2 days 1 night

แพ็กเกจทัวร์ศรีสะเกษ 3 วัน 2 คืน สำหรับ 30 ท่าน ราคาพิเศษเพียง2,500 บาทต่อท่าน จากราคาปกติ 2,700 บาท 
 
รายละเอียดโปรแกรม :
วันแรกของการเดินทาง : ศรีสะเกษ-ผามออีแดง-วัดสำโรงเกียรติ-น้ำตกสำโรงเกียรติ-วัดล้านขวด
06.30 น. คณะเดินทางถึงจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ 
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร 
09.30 น. ชมทัศนียภาพระหว่างไทย-กัมพูชา และภาพสลักนูนต่ำของ เทพ 3 องค์ บริเวณหน้าผา ณ ผามออีแดง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
10.30 น. นำท่านเดินทางต่อไปไหว้พระขอพรจาก หลวงพ่อพระตาตน ที่ วัดสำโรงเกียรติ ชุมชนเขมร หลวงพ่อระตาตน "" เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ ประดิษฐานอยู่ ณ วัดสำโรงเกียรติ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เป็นพระพุทธรูปแบบขอม ปางสมาธิสะดุ้งมาร ขนาดหน้าตักกว้าง 4 นิ้ว
สูง 5 นิ้ว สร้างด้วยเกสรดอก ไม้ผสมครั่งหรือยางชันปั้น แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างตั้งแต่เมื่อใด ที่พระพุทธรูปองค์นี้ถูกเรียกขานว่า ""พระตาตน"" เพราะตั้งตามชื่อของคนที่นำมาถวาย ตามประวัติ คือ นายตาตน เป็นชาวเขมรต่ำ มีญาติอยู่ที่บ้านสำโรงเกียรติไปมาหาสู่กันเป็นประจำ วันหนึ่งนายตาตนได้นำไซไปดักจับปลาที่ร่องน้ำเชิงเขาทางทิศใต้ของบ้านสำโรงเกียรติ รุ่งขึ้นได้ไปกู้ไซที่ดักเอาไว้ไม่พบปลาแม้แต่ตัวเดียว แต่ได้เห็นพระพุทธรูปติดไซอยู่ จึงเอาออกแล้วโยนลงน้ำคืนที่เดิม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. พักผ่อนชื่นชมธรรมชาติที่น้ำตกสำโรงเกียรติ สำโรงเกียรติ เดิมชื่อว่า น้ำตกปีศาจ ซึ่งตั้งตามชื่อหน่วยทหารพรานที่มีสมญานามว่า หน่วยปีศาจ ซึ่งได้ใช้น้ำตกแห่งนี้เป็นที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการ น้ำตกสำโรงเกียรติ มีต้นกำเนิดจากภูเขากันทุง บนเทือกเขาบรรทัด เป็นน้ำตกขนาดกลาง ตกจากหน้าผาสูง 8 เมตร ลักษณะอันโดดเด่นของน้ำตกแห่งนี้คือ ที่ด้านบนของน้ำตกจะเป็นธารน้ำซึ่งไหลไปตาม ลานหิน ดูสวยงามมากโดยเฉพาะช่วงฤดูฝน สำหรับบรรยากาศโดยรอบน้ำตกนั้นร่มรื่นไปด้วยพันธุ์ไม้น้อยใหญ่ เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
15.30 น. แวะชมวัดล้านขวด วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว หรือ วัดล้านขวด ตั้งอยู่ที่อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้ชื่อว่า “วัดล้านขวด”เพราะสถานที่ต่างๆ ภายในวัด ไม่ว่าจะเป็นซุ้มประตูทางเข้า ลานจอดรถ โบสถ์ ศาลา หอระฆัง กุฏิ หรือแม้แต่ห้องน้ำ ถูกประดับประดาด้วยขวดแก้วหลากสีหลายแบบรวมกันกว่า 1.5 ล้านใบ จนกลายเอกลักษณ์และเป็นอีกหนึ่งจุดหมายห้ามพลาดเมื่อมาเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
17.00 น. เดินทางกลับสู่ที่พัก ที่อำเภอขุนหาญ
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น

