หน้าแรก Home > แพ็กเกจท่องเที่ยว Package Tour > ทรังค์ ทราเวล จำกัด Trunk-Travel
visibility 622 ครั้งViews

ทรังค์ ทราเวล จำกัด

Trunk-Travel

location_onเชียงใหม่
share

home 1000/206 สุขุมวิท55, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กทม. 10110

home 1000/206 Sukhumvit55, KhlongTan Nua, Wattana, BKK. 10110

email info.trunktravel@gmail.com

local_phone 0925949491

language www.trunk-travel.com

รายละเอียด

Detail

แพ็กเกจท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน ย้อมสี ชี้ช้าง

รอแปล

แพ็กเกจท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน ย้อมสี ชี้ช้าง ราคาพิเศษเพียง 6,445 บาท จากราคาปกติ 7,795 บาทต่อท่าน

 

วันที่ 1 (รวมอาหาร 2 มื้อ - กลางวันและเย็น)
ㆍรถรับจากจุดนับพบเพื่อเดินทางไปยังหมู่บ้านกะเหรี่ยง อำเภอแม่วาง
ㆍเรียนรู้วิธีการและลงมือทำผ้ามัดย้อมที่ผลิตจากสีธรรมชาติและทำตุ๊กตาช้างจาก
วัสดุเหลือใช้เพื่อลดขยะ
ㆍ พักทานอาหารกลางวันที่ไฉไลออร์คิด ชมบรรยากาศริมแม่น้ำ
ㆍให้อาหารช้าง, เล่นน้ำและพอกโคลนกับข้าง
ㆍถ่ายรูปเพื่อเก็บเป็นที่ระลึก
(หากต้องการช่างภาพเพื่อรูปที่สวยงาน สามารถจัดหาให้ได้ ซึ่งราคาจะไม่รวมในทริป)
ㆍเดินทางกลับที่พักเพื่อรับประทานอาหารเย็น "หมูกระกะดอย

วันที่ 2 (รวมอาหาร 2 มื้อ - เช้าและกลางวัน)
ㆍ ทานอาหารท่ามกลางธรรมชาติและสามารถป้อนอาหารช้างได้
ㆍ เดินทางตามเส้นทางธรรมชาติไปค้นหา Secret Temple "วัดหลวงขุนวิน" วัดที่
สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง
ㆍ ทานอาหารกลางวันในบรรยกาศริมน้ำตก
ㆍ เดินทางกลับที่พักและเช็คเอาท์
ㆍ แยกย้ายในตัวเมืองเชียงใหม่

รอแปล

ราคาพิเศษSpecial price 6,445 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-05-01 ถึง - 2021-12-31

แพ็กเกจท่องเที่ยว 3 วัน 2 คืน กระซิบรักที่น่าน

รอแปล

แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน กระซิบรักที่น่าน ราคาพิเศษเพียง 5,950 บาท จากราคาปกติ 7,200 บาทต่อท่าน

วันที่ 1 (รวมอาหารมื้อกลางวัน)
ㆍพบกัน ณ จุดนัดพบในตัวเมืองน่านเพื่อขึ้นรถ
ㆍรับประทานอาหารกลางวันในตัวเมืองน่าน
ㆍแวะสักการะวัดภูมินทร์ ชมจิตรกรรมผาผนังกระซิบรักบันลือโลกในตำนานชองปู่ม่านย่าม่าน
ㆍถ่ายภาพสุดคูลกับซุ้มลีลาวดียักษ์หน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
ㆍเดินทางเข้าที่พักในเมืองน่าน พักผ่อนตามอัธยาศัย และสามารถไปตลาดกลางคืนสุดคูลเมืองน่านได้ถ้าตรงกับคืนวันเสาร์

วันที่ 2 (รวมอาหารมื้อเช้าㆍกลางวันㆍเย็น)
ㆍ รับประทานอาหารเช้า
ㆍ เช็คเอ้าท์และออกเดินทางไปอำเภอปัว
ㆍเยี่ยมชมงานศิลปะ ณ หอศิลปัริมน่าน
ㆍแวะสักการะวัดภูเก็ต จ.น่าน
ㆍรับประทานอาหารกลางวัน ณ ข้าวซอยบ้านไหลื้อ และร้านกาแฟไทลื้อ
ㆍชมความงามของธรรมชาติ ณ วังศิลาแลง
ㆍเดินทางเข้าที่พัก ณ โรงเรียนชาวนาตำบลศิลาเพชรในอำเภอปัว
ㆍรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน

วันที่ 3 (รวมอาหารมื้อเช้าㆍกลางวัน)
ㆍรับประทานอาหารเช้า
ㆍทำโครงการอาสาพัฒนาชุมชน
***กิจกรรมจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับขนาดกลุ่ม/ฤดูกาล และความจำเป็นของแต่ละโครงการแต่ละช่วงเวลา
ㆍรับประทานอาหารกลางวัน
ㆍทำโครงการอาสาพัฒนาชมชนต่อจากช่วงเช้า
ㆍเดินทางกลับตัวเมืองน่านโดยสวัสดิภาพ

รอแปล

ราคาพิเศษSpecial price 5,950 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-06-01 ถึง - 2021-12-31

แพ็กเกจท่องเที่ยว 2 วัน 1คืน ชวนชมเชียงใหม่

รอแปล

แพ็กเกจ 2 วัน 1คืน ชวนชมเชียงใหม่ ราคาพิเศษเพียง 6,345 บาท จากราคาปกติ 7,695 บาทต่อท่าน

