หน้าแรก Home > แพ็กเกจท่องเที่ยว Package Tour > อื่นๆ Other > บริษัท เดสทิเนชั่น เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด DESTINATION ASIA (THAILAND) CO., LTD

บริษัท เดสทิเนชั่น เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

DESTINATION ASIA (THAILAND) CO., LTD

location_onกรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

Detail

ส่วนลด สำหรับเข้าชมวิว ราคาพิเศษเพียง 750 บาท จากราคาปกติ 880 บาท
รับฟรี Soft drink 1 แก้ว

Promotion Starts for 750 Baht from 880 Baht get one Soft drink for free

ติดต่อ

Contact

home 2034/93-96 ชั้น 21 ตึกอิตัลไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

home 2034/93-96 fl 21, Itanthai House, New Phetchaburi Rd, Bangkapi, Huai Kwang, Bangkok 10310

email jiradech@destination-asia.com

local_phone 021275888

language www.destination-asia.com

ที่ตั้ง Location

ราคาพิเศษSpecial price 750 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2020-11-15 ถึง - 2021-03-31

ดีลแนะนำต้องลอง

Recommended deals

- กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม :
- บัตรเข้าชมสกายวอล์ค อาคาร คิง เพาเวอร์ มหานคร โซน Indoor และ Rooftop เท่านั้น

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม :
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการที่ระบุ อาทิ ค่าอาหาร,เครื่องดื่ม และ การเดินทางทุกประเภท
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งล่วงหน้า)
- กรุณาแจ้งจำนวนและอายุ ผู้สูงอายุและเด็ก เมื่อทำการสำรองบัตรเข้าชม
- กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน ณ จุดเข้าชม
- โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ตามวันเข้าชมที่ได้ระบุข้างไว้ต้นเท่านั้น
- Soft Drink เช่น โค้ก หรือ โค้กซีโร่ หรือ สไปรืท หรือ น้ำดื่ม
- ในกรณที่มีเด็ก จะต้องเข้าชมพร้อมผู้ใหญ่ทุกครั้ง

- Please notify the privilege before using the service.

The tour price includes:
- Skywalk ticket, King Power Mahanakhon Building, Indoor and Rooftop zones only

The tour fee does not include:
- Other personal expenses Other than the specified items such as food, beverages and all types of travel
- 7% VAT and 3% withholding tax (only if required tax invoice Please inform in advance)
- Please inform the number and age Seniors and children When reserving tickets
- Please prepare an ID card at the admission point.
- This promotion is valid only on the visit date specified above.
- Soft drinks such as Coke or Coke Zero or Sprite or drinking water
- in cases with children Must be accompanied by an adult every time

แชร์ไปยัง Share
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย The Tourism Authority of Thailand (Headquarter)

1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (66)2 250 5500
ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672

1600 New Petchaburi Rd, Makkasan,
Ratchathewi, Bangkok, 10400,
Thailand

Tel : (66)2 250 5500
TAT contact center 1672