วันที่สองของการเดินทาง : วัดไพรพัฒนา-ผาพญากูปรี-วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
08.00 น. นำท่านออกเดินทางไปยังวัดไพรพัฒนา วัดไพรพัฒนา เดิมทีเป็นที่พำนักของหลวงปู่สรวง นักบุญแห่งดินแดนอีสานใต้ พระผู้บำเพ็ญเพียรตามแนวเขตชายแดนไทย-กัมพูชา อันมีเมตตาบารมีช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากจนเป็นที่รักและศรัทธาของผู้คน รวมไปถึงลูกศิษย์ลูกหาทั่วไป จนเป็นที่เรียกขานกันว่า “เทวดา เดินดิน” ภายหลังจากที่หลวงปู่ละสังขารเมื่อปี 2542 สรีระสังขารของหลวงปู่ไม่เปื่อยไม่เนา จนลูกศิษย์ได้นำไปบรรจุไว้ในโลงแก้วเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาและนักท่อนักท่องเที่ยวได้มากราบไหว้ขอพรและลอดใต้โลงแก้วเพื่อความเป็น
สิริมงคล
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ที่ผาพญากูปรี พร้อมชมบรรยากาศที่ผาพญากูปรี ให้ท่านใช้เวลาเก็บภาพ ถ่ายรูป ชื่นชมบรรยากาศที่ ผาพญากูปรี ที่จุดชมวิวผาพญากูปรี ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายบ้านแซรไปร ช่องสะงำ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ห่างจากจุดผ่านแดนถาวรไทย-กัมพูชา ช่องสะงำ ประมาณ 4 กม. เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอากาศบริสุทธิ์ซึ่งอยู่ติดกับเทือกเขาพนมดงรักชายแดนไทย – กัมพูชา 
14.00 น. นำท่านมุ่งหน้าสู่วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม สร้างขึ้นจากความศรัทธาในเรื่องของพญานาค ซึ่งครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยเสวยพระชาติเป็นพญานาค ทางเจ้าอาวาสและผู้มีจิตศรัทธาจึงได้ร่วมกันสร้างโบสถ์ ที่ประดิษฐ์สถานพระพุทธรูปคล้ายกับวังพญานาคในวรรณคดี 
ภายในถ้ำมีความอลังการด้วยรูปปั้นพญานาคที่อ่อนช้อยงดงาม รวมทั้งการจำลองหินงอกหินย้อย ประดับด้วยหลอดไฟหลากสี ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในถ้ำพญานาคใต้น้ำที่ดูลึกลับและศักดิ์สิทธิ์

Package tour Sisaket 3 days 2 nights for 30 persons special price only 2,500 baht per person from the normal price 2,700 baht

Program details :
First day of the journey: Sisaket - Pha Mor E Daeng - Samrongkiat Temple - Samrong Kiat Waterfall - Lan Bottle Temple
06.30 hrs. Arrive at Sisaket Province. With staff waiting to welcome
08.00 Take you to Khao Phra Wihan National Park.
09.30 hrs. Visit the scenery between Thailand - Cambodia. And low-relief carvings of 3 gods on the cliff at Pha Mo E Daeng, Kantharalak District Sisaket Province
10.30 a.m. Take you on a journey to pay homage to the Buddha. Luang Pho Phra Ta Ton at Samrong Kiat Temple, Khmer Community, Luang Pho Ratata "" is an old Buddha image. It is enshrined at Samrong Kiat Temple, Khun Han District, Si Sa Ket Province. Meditation Lap size 4 inches wide
5 inches tall, built with pollen. Wood mixed with shellac or rubber. But no evidence of when it was created The Buddha image is called "" the Buddha image "because it is named after the person who has presented it in history, Mr. Ta Ton, a low Khmer. Have relatives at Ban Samrongkiat, come to meet each other on a regular basis. One day Mr Taton took Sai to catch fish in the foothills of the southern foothills of Ban Samrongkiat. The next day, I went to retrieve the trap, not even a single fish. But saw a Buddha image attached to it Therefore removed and thrown into the water back to its original place
12.00 Lunch
13.00 Relax and appreciate nature at Samrong Kiat Waterfall, Samrongkiat, formerly known as Devil Waterfall, named after the Rangoon Army, known as the Devil Unit, who used this waterfall as the operating unit. Samrongkiat Waterfall Originating from Mount Kantung On the mountain range A medium waterfall Fall from an 8 meter high cliff. The distinctive feature of this waterfall is At the top of the waterfall is a stream that flows along the rocky courtyard, which looks very beautiful, especially during the rainy season. For the atmosphere around the waterfall is shady with small and large plants. Suitable for a place to relax.
3:30 p.m. Visit the Lan Bottle Temple Wat Pa Maha Chedi Kaew or Wat Lan Kao is located in Khun Han district. Sisaket Province Named "Wat Larn Bottle" because various locations within the temple such as the entrance arch, parking lot, church, pavilion, bell tower, cloister, or even a bathroom It is decorated with more than 1.5 million different colored glass bottles, making it unique and one of the must-visit destinations when visiting Sisaket Province.
17.00 Return to the accommodation. At Khunhan district
6:00 pm have dinner