วันที่ 1(รวมอาหาร 2 มื้อ - กลางวันและเย็น)
ㆍรับจากตัวเมืองเชียงใหม่
ㆍเรียนรู้ศิลปะล้านนาจากช่างฝีมือพร้อมลงมือสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเองเช่น
เพ้นท์พัด, ถักรองเท้า, จักสานและตกแต่งช้างด้วยกระจก
ㆍพักรับประทานอาหารกลางวัน
ㆍเช็คอินที่ประตูเมืองเก่าก่าแพ
ㆍรับประทานอาหารค่ำแบบล้านนาพร้อมชมการแสดง
ㆍเข้าพักโรงแรมในย่านนิมมาน

วันที่ 2  (รวมอาหาร 2 มื้อ - เช้าและกลางวัน)
ㆍทานอาหารเช้า
ㆍขับรถเที่ยวชม 4 วัด คือวัดเจดีย์หลวง, วัดโลกโมพี, วัดพันเตาและวัดพระธาตุดอยคำ
ㆍพักทานอาหารกลางวันและเซย์กู๊ดบาย

รอแปล

ราคาพิเศษSpecial price 6,345 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-06-01 ถึง - 2021-12-31

แพ็กเกจท่องเที่ยว 3 วัน 2 คืน ชีวิตชิดช้าง

รอแปล

แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน ชีวิตชิดช้าง ราคาพิเศษเพียง 6,900 บาท จากราคาปกติ 8,350 บาทต่อท่าน 

วันที่ 1 (รวมอาหาร 2 มื้อ - กลางวัน, เย็น)
ㆍรถรับจากที่พักและเดินทางเข้าปางช้าง
เฉพาะที่พักรอบคูเมืองเชียงใหม่หรือจุดนัดพบเท่านั้น*
ㆍถึงปางช้างและเปลี่ยนใส่เสื้อกะเหรี่ยง เรียนรู้ประวัติชาวกะเหรี่ยงพื้นเมืองและช้างเลี้ยงในไทย
ㆍเตรียมความพร้อมเพื่อลงเล่นน้ำและเล่นโคลนกับช้าง
ㆍอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังทำกิจกรรมเช้ารับประทานอาหารกลางวันเรียนรู้และทำยาสมุนไพร
ช้าง ป้อนยาข้าง
ㆍเดินทางเข้าโฮมสเตย์ และรับประทานอาหารเย็น "หมูกระทะดอย"

วันที่ 2 (รวมอาหาร 3 มื้อ - เช้า, เที่ยง, เย็น)
ㆍรับประทานอาหารเช้าและเดินทางไปปางช้างเพื่อป้อนอาหารและเดินกับช้าง
ㆍเดินทางไปน้ำตก หรือจุดชมวิว ขึ้นอยู่กับฤดูกาล อาจมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม)
ㆍพักกานอาหารกลางวันและเดินกางไปยังหมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่สะป๊อก เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมชาวกะเหรี่ยง, การทอผ้าและสวมใส่ชุดพื้นเมืองเพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
ㆍเดินกางออกจากหมู่บ้านไปล่องแพ (ขึ้นอยู่กับฤดูกาล อาจมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม
ㆍกลับที่พักและรับประทานอาหารเย็น

วันที่ 3 (รวมอาหาร 2 มื้อ - เช้า, เที่ยง)
ㆍรับประทานอาหารเช้าและเดินทางไปทำโครงการอาสาพัฒนาชุมชนและปางช้าง เช่นตัดหญ้าให้ช้าง
ㆍสร้างบ้านไม้ไผ่สำหรับเก็บมูลช้าง, ทาสีห้องเรียนในโบสถ์ชุมชนและทำฝายกั้นน้ำ

รอแปล

ราคาพิเศษSpecial price 6,900 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-06-01 ถึง - 2021-12-31

แพ็กเกจท่องเที่ยว 4 วัน 3 คืน ชีวิตชิดช้าง

รอแปล

แพ็กเกจ 4 วัน 3 คืน ชีวิตชิดช้าง ราคาพิเศษเพียง 9,945 บาท จากราคาปกติ 11,995 บาทต่อท่าน 

วันที่ 1 (รวมอาหาร 2 มื้อ - กลางวัน, เย็น)
ㆍรถรับจากที่พักและเดินทางเข้าปางช้าง
เฉพะที่พักรอบคูเมืองเชียงใหม่หรือจุดนัดพบเท่านั้น
ㆍถึงปางช้างและเปลี่ยนใส่เสื้อกะเหรี่ยง เรียนรู้ประวัติชาวกะเหรี่ยงพื้นเมืองและช้างเลี้ยงในไทย
ㆍเตรียบความพร้อมเพื่อลงเล่นน้ำและเล่นโคลนกับช้าง
ㆍอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังทำกิจกรรมเข้ารับประทานอาหารกลางวันเรียนรู้และทำยาสมุนไพร
ช้าง ป้อนยาช้าง
ㆍเดินทางเข้าโฮมสเตย์ และรับประทานอาหารเย็น "หมูกระกะดอย"

วันที่ 2 (รวมอาหาร 3 มื้อ - เช้า, เที่ยง, เย็น)
ㆍรับประทานอาหารเช้าและเดินทางไปปางช้างเพื่อป้อนอาหารและเดินกับช้าง
ㆍเดินทางไปน้ำตก หรือจุดขบวิว ขึ้นอยู่กับฤดูกาล อาจมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม
ㆍพักทานอาหารกลางวันและเดินทางไปยังหมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่สะป๊อก เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมชาวกะเหรี่ยง, การทอผ้าและสวมใส่ขุดพื้นเมืองเพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
ㆍเดินทางออกจากหมู่บ้านไปล่องแพ (ขึ้นอยู่กับฤดูกาล อาจมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม)
ㆍกลับที่พักและรับประทานอาหารเย็น