Day 2 of the journey: Wat Phrai Phatthana - Pha Phaya Kopri - Wat Pa Si Mongkol Rattanaram
06.00 Breakfast.
08.00 Take you to travel to Wat Phrai Phatthana, Wat Phrai Phattana, formerly the residence of Luang Pu Suang. Saint of the South East Buddhist monks along the Thai-Cambodian border They have mercy, charisma, help the suffering, poor, love and faith of the people. Including students and students Until it is known as "the angel walks the ground" after Luang Pu La Sangkharn in 1999, the body of Luang Pu's body does not decompose. Until the disciples were placed in a glass coffin so that the pupils, the searchers and the tourists could come to pay homage to blessings and pass under the glass coffin for being
Fortune
12.00 Lunch At Pha Phaya Kopree Along with the atmosphere at Pha Phaya Kopri Allows you to take the time to take pictures and admire the atmosphere at Pha Phaya Kopri at Pha Phaya Kopri view point. Which is located on the road of Ban Saepai, Chong Sangam, Phrai Phatthana Subdistrict, Phu Sing District, Sisaket Province, about 4 km from the Thai-Cambodia Permanent Border Crossing Point, Chong Sa-ngam, is a tourist destination with fresh air. Adjacent to the Phanom Dong Rak mountain range, Thai-Cambodia border
14.00 Take you to Wat Pa Si Mongkol Rattanaram. Built on the faith of the serpent Which once the Buddha used to eat the King as a serpent The abbot and the faithful have jointly built a church. The invention of the Buddha image location similar to the Naga Palace in literature. Inside the cave is dazzling with a beautiful and delicate serpent statue. Including a simulation of stalactites and stalagmites Decorated with colored bulbs Gives the feeling of being in a mysterious and sacred underwater serpent cave

ราคาพิเศษSpecial price 2,500 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-01-10 ถึง - 2021-12-31

แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน เที่ยวขอพรพระเกจิดังศรีสะเกษ

3D2N package: pay respect to famous monks at Si Sa Ket

แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน เที่ยวขอพรพระเกจิดังศรีสะเกษ ราคาพิเศษเพียง 4,500 บาท จากราคาปกติ 4,900 บาทต่อท่าน

วันที่ 1 วัดศรีบึงบรูณ์ – วัดสระกำแพงใหญ่ – วัดโนนแกด - หอสูงเฉลิมพระเกียรติ
07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ เมืองศรีสะเกษ
07.30 น. ล้อหมุน นำท่านตามรอยเกจิอาจารย์ดังศรีสะเกษ
09.00 น. เยี่ยมชมวัดศรีบึงบรูณ์ พระอาจารย์ศรี จันทสาโร ซึ่งมีดำริที่จะ สร้างพุทธสถานและเทวสถาน ดั้งนั้นจึงได้สร้างวัดศรีบึงบูรพ์ให้เป็นพุทธสถานมรดกอีสานใต้ วัดศรีบึงบูรพ์ตั้งอยู่ริมลำน้ำห้วยทับทัน เป็นสถานที่ที่มีบรรยากาศสวยงามเป็นธรรมชาติ เป็นสถานที่บำเพ็ญเพียรภาวนาของพระสงฆ์ที่มีประชาชนศรัทธา เลื่อมใส

11.00 น. นมัสการหลวงปู่เครื่อง วัดสระกำแพงใหญ่ "เทพเจ้าอีสานใต้" สมญานามที่เหล่าข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พากันขนานให้เป็นหลวงปู่เครื่อง เพราะท่านเป็นพระเกจิชื่อดังรูปหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงที่ท่านมีชีวิต อยู่เป็นพระนักปฏิบัติ สนใจเจริญภาวนากรรมฐาน โดยเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๔ หลวงปู่เครื่องเดินทางเข้ากรุงเทพฯเรียนวิชาธรรมกายนอกจากนี้แล้วหลวงปู่เครื่องถือว่าเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของหลวงปู่มั่น