วันที่ 3 (รวมอาหาร 3 มื้อ - เช้า, เที่ยง, เย็น)
ㆍรับประทานอาหารเช้าและเดินทางไปทำโครงการอาสาพัฒนาชุมชนและปางช้าง เช่นตัดหญ้าให้ช้าง
ㆍสร้างบ้านไม้ไผ่สำหรับเก็บมูลช้าง, ทาสีห้องเรียนในโบสถ์ชุมชนและทำฝายกั้นน้ำ
ㆍกิจกรรมจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขนาดกลุ่มและฤดูกาล ความจำเป็นของโครงการในแต่ละช่วงเวลา)
ㆍพักรับประทานอาหารกลางวันและทำโครงการอาสาพัฒนาชุมชนและปางช้างต่อจากช่วงเช้า
ㆍเดินทางกลับโฮมสเตย์และรับประทานอาหารเย็น

วันที่ 4 (รวมอาหาร 2 มื้อ - เช้า, เที่ยง)
ㆍรับประทานอาหารเช้าและออกเดินทางจากที่พักไปเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร และสนุกกับการทำนา
ㆍรับประทานอาหารกลางวันที่ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน
ㆍทำกิจกรรม "ยอมสีพาสุข" เรียนรู้การสกัดสีจากธรรมชาติและการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ
ㆍเดินทางกลับโฮมสเตย์ อาบน้ำและเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ
ㆍเดินทางออกจากอำเภอแม่วางกลับตัวเมืองเชียงใหม่ ระหว่างทางแวะชิมกาแฟและเช็คอินที่ร้าน Coffee Tower

รอแปล

ราคาพิเศษSpecial price 9,945 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-06-01 ถึง - 2021-12-31

แพ็กเกจท่องเที่ยว 1 วัน เติมผืนป่า ที่ผาม้ง

รอแปล

แพ็กเกจท่องเที่ยว 1 วัน เติมผืนป่า ที่ผาม้ง ราคาพิเศษเพียง 4,745 บาท จากราคาปกติ 5,795 บาทต่อท่าน 

รายละเอียดทริป :
08:00 ออกเดินทางจากจุดนัดพบไปยังหมู่บ้านชาวมังด้วยรถกระบะผ่านน้ำตกแม่สา
(ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
09:30 ทำความรู้จักกับหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับชาวม้ง, ดูบ้าน,
โครงการพระราชดำริและประวัติการปลูกฝิ่น
ㆍจิบชาพื้นเมือง จากนั้นมุ่งหน้าเข้าป่าด้วยรถ 4-wheel-drive
ㆍเดินเท้าลัดเลาะเข้าป่าต่ออีกเล็กน้อยก็จะถึงจุดหมายที่เราจะมาปลูกต้นไม้ ซึ่งเป็น
ไม้ยืนต้นและไม้ที่นำมาทำเป็นสมุนไพร โดยจะได้ลงมือทำตั้งแต่การเตรียมดิน ไป
จนถึงการลงต้นกล้าที่จะค่อยๆเติบโตไปเป็นส่วนหนึ่งของป่าที่อุดมสมบูรณ์ใน
อนาคตด้วยมือของคุณเอง
12:00 พักผ่อนเพิ่มพลังด้วยมื้อเที่ยงด้วยอาหารพื้นเมืองที่ห่อด้วยใบตองกลางป่า
ท่ามกลางทิวทัศน์ธรรมชาติ
13:00 ทำกิจกรรมปลูกป่าต่อในช่วงบ่าย
16:00 เดินเล่นแวะชม, ทดลองใส่ชุดและถ่ายรูปและช้อปปิ้งชุดพื้นเมืองของชาวเขาเผ่าม้ง
ㆍเดินทางกลับ

รอแปล

ราคาพิเศษSpecial price 4,745 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-06-01 ถึง - 2021-12-31

แพ็กเกจท่องเที่ยว 5 วัน 4 คืน ทัวร์สำรวจสังขละบุรี

รอแปล

แพ็กเกจท่องเที่ยว 5 วัน 4 คืน ทัวร์สำรวจสังขละบุรี ราคาพิเศษเพียง 11,200 บาท จากราคาปกติ 13,500 บาทต่อท่าน 

วันที่ 1(รวมอาหาร 1 มื้อ - เย็น)
ㆍรวมตัวกันในตัวเมืองกาญจนบุรี เพื่อเดินทางไปยังอำเภอสังขละบุรี (3-4 ชม.) หยุดพักชม
ธรรมชาติและสายน้ำที่น้ำตกไทรโยก
ㆍเดินทางเข้าที่พักที่แพใกล้บริเวณสะพานมอญ เช็คอิน และใช้เวลาพักผ่อน ถ่ายรูป/เล่นน้ำ
ㆍรับประทานอาหารเย็นร่วมกันบนแพท่ามกลางบรรยากาศรัมน้ำสุดชิลล์

วันที่ 2 (รวมอาหาร 3 มื้อ - เช้า, เที่ยง, เย็น)
ㆍรับประทานอาหารเช้าและไปตักบาตรสไตล์มอญที่สะพานมอญเตรียมความพร้อมเพื่อเดินทางไปยัง
หมู่บ้านกองม่องทะ เพื่อทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน เช่น พัฒนาวัด, โรงเรียน ฯลฯ ซึ่งจะใช้เวลา 1 วันเต็ม
ㆍ รับประทานอาหารกลางวันในหมู่บ้าน
ㆍ เดินทางกลับแพที่พักและรับประทานอาหารเย็น

วันที่ 3 (รวมอาหาร 3 มื้อ - เช้า, เที่ยง, เย็น)
ㆍรับประทานอาหารเช้า เก็บสัมการะ และออกเดินทางไปกับรถ 4x4 เพื่อขึ้นไปจุดเริ่มต้นของการเดินป่า
ㆍเริ่มทริปเดินป่าผจญภัยนำโดยเจ้าหน้าที่ ในเส้นทางที่ผ่านน้ำตกและถ้ำ ท่ามกลางธรรมชาติที่
สวยงามไกล้ชายแดน (4 ชม.)
ㆍ เดินทางเข้าที่พักโฮมสเตย์กลางป่า ที่ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์
ㆍ รับประทานอาหารค่ำพื้นเมืองสุดพิเศษกับชาวบ้าน

วันที่ 4 (รวมอาหาร 3 มื้อ - เช้า, เที่ยง, เย็น)
ㆍชมพระอาทิตย์ขึ้น รับประทานอาหารเช้า และเยี่ยมชมหมู่บ้านก่อนเดินทางลงไปตัวอำเภอ (1 ชม.)
ㆍ เดินทางลงจากหมู่บ้าน และเข้าเช็คอินที่พักเพื่ออาบน้ำ
ㆍ ใช้เวลาชมสะพานมอญและรับประทานอาหารกลางวัน
ㆍไปเยี่ยมชมวัดและวัฒนธรรมฝั่งมอญ จากนั้นชมพระอาทิตย์ตกที่สะพานมอญ
ㆍ เดินทางกลับที่พัก
ㆍรับประทานอาหารค่ำที่ร้านอาหารที่อร่อยที่สุดในสังขละบุรี

วันที่ 5 (รวมอาหาร 2 มื้อ - เช้า, เที่ยง)
ㆍรับประทานอาหารเช้าและเตรียมความพร้อมก่อนทริปนั่งเรือชมวัดจมน้ำ 2 วัด
ㆍ ใช้เวลาถ่ายภาพหรือซื้อของฝากชาวมอญที่สะพานมอญ
ㆍ รับประทานอาหารกลางวันขนมจีนมอญพื้นเมือง
ㆍ กลับเข้าตัวเมืองกาญจนบุรีด้วยรถยนต์ส่วนตัว
ㆍ เช็คอินที่พักริมแม่น้ำสำหรับคืนสุดท้ายและจากกันในวันรุ่งขึ้น

รอแปล

ราคาพิเศษSpecial price 11,200 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-06-01 ถึง - 2021-12-31

แพ็กเกจท่องเที่ยว 6 วัน 5 คืน ที่เกาะสมุยมันมีอะไร

รอแปล

แพ็กเกจท่องเที่ยว 6 วัน 5 คืน ที่เกาะสมุยมันมีอะไร ราคาพิเศษเพียง 10,945 บาท จากราคาปกติ 13,195 บาทต่อท่าน 

วันที่ 1 (รวมอาหาร 1 มื้อ - เย็น)
ㆍเดินทางถึงสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีในตอนเช้าเพื่อนั่งรถทัวร์ไปท่าเรือดอนสักข้ามไปเกาะสมุย
ใช้เวลา 130 ชั่วโมง เดินทางถึงท่าเรือหน้าทอนเกาะสมุย และเดินทางเข้าที่พัก
ㆍเช็คอิน ณ โรงแรมสุดชิลด์ ติดหาดละไม พักผ่อนหย่อนใจตามอัธยาศัย
ㆍรับประทานอาหารต้อนรับมื้อค่ำที่โรงแรม

วันที่ 2 (รวมอาหาร 2 มื้อ - เช้า, กลางวัน)
ㆍรับประทานอาหารเช้าและออกเดินทางทริปท่องเที่ยวรอบเกาะสมุย กับ 5 สถานที่ที่สำคัญ
และสวยงาม (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล)
ㆍพักรับประทานอาหารกลางวันระหว่างท้วร์ พร้อมชมวิวบรรยากาศบนภูเขาละไมโดยกระเช้าไฟฟ้า
ㆍเดินทางกลับที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 (รวมอาหาร 2 มื้อ - เช้า, กลางวัน)
ㆍรับประทานอาหารเช้าและออกเดินทางไปทำโครงการอาสาพัฒนาชุมชนหรือโรงเรียนในพื้นที่หน้า
ทอน เช่น ทาสีอาคารเรียน, ปรับปรุงสนามเด็กเล่น, เพ้นท์กำแพง, ทำฝายกันน้ำ เป็นต้น
(กิจกรรมจะแดกต่างกับออกไป ขึ้นอยู่กับขนาดกลุ่ม/ ฤดูกาล และความจำเป็นของแด่ละโครงการแต่ละช่วงเวลา)
ㆍพักรับประทานอาหารกลางวัน
ㆍเดินทางไปทำกิจกรรม Beach Hero เก็บขยะบริเวณชายหาดใกล้ชุมชน
ㆍเดินทางกลับที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4 (รวมอาหาร 2 มื้อ - เช้า, กลางวัน)
ㆍรับประทานอาหารเช้า
ㆍเดินทางไปขึ้นเรือหางยาวไปทริปเกาะแดน ทำกิจกรรม ดำน้ำตื้น, ชมน้ำและความงดงามของธรรมชาติ
ㆍพักรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารพื้นบ้านบนเกาะแดน
ㆍเดินทางไปขึ้นเรือไปทริปเกาะมัดสุข ซึ่งเป็นเกาะบ้านๆที่ยังมีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ และ
หมูป่าออกมาให้ชมบนชายหาด สามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย
ㆍเดินทางกลับเกาะสมุย ระหว่างทางชมพระอาทิตย์ตกท่ามกลางวิวเกาะห้า
ㆍเดินกางออกจากท่าเรือเข้าที่พัก