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 น. เดินทางไปวัดโนนแกด
15.00 น. สักการะหลวงปู่บุญเกลี้ยง วัดโนนแกด หลวงปู่เกลี้ยง" อายุ 111 ปี พระเกจิดังเมืองศรีสะเกษ เป็นที่รักของศิษยานุศิษย์จำนวนมากมีผู้คนที่ล้มป่วยที่ไปรักษาโรงพยาบาลไม่หาย แต่หลวงปู่เกลี้ยงได้ให้การรักษา โดยใช้ยาตำรับแพทย์แผนโบราณ จนหายเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะแรงศรัทธา จึงมีญาติโยมศิษยานุศิษย์เคารพนับถือเป็นจำนวนมาก

16.00 น. หอสูงเฉลิมพระเกียรติ
17.00 น. เดินทางเข้าโรงแรมที่พัก
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น

 

วันที่ 2 วัดบ้านจาน - วัดบ้านคูบ - สวนไทยนาทองดี - วัดปราสาทเยอเหนือ - วัดปราสาทเยอใต้

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. ล้อหมุนเดินทาง
09.00 น. สักการะ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน สักการะหลวงปู่หมุน มหาเจดีย์ที่ตั้งโลงแก้วของหลวงปู่ที่ไม่เน่าเปื่อย อย่างสง่างามมาก ข้างล่างจะมีรูปปั้นเหมือนของหลวงปู่ ให้กราบไหว้ก่อนขึ้นไป โดยจะมีเจ้าหน้าของวัดคอยอำนวยความสะดวก มีดอกไม้ ธูปเทียน หลวงปู่หมุนคอยบริการแก่สาธุชนตลอดเวลา
10.00 น. เดินทางเข้านมัสการหลวงปู่ทอง วัดบ้านคูบ เดินธุดงค์เข้าไปในป่าลึกบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา-สปป.ลาว เป็นที่นับถือศรัทธา ทั้งในเรื่องของความแก่กล้าในวิชาอาคม และมีความรู้แตกฉานในด้านพระพุทธศาสนา มีจิตเมตตาแก่ศิษย์ทุกคน ทำให้มีพุทธศาสนา มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์จำนวนมาก
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง สวนไทยนาทองดี
14.00 น. หลวงปู่มุม วัดปราสาทเยอเหนือ หลวงปู่มุม ยังเป็นหนึ่งในพระเถระ ผู้ร่วมประกอบพิธีพุทธาภิเษก พระกริ่งมหาราช ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม,4 ธันวาคม พ.ศ. 2512 ซึ่งวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่ทรงได้รับ
15.00 น. นมัสการหลวงพ่อเส็ง ปราสาทเยอใต้ หลวงพ่อเส็งเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิ และศิษย์ใกล้ชิดที่สุดของหลวงปู่มุม ท่านได้รับการถ่ายทอดวิชาคาถาอาคมต่างๆ ตามตำรับตำราโบราณจากหลวงปู่มุม และหลวงพ่อเส็งท่านยังได้ศึกษา เพิ่มเติมจากตำราโบราณที่หลวงปู่มุมได้มอบให้ไว้ โดยเฉพาะตำราโบราณที่ สมเด็จลุน แห่งนครจำปาศักดิ์
16.00 น. เดินทางเข้าโรงแรมที่พัก
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 3 วัดบ้านกู่ - วัดไพรพัฒนา - จุดชมวิวพญากูปรี
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. ออกเดินทางมายังอำเภอปรางกู่
10.00 น. วัดบ้านกู่ หลวงพ่องาม เป็นวัดของชุมชนชาวกูย หลวงพ่องาม วัดบ้านกู่ จ.ศรีสะเกษ ปี2518 ท่านเป็นพระสายหลวงปู่มั่น จ.ศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียงนับถือมาก

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่วัดไพรพัฒนา
14.00 น. วัดไพรพัฒนา หลวงปู่สรวง พระผู้บำเพ็ญเพียรตามแนวเขตชายแดนไทย-กัมพูชา อันมีเมตตาบารมีช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากจนเป็นที่รักและศรัทธาของผู้คน รวมไปถึงลูกศิษย์ลูกหาทั่วไป จนเป็นที่เรียกขานกันว่า “เทวดา เดินดิน” ภายหลังจากที่หลวงปู่ละสังขารเมื่อปี 2542 สรีระสังขารของหลวงปู่ไม่เปื่อยไม่เนา จนลูกศิษย์ได้นำไปบรรจุไว้ในโลงแก้วเพื่อกราบไหว้ขอพรและลอดใต้โลงแก้วเพื่อความเป็นสิริมงคล
15.00 น. แวะชมจุดชมวิวพญากูปรี
16.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

3D2N package: pay respect to famous monks at Si Sa Ket special price of only 4,500 baht from normal price of 4,900 baht/person

First day: Wat Si Bung Boon - Wat Sa Kamphaeng Yai - Wat Nonkead – Sri Lamduan Tower
07.00 – meet at Si Sa Ket.
07.30 – the trip starts.
09.00 – visit Wat Si Bung Boon and pay respect to Phra Ajarn Sri Janthasaro.
11.00 – pay respect to Luang Pu Khrueang at Wat Sa Kamphaeng Yai.
12.00 – lunch
13.00 – go to Wat Nonkead.
15.00 – pay respect to Luang Pu Boon Kliang at Wat Nonkead.
16.00 – visit Sri Lamduan Tower.
17.00 – check into the hotel.
18.00 – dinner

Second day: Wat Ban Jan - Wat Ban Khup – Suan Thai Na Thong Dee - Wat Prasat Yoe Nuea - Wat Prasat Yoe Tai
07.00 – breakfast
08.00 – the trip starts.
09.00 – pay respect to Luang Pu Moon at Wat Ban Jan.
10.00 – pay respect to Luang Pu Thong at Wat Ban Khup.
12.00 – lunch at Suan Thai Na Thong Dee
14.00 – pay respect to Luang Pu Mum at Wat Prasat Yoe Nuea.
15.00 – pay respect to Luang Por Seng at Wat Prasat Yoe Tai.
16.00 – check into the hotel.
18.00 – dinner

Third day: Wat Ban Ku - Wat Phrai Phatthana - Phaya Kupri Viewpoint
07.00 – breakfast
08.00 – go to Amphoe Prang Ku.
10.00 – pay respect to Luang Por Ngam at Wat Ban Ku.
12.00 – lunch
13.00 – go to Wat Phrai Phatthana.
14.00 – pay respect to Luang Pu Suang at Wat Phrai Phatthana.
15.00 – visit Phaya Kupri Viewpoint.
16.00 – go back safely.

ราคาพิเศษSpecial price 4,500 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-02-10 ถึง - 2021-12-31

แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน ศรีสะเกษ ตะลุยสวนทุเรียน

3D2N package: visit durian farms in Si Sa Ket

แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน ศรีสะเกษ ตะลุยสวนทุเรียน ราคาพิเศษเพียง 4,500 บาท จากราคาปกติ 4,900 บาทต่อท่าน

วันที่ 1 ชมสวน และเลือกชิมผลไม้สดๆ – วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว
05.39 น. เจ้าหน้าที่รอรับ ณ สถานีรถไฟ พร้อมบริการอาหารเช้า
08.00 น. เข้าชมสวน และเลือกชิมผลไม้สดๆ จากต้น
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. เดินทางสู่น้ำตกสำโรงเกียรติ หรือ น้ำตกปีศาจ มีต้นกำเนิดจากภูเขากันทุง เทือกเขาบรรทัด น้ำตกขนาดกลาง ตกจากหน้าผาสูง 8 เมตร มีน้ำมากในช่วงเดือนกันยายน-กุมภาพันธ์
15.00 น. แวะชมวัดป่ามหาเจดีย์แก้ว (วัดล้านขวด) สิ่งปลูกสร้างภายในตกแต่งด้วยขวดแก้วหลากสีหลายแบบนับล้านๆ ใบ ที่ชาวบ้านได้ช่วยกันบริจาค นับเป็นวัดที่มีลักษณะสวยงามแปลกตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลาใหญ่ที่เรียกว่า ศาลาฐานสโม มหาเจดีย์แก้วซึ่งมีความวิจิตรงดงามมาก กราบสักการะเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอีกองค์หนึ่งของภาคอีสาน คือหลวงปู่มุม วัดปราสามเยอ จากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พักในตัวเมืองจังหวัดศรีสะเกษ เช็คอินท์เข้าที่พัก
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 2 วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ - วัดพระธาตุเรืองรอง – ปราสาทสระกำแพงใหญ่ - งานเทศกาลทุเรียน
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
07.00 น. เดินทางไปตักบาตร “ใส่โสร่งนุ่งซิ่น มาทำบุญใส่บาตร หิ้วตะกร้า จ่ายตลาดโบราณ ที่ วัดพระธาตุสุพรรณหงส์
09.00 น. เดินทางสู่วัดพระธาตุเรืองรอง พระธาตุที่สร้างขึ้นโดยผสมศิลปะอีสานใต้สี่เผ่าไทย ได้แก่ ลาว ส่วย เขมร เยอ มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์อย่างลงตัว สักการะ หลวงพ่อโต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง และเป็นที่เคารพสักการะของชาวศรีสะเก
10.00 น. เดินทางสู่ปราสาทสระกำแพงใหญ่ ปราสาทขอมศิลปะแบบบาบานที่สมบูรณ์และใหญ่ที่สุดในจังหวัดศรีสะเกษ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ลิ้มลองร้านกาแฟเปิดใหม่ใจกลางเมืองศรีสะเกษ Cupper Crown Coffee
14.00 น. ชมศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองศรีสะเกษ หรือศรีสะเกษอควาเรี่ยม แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาที่มีความหลากหลาย
15.30 น. เข้าสู่งานเทศกาลเงาะ ทุเรียน และผลไม้ของดีเมืองศรีสะเกษ เลือกซื้อ เลือกชมสินค้า OTOP พร้อมทั้งผลไม้สดๆ จากสวนได้ตามอิสระ จากนั้นเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารกลางเย็น