วันที่ 5 (รวมอาหาร 2 มื้อ - เช้า, เย็น)
ㆍรับประทานอาหารเช้า เช็คเอ้าท์จากที่พัก และ เดินทางไปขึ้นรถบัสกลับ กทม.
ㆍถึงกทม. เดินทางต่อด้วยรถตู้ส่วนตัวเพื่อเข้าที่พัก และ รับประทานมื้อค่ำเพื่ออำลาก่อนจบทริป

รอแปล

ราคาพิเศษSpecial price 10,945 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-06-01 ถึง - 2021-12-31

แพ็กเกจท่องเที่ยว 3 วัน 2 คืน ผจญภัยเมืองสามหมอก

รอแปล

แพ็กเกจท่องเที่ยว  3 วัน 2 คืน ผจญภัยเมืองสามหมอก ราคาพิเศษเพียง 6,950 บาท จากราคาปกติ 8,400 บาทต่อท่าน 

วันที่ 1 (รวมอาหารมื้อกลางวันㆍเย็น)
ㆍพบกัน ณ จุดนัดพบในตัวเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อขึ้นรถ
ㆍเดินทางไปสักการะวัดพระธาตุดอยกอง วัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวแม่ฮ่องสอน
ㆍแวะเช็คอินและดื่มกาแฟ ณ คาเฟ่ก่อนตะวันลับแนวเหลี่ยมภูผา ท่ามกลางวิวภูเขา
ㆍเดินทางไปชมบรรยากาศ "สะพานซูตองเป้" สะพานไม้ไผ่ในตำนาน
ㆍรับประทานอาหารกลางวัน
ㆍเดินทางเข้าเช็คอินที่พัก ณ หมู่บ้านรักไท
ㆍรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน

วันที่ 2 (รวมอาหารมื้อเช้าㆍกลางวันㆍเย็น)
ㆍรับประทานอาหารเช้าและออกเดินทางไปยังหมู่บ้านจ่าโบ่
ㆍเช็คอิน ณ จุดชมวิวบ้านจ่าโบ่
ㆍรับประทานอาหารกลางวัน
ㆍเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวลาหู่ดำ เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมการทำจักสานไม้ไผ่, เรียนรู้เครื่องดนตรีโบราณ
ประจำเผ่า และสวมใส่ชุดพื้นเมืองเพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
ㆍเข้าพักโฮมสเตย์กับครอบครัวของชาวลาหู่ดำ
ㆍพักผ่อนตามอัธยาศัย และสามารถช่วยครอบครัวชาวลาหู่ดำทำงานต่าง ๆ
ㆍเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม เช่น ไปเก็บผัก, ให้อาหารหมูดอย หรือช่วยเตรียมอาหารเย็นพื้นเมือง เป็นต้น
ㆍรับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 3 (รวมอาหารมื้อเช้าㆍกลางวัน)
ㆍ รับประทานอาหารเช้า
ㆍ ออกเดินทางไปทำโครงการอาสาพัฒนาชมชน
**กิจกรรมจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับขนาดกลุ่ม ฤดูกาล และความจำเป็นของแต่ละโครงการแต่ละช่วงเวลา
ㆍ รับประทานอาหารกลางวัน
ㆍ เดินทางไปชมถ้ำผีแมนโบราณในหมู่บ้าน
ㆍ เดินทางกลับโฮมสเตย์ อาบน้ำและเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ
ㆍเดินทางกลับตัวเมืองแม่ฮ่องสอนโดยสวัสดิภาพ

รอแปล

ราคาพิเศษSpecial price 6,950 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-06-01 ถึง - 2021-12-31

แพ็กเกจท่องเที่ยว 1 วัน ภูษาผ้าม้ง

รอแปล

แพ็กเกจท่องเที่ยว 1 วัน ภูษาผ้าม้ง ราคาพิเศษเพียง 3,400 บาท จากราคาปกติ 4,150 บาทต่อท่าน 

ตารางกิจกรรมของทริป :
08:00 เดินทางด้วยรถกระบะไปยังหมู่บ้านชาวเขาเผ่ามั้ง (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
09:00 ทำความรู้จักกับหมู่บ้านขาวเขาเผ่ามังพร้อบลิ้มลองรสชาติของชาพื้นเมือง
ในเวลาเพียงหนึ่งวัน คุณจะได้ลงมือทำผ้าบาติกมั้ง งานฝีมือชาวเขาเผ่ามั้งตั้งแต่
กระบวนการเตรียมผ้า ลอกลาย เขียนลายผ้าด้วยปากกาเขียนขี้ผึ้ง ไปจนถึงการนำผ้าที่
ออกแบบด้วยตัวเองไปย้อม จนได้เป็นสีน้ำเงินครามเข้มตามแบบฉบับดั้งเดิมของผ้า
เขียนเทียนของชาวเขาเผ่ามัง
ทั้งนี้การย้อมผ้าให้เสร็จสมบูรณ์เป็นสีน้ำเงินจะใช้เวลาประมาณ 2 วัน สามารถติดต่อ
กับชุมชนให้ส่งไปภายหลังได้ *มีค่าใช้จ่ายการจัดส่งเพิ่มเติม*
หรือหากไม่ต้องการย้อมสี สามารถนำผ้าที่ออกแบบลายแล้วกลับบ้านได้เลย
12:00 เติมท้องด้วยมื้อเที่ยงให้เต็มที่ก่อนกลับไปทำกิจกรรมต่อในช่วงบ่าย
16:00 แวะช้อปผ้าม้งและชุดพื้นเมืองชาวม้งติดไม้ติดมือก่อนกลับ