วันที่ 3 อุทยานแห่งชาติผามออีแดง – ปราสาทโดนตรวล - วัดมหาพุทธาราม
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
07.00 น. ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติผามออีแดง ชมทัศนียภาพระหว่างไทย-กัมพูชา และภาพ สลักนูนต่ำของเทพ 3 องค์ บริเวณหน้าผา ณ ผามออีแดง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
10.00 น. ชมปราสาทโดนตรวล เป็นปราสาทขนาดเล็กท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ แวะเช็คอินศูนย์ OTOP บ้านภูมิสรอล
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. เดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมืองศรีสะเกษ เข้านมัสการ หลวงพ่อโต ณ วัดมหาพุทธาราม
17.30 น. ช้อปปิ้งตลาดถนนคนเดิน เลือกซื้อสินค้าพื้นบ้าน และอาหารการกินต่างๆ มากมาย
19.00 น. เดินทางสู่สถานีรถไฟศรีสะเกษ
19.50 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

3D2N package: visit durian farms in Si Sa Ket special price only 4,500 baht from normal price of 4,900 baht/person

First day: visit a fruit farm - Wat Pa Maha Chedi Kaew
05.39 – meet staff at the train station and breakfast
08.00 – go to the fruit farm and enjoy delicious fresh fruits straight from a tree.
12.00 – lunch
13.00 – go to Namtok Samrong Kiat.
15.00 – visit Wat Pa Maha Chedi Kaew and pay respect to Luang Pu Mum.
18.00 – dinner

Second day: Wat Phra That Suphannahong – Wat Phrathat Ruang Rong - Prasat Kamphaeng Yai – durian festival
06.00 – breakfast at the hotel
07.00 – give alms to monks at Wat Phra That Suphannahong.
09.00 – go to Wat Phrathat Ruang Rong and pay respect to Luang Por To.
10.00 – visit Prasat Kamphaeng Yai.
12.00 – lunch
13.00 – visit a new coffee shop in Si Sa Ket named Cupper Crown Coffee
14.00 – visit Si Sa Ket Aquarium.
15.30 – enjoy yourself at Si Sa Ket Fruit Fair. Shopping OTOP products and fresh fruits. Check into the accommodation and leisure time.
18.00 – dinner

Third day: Pha Mor E Daeng – Prasat Don Tuan - Wat Maha Puttharam
06.00 – breakfast at the hotel
07.00 – go to Pha Mor E Daeng National Park.
10.00 – visit Prasat Don Tuan and Ban Phum Saron OTOP center.
12.00 – lunch
13.00 – go to Wat Maha Puttharam and pay respect to Luang Pho To.
17.30 – shopping at a walking street.
19.00 – go to Si Sa Ket Train Station.
19.50 – go back safely.

ราคาพิเศษSpecial price 4,500 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-06-01 ถึง - 2021-07-31

แพ็กเกจ 2 วัน 1 คืน ไหว้พระ 9 วัด ตามรอยประวัติศาสตร์เมืองศรีสะเกษ

2D1N package: historical city Si Sa Ket

แพ็กเกจ 2 วัน 1 คืน ไหว้พระ 9 วัด ตามรอยประวัติศาสตร์เมืองศรีสะเกษ ราคาพิเศษ 2,700 บาท จากราคาปกติ 4,500 บาทต่อท่าน

วันที่ 1 วัดมหาพุทธราม – วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ – วัดพระธาตุเรืองรอง – วัดเทพปราสาทกำแพงน้อย - วัดสระกำแพงใหญ่
07.00 น. ออกเดินทางด้วยรถปรับอากาศ
08.00 น. วัดมหาพุทธราม พระอารามหลวง เป็นวัดสำคัญที่เก่าแก่ของจังหวัดศรีสะเกษโดยเมื่อปี พ.ศ.2322 พระยาวิเศษภักดี(เจ้าเมืองศรีสะเกษคนที่ 2) จึงได้มีการจัดสร้างวัดขึ้นโดยใช้ชื่อว่าวัดพระโตหรือวัดป่าแดง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดมหาพุทธาราม หลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางมารวิชัย เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองศรีสะเกษ
09.00 น. วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ ด้วยความโดดเด่นของพระอุโบสถที่ก่อสร้างบนเรือสุพรรณหงส์จำลอง ลอยอยู่กลางน้ำอย่างสวยงามแปลกตา ทำให้เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของศรีสะเกษมีรูปหล่อเกจิอาจารย์ชื่อดังหลวงปู่ทวด และหลวงพ่อโต ภายในพระอุโบสถมีพระธานอยู่ตรงกลางและพระบรมสารีริกธาตุ ให้กราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล
10.00 น. วัดพระธาตุเรืองรอง ตั้งอยู่ภายในวัดบ้านสร้างเรือง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พระธาตุเรืองรอง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสำหรับให้ชาวพุทธ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ (เส้นผมพระอรหันต์) และเป็นที่ชมทัศนียภาพของพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 น. วัดเทพปราสาทกำแพงน้อย พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้คัดเลือกบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ปราสาทสระกำแพงน้อย เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จะใช้ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2562
15.00 น. วัดสระกำแพงใหญ่ เป็นปราสาทขอม โบราณสถานที่มีอายุกว่า 1,000 ปี เป็นปราสาทหินขนาดใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดของจังหวัด ภายในวัดมีสรีระของหลวงปู่เครื่อง สุภัทโท ซึ่งเป็นเกจิชื่อดังของจังหวัดศรีสะเกษ นอกจากนี้ ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ทั้งอุโบสถพญานาคที่ประดิษฐานพระเมี๊ยะมุนีจำลอง รูปหล่อหลวงปู่เครื่ององค์ใหญ่ ถ้ำเงินถ้ำทอง
17.00 น. เดินทางเข้าที่พัก
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 2 วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม - วัดล้านขวด – วัดสำโรงเกียรติ - วัดไพรพัฒนา
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. เดินทางไปวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม ความงดงามของถ้ำแห่งนี้สร้างขึ้นจากความศัทธาในเรื่องของพญานาค ซึ่งครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยเสวยพระชาติเป็นพญานาค ทางเจ้าอาวาสและผู้มีจิตศรัทธาจึงได้ร่วมกันสร้างโบสถ์ ที่ประดิษฐ์สถานพระพุทธรูปคล้ายกับวังพญานาคในวรรณคดี ภายในถ้ำมีความอลังการด้วยรูปปั้นพญานาคที่อ่อนช้อยงดงาม รวมทั้งการจำลองหินงอกหินย้อย ประดับด้วยหลอดไฟหลากสี ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในถ้ำพญานาค
10.30 น. วัดล้านขวด ภายในวัด ไม่ว่าจะเป็นซุ้มประตูทางเข้า ลานจอดรถ โบสถ์ ศาลา หอระฆัง กุฏิ หรือแม้แต่ห้องน้ำ ถูกประดับประดาด้วยขวดแก้วหลากสีหลายแบบรวมกันกว่า 1.5 ล้านใบ จนกลายเอกลักษณ์และเป็นอีกหนึ่งจุดหมายห้ามพลาดเมื่อมาเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 น. วัดสำโรงเกียรติ หลวงพ่อระตาตน" เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ ประดิษฐานอยู่ ณ วัดสำโรงเกียรติ หมู่ที่ 8 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เป็นพระพุทธรูปแบบขอม ปางสมาธิสะดุ้งมาร ขนาดหน้าตักกว้าง 4 นิ้ว สูง 5 นิ้ว สร้างด้วยเกสรดอก ไม้ผสมครั่งหรือยางชันปั้น แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างตั้งแต่เมื่อใด
15.00 น. วัดไพรพัฒนา เป็นที่พำนักของหลวงปู่สรวง นักบุญแห่งดินแดนอีสานใต้ พระผู้บำเพ็ญเพียรตามแนวเขตชายแดนไทย-กัมพูชา อันมีเมตตาบารมีช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากจนเป็นที่รักและศรัทธาของผู้คนทั่วไป จนเป็นที่เรียกขานกันว่า “เทวดาเดินดิน” ภายหลังจากที่หลวงปู่ละสังขารเมื่อปี 2542 สรีระสังขารของหลวงปู่ไม่เน่าเปื่อย ลูกศิษย์ได้นำไปบรรจุไว้ในโลงแก้ว เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มากราบไหว้ขอพร และลอดใต้โลงแก้วเพื่อความเป็นสิริมงคล
17.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