 

รอแปล

ราคาพิเศษSpecial price 3,400 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-06-01 ถึง - 2021-12-31

แพ็กเกจท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน มนต์แม่ฮ่องสอน

รอแปล

แพ็กเกจท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน มนต์แม่ฮ่องสอน ราคาพิเศษเพียง 3,545 บาท จากราคาปกติ 4,350 บาทต่อท่าน 

วันที่ 1(รวมอาหาร 2 มื้อ กลางวัน เย็น)
ㆍ รับจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนเดินทางมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านจ่าโบ ชุมชนชาวเขาลาหู่ดำบนดอย ใน
อำเภอปางมะผ้า ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม. มาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวเขาลาหู่
ㆍ ทำกิจกรรมงานฝีมือ เช่นเย็บกระเป๋าลวดลายพื้นเมือง จักรสานตะแหลงจากไม้ไผ่ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์แห่งการคุ้มครองจากสิ่งโชคร้าย
ㆍเรียนรู้การเล่นหน่อจึแหละ แคนน้ำเต้าซึ่งเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมือง
ㆍ พักทานอาหารเที่ยงระหว่างทำกิจกรรม
ㆍ หลังทำกิจกรรม เดินทางไปยังที่พักในชุมชน ทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย
ชมพระอาทิตย์ตกสุดโรแมนติกจากยอดดอยกิกอคอ

วันที่ 2 (รวมอาหาร 3 มื้อ เช้า กลางวัน เย็น)
ㆍ ทานอาหารเช้าพร้อมกับการดูพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาน
ㆍ เดินเท้าไปเที่ยวถ้ำในละแวกใกล้เคียง (3 ชม.) ระหว่างทางทักทายหมูดอย และพักทานอาหารกลาง
วันในป่า เสริฟใบตอง
ㆍ เมื่อออกมาจากป่าแล้ว ไปเช็คอินพักผ่อนตามอัธยาศัยที่ร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดัง (ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา)
ㆍ หลังจบกิจกรรมของวัน แยกย้ายที่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน

รอแปล

ราคาพิเศษSpecial price 3,545 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-06-01 ถึง - 2021-12-31

แพ็กเกจท่องเที่ยว 3 วัน 2 คืน มนตราเขาสก

รอแปล

แพ็กเกจท่องเที่ยว 3 วัน 2 คืน มนตราเขาสก ราคาพิเศษเพียง 6,545 บาท จากราคาปกติ 7,950 บาทต่อท่าน 

 

วันที่ 1
ㆍ ออกเดินทางจากรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี โดยรถไฟ
(นัดพบที่สถานนีรถไฟห้วลำโพงเวลา 18:00 น. และออกเดินทางกันในช่วงกลางคืน
เพื่อไปถึงจุดหมายแต่เช้าตรู่ )

วันที่ 2 (รวมอาหาร 2 มื้อ - กลางวัน, เย็น)
ㆍ เดินกางถึงสุราษฎร์เวลาเช้าและเดินทางต่อไปที่เขื่อนเชี่ยวหลาน เขื่อนรัชชประกา
เข้าที่พักแพรนางไพร
ㆍ หลังรับประทานอาหารเที่ยง จะเป็นช่วงเวลาส่วนตัวเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย เล่น
น้ำ/พายเรือคายัค/ชมวัง ปลากระแห ชิวชิว
ㆍรับประทานอาหารเย็น
หมายเหตุ ทางแพจะมีเวลาเปิด-ปิดไฟ ช่วงเวลา 18.00-22.00 น. ช่วงเวลากลางคืนมี
ดาวเยอะสุดๆ

วันที่ 3 (รวมอาหาร 1 มื้อ - เช้า)
ㆍตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อนั่งเรือดูหมอกยามเช้า ชมวิวธรรมชาติ
ㆍรับประทานอาหารเช้า และเช็คเอาท์
ㆍนั่งเรือชมความงามธรรมชาติเขื่อนเชี่ยวหลาน ชมเขาสามเกลอ ประตูกุ้ยหลิน ถ่ายรูป 
ดื่มด่ำบรรยากาศวิวหลักล้าน
ㆍเก็บสัมการะ เตรียมตัวขึ้นฝั่ง และเตรียมขนมให้พร้อม เพราะเราจะเดินทางแบบไม่
หยุด เพื่อไปถ่ายรูปสวยๆ ที่ส้นเขื่อนรัชชประกา และสะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์
ㆍพักรับประทานอาหารตามอัธยาศัยและเล่นน้ำที่ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดก่อนกลับ
ㆍถึงสนามบินสุราษฎร์ธานีช่วงเย็น บินกลับกรุงเทพ จบทริป

 

รอแปล

ราคาพิเศษSpecial price 6,545 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-06-01 ถึง - 2021-12-31

แพ็กเกจท่องเที่ยว 3 วัน 2 คืน ม่วนใจ๋เจียงฮาย

รอแปล

แพ็กเกจท่องเที่ยว 3 วัน 2 คืน ม่วนใจ๋เจียงฮาย ราคาพิเศษเพียง 9,000 บาท จากราคาปกติ 7,450 บาทต่อท่าน

วันที่ 1 (รวมอาหารมื้อกลางวัน)
ㆍพบกันที่จุดนัดพบในตัวเมืองเชียงราย ประมาณ 8 โมงเช้า
ㆍเยี่ยมชมวัดร่องเสือเต้น วัดพุทธสมัยใหม่ที่โดดเด่นด้วยสีฟ้าสดใสและงานแกะสลักปราณีต
ต่อด้วยเยี่ยมชมหมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาวและสูดอากาศบริสุทธิ์ที่ไร่ชาจุยฟง
ㆍรับประทานอาหารกลางวันที่อำเภอแม่สาย
ㆍเดินทางไปยังสามเหลียมทองคำ พิพิธภัณฑ์ฝั่นและเยี่ยมชมแม่น้ำโขง
ㆍเดินทางเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 (รวมอาหารมื้อเช้าㆍกลางวันㆍเย็น)
ㆍออกเดินทางไปยังอาสาฟาร์มสตย์เพื่อทำกิจกรรมการเรียนรู้และลงมือทำการทำอาหารพื้นบ้าน เข้าสวนเก็บวัตถุดิบ
ธรรมชาติ ที่สดใหม่ด้วยตนเอง
ㆍ รับประทานอาหารกลางวันฝีมือตนเองร่วมกัน
ㆍเข้าเช็คอินที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัยในที่พักและรับประทานอาหารค่ำ "หมูกระทะ"

วันที่ 3 (รวมอาหารมื้อเช้า)
ㆍรับประทานอาหารเช้า
ㆍเรียนรู้ และลงมือทำงานหัตถกรรมทำมือจากสมาชิกในครอบครัวโฮมสเตย์
ㆍเดินทางด้วยรถกลับตัวเมืองเชียงราย

รอแปล

ราคาพิเศษSpecial price 7,450 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-06-01 ถึง - 2021-12-31

แพ็กเกจท่องเที่ยว 4 วัน 3 คืน ยลแป้ แลน่าน

รอแปล

แพ็กเกจท่องเที่ยว 4 วัน 3 คืน ยลแป้ แลน่าน ราคาพิเศษเพียง 9,000 บาท จากราคาปกติ 7,450 บาทต่อท่าน

วันที่ 1 (รวมอาหารมื้อกลางวัน ㆍ เย็น)
ㆍพบกัน ณ จุดนัดพบในตัวเมืองแพร่ เพื่อขึ้นรถสองแถว
ㆍเดินทางไปพิพิธภัณฑ์คุ้มางค์บุรี ชมความงามของสถาปัตยกรรมโบราณ อายุกว่า 100 ปี
ㆍรับประทานอาหารกลางวันสุดชิต ณ ร้านพื้นเมืองขึ้นชื่อจังหวัดแพร่
ㆍแวะชมสถาปัตยกรรมที่รังสรรค์โดยธรรมชาติ "แพะเมืองดี"
ㆍทางต่อไปยัง "บ้านมัดใจ" ทำกิจกรรมมัดย้อมสีครามธรรมชาติ และเขียนเซรามิก
ㆍเดินทางไปรับประทานอาหารค่ำตลาดประตูชัย
ㆍเข้าเช็ดอินที่พักในเมืองแพร่ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 (รวมอาหารมื้อเช้าㆍกลางวัน)
ㆍรับประทานอาหารเช้า
ㆍออกเดินทางไปจังหวัดน่าน ระหว่างทางแวะช็อปปิ้ง ณ ตลาดต้องทุ่งโฮ้ง
ㆍรับประทานอาหารกลางวันในตัวเมืองน่าน
ㆍแวะสักการะวัดภูมินทร์ ชมจิตรกรรมผาผนังกระชับรักบันลือโลกในตำนานช่องปู่ม่านย่าม่าน
ㆍถ่ายภาพกับชัมลี้ลาวดียักษ์หน้าพืพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
ㆍเดินทางเข้าที่พักในเมืองน่าน พักผ่อนตามอัธยาศัย และสามารถไปตลาดกลางคืนเมืองน่านได้ (ถ้าตรงกับคืนวันเสาร์)

วันที่ 3 (รวมอาหารมื้อเช้าㆍกลางวันㆍเย็น)
ㆍรับประทานอาหารเช้า
ㆍเช็คเอ้าท์และออกเดินทางไปอำเภอปัว
ㆍเยี่ยมชมงานศิลปะ ณ หอศิลป์ริมน่าน

วันที่ 4 (รวมอาหารมื้อเช้าㆍ กลางวัน)
ㆍรับประทานอาหารเช้า
ㆍเก็บสัมภาระพร้อมเดินทางต่อไปชมความงามของถนนลอยฟ้าอุทยานแห่งชาติ
ㆍออกเดินทางไปยังอำเภอบ่อเกลือ เยี่ยมชมบ่อเกลือภูเขาโบราณ
ㆍทำโครงการอาสาพัฒนาชมชนบ่อเกลือ
***กิจกรรมจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับขนาดกลุ่ม/ ฤดูกาล และความจำเป็นของแต่ละโครงการแต่ละช่วงเวลา
ㆍรับประทานอาหารกลางวัน