2D1N package: historical city Si Sa Ket special piece only 2,700 baht from normal price of 4,500 baht

First day: Wat Maha Puttharam - Wat Phra That Suphannahong – Wat Phrathat Ruang Rong - Wat Thep Prasat Sa Kamphaeng Noi - Wat Sa Kamphaeng Yai
07.00 – trip starts.
08.00 – go to Wat Maha Puttharam and pay respect to Luang Por To.
09.00 – go to Wat Phra That Suphannahong and pay respect to Luang Pu Tuat.
10.00 – go to Wat Phrathat Ruang Rong and pay respect to the relic of Lord Buddha.
12.00 – lunch
13.00 – go to Wat Thep Prasat Sa Kamphaeng Noi.
15.00 – go to Wat Sa Kamphaeng Yai and pay respect to Luang Pu Khrueang Suphattho.
17.00 – check into the accommodation.
18.00 – dinner

Second day: Wat Pa Sri Mongkhon Rattanaram - Wat Pa Maha Chedi Kaew - Wat Samrongkiat - Wat Phrai Phatthana
07.00 – breakfast
08.00 – go to Wat Pa Sri Mongkhon Rattanaram.
10.30 – go to Wat Pa Maha Chedi Kaew or Wat Lan Khuad.
12.00 – lunch
13.00 – go to Wat Samrongkiat and pay respect to Luang Por Rataton.
15.00 – go to Wat Phrai Phatthana and pay respect to Luang Pu Suang.
17.00 – go back safely.

ราคาพิเศษSpecial price 2,700 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-01-10 ถึง - 2021-12-31

ดีลแนะนำต้องลอง

Recommended deals

อัตราค่าบริการนี้รวม :
1. ค่าโรงแรมที่พัก 3วัน 2 คืน
2. ค่าอาหาร 7 มื้อ 
3. น้ำดื่ม 
4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว 
5. เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็นต้น
3. ไม่รวมตั๋วรถไฟ
 
การสำรองที่นั่ง :
กรุณาจองล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ 30% ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาศรีสะเกษ บริษัท วรรณนิภา ทราเวล จำกัด เลขที่บัญชี 156-1-39613-7 
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ บริษัท วรรณนิภา ทราเวล จำกัด เลขที่บัญชี 311-0-56421-1 
กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน มาที่หมายเลข 045-643-215 สอบถามเพิ่มเติม 081-999-2185, 063-415-5961

This service rate includes :
1.hotel accommodation for 3 days 2 nights
2. 7 meals
3. Drinking water
4. Admission fees to attractions
5. The staff are there to facilitate the journey.
 
This service rate excludes :
1. 7% VAT and 3% withholding tax.
2. Personal expenses such as telephone charges, laundry charges, drinks in the room. And the cost of food ordered in the room, etc.
3. Train tickets are not included.
 
Reservation :
Please reserve in advance. With 30% deposit payment, the rest will be paid at least 15 days before departure
Bank of Ayudhya, Sisaket Branch, Wannipa Travel Company Limited, account number 156-1-39613-7
Krung Thai Bank, Sisaket Branch, Wannipa Travel Company Limited, account number 311-0-56421-1
Please fax proof of transfer to 045-643-215 for further inquiries. 081-999-2185, 063-415-5961

แชร์ไปยัง Share
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย The Tourism Authority of Thailand (Headquarter)

1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (66)2 250 5500
ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672

1600 New Petchaburi Rd, Makkasan,
Ratchathewi, Bangkok, 10400,
Thailand

Tel : (66)2 250 5500
TAT contact center 1672