รอแปล

ราคาพิเศษSpecial price 7,450 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-06-01 ถึง - 2021-12-31

แพ็กเกจท่องเที่ยว 5 วัน 4 คืน ระยองฮิ

รอแปล

แพ็กเกจท่องเที่ยว 5 วัน 4 คืน ระยองฮิ ราคาพิเศษเพียง 8,945 บาท จากราคาปกติ 10,795 บาทต่อท่าน

 

วันที่ 1 (รวมอาหาร 2 มื้อ - กลางวัน, เย็น)
ㆍ เจอกันที่จุดนับพบ ณ ทำเรือ PN Trovel ตำบลบ้านเพ จังหวัดระยอง
ㆍเดินทางด้วยรถสองแถวไปรับประกานอาหารกลางวันที่ร้าน กั้ง บ้านเพ
ㆍหลังรับประทานอาหารกลางวัน เดินทางไปต่อทีทำเรือและข้ามฟากไป
ㆍเช็คอิบที่โรงแรม ณ อ่าวน้อยหน่า และพักผ่อนตามอัธยาศัย ชิวริมทะเล ถ่ายรูป เล่นน้ำ
ㆍ รับประทานอาหารมื้อค่ำต้อนรัน ณ ที่พักริมชายหาด

วันที่ 2 (รวมอาหาร 3 มื้อ - เช้า, กลางวัน, เย็น)
ㆍ รับประทานอาหารเช้า เสร็จแล้วดำน้ำตื้นเรียนรู้เรื่องชีวิตสัตว์ไต้ท้องทะเล และเยี่ยมชมเกาะต่างๆ รอบเกาะเสม็ดตลอดช่วงเช้า
ㆍ พักรับประทานอาหารกลางวันที่เกาะระหว่างตำน้ำ
ㆍ เดินทางกลับโรงแรม อาบน้ำและพักผ่อนตามอัธยาศัย
ㆍ ใช้เวลาช่วงเย็นในการพักผ่อนและดื่มด่ำกับบรรยากาศที่คุณดีไซน์เอง
ㆍ กิจกรรม "Beach Hero" ที่จะเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติกกับชีวิตสัตว์ทะเลและร่วมพัฒนาทำความสะอาดขายหาดบนเกาะต่างๆ

วันที่ 3 (รวมอาหาร 3 มื้อ - เช้า, กลางวัน, เย็น)
ㆍรับประทานอาหารเช้าและเก็บสัมภาระเพื่อเช็คเอาท์จากที่พักเพื่อเดินทางไปท่าเรือข้ามฟากกลับไปที่ตำบลบ้านเพ
ㆍเดินทางด้วยรกตู้เยี่ยมชมสวนผลไม้บรรยากาคดีของจังหวัดระยอง
ㆍรับประทานอาหารกลางวันที่สวนละไม
ㆍ เดินทางไปปากน้ำประแสร์ เข้าเช็คอิน ณ โอมสเตย์ริบน้ำ
ㆍใช้เวลาช่วงเย็นในการพักผ่อนและดื่มด่ำกับบรรยากาศบ้านบ้าน
ㆍรับประทานอาหารทะเลมื้อค่สุดฟิน

วันที่ 4 (รวมอาหาร 3 มื้อ - เช้า, กลางวัน, เย็น
ㆍรับประทานอาหารยามสาย เตรียมตัวออกเดินทางไปทำกิจกรรมสนุนสนุนชุมชน เดินเล่นตลาดโบราณ ช้อปปิ้งของฝาก
ㆍของกินจากชุมขน และเรียนรัวิถีขีวิตขาวบ้าน
ㆍพักรับประทานอาหารกลางวัน เดินทางไปทุ่งโปรงทองเพื่อชมความงามของธรรมชาติป่าชายเลน เรียนรู้เรื่องระบบนิเวศน์และ
ชายฝั่ง
ㆍแวะสักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์, เจ้าแม่ตะเคียนทอง และเรือรบประแส
ㆍเดินทางไปเยี่ยมชมสะพานประเสสิน และแวะอุดหนนสินค้าชุมขน ณ ตลาดเก่าริมน้ำและเก็บภาพชิคๆ
ㆍเดินทางกลับโฮมสเตย์และไปล่องเรือชมแม่น้ำประแสชมพระอาทิตย์ลับฟ้าป่าชายเลน
ㆍรับประทานอาหารทะเลมื้อค่ำสุดฟิน
ㆍใช้เวลาช่วงเย็นในการพักผ่อนและดื่มด่ำกับบรรยากาศบ้านบ้าน
ㆍรับประทานอาหารทะเลมื้อคู่สุดฟิน

วันที่ 5 (รวมอาหาร 2 มื้อ - เช้า, กลางวัน)
ㆍรับประทานอาหารเช้า เช็คเอ้าท์และเดินทางไปเยี่ยมชมอ่าวคุ้งกระเบน เรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ของระบบนิเวศชายฝั่ง
ㆍเที่ยวชมจุดชมวิวเนินนางพญา และเข้าชมพิพิธภัณฑ์บ้านครูกังชมกรุสะสมของเก่าแก่ที่หาชมได้ยากระหว่างทางกลับ
ㆍรับประทานอาหารกลางวันร้านอาหารพื้นบ้านครัวป้าแมว
ㆍ เดินทางกลับตัวเมืองระยอง ระหว่างทางสามารถแวะเช็คอินที่ค่าเฟ่สวยได้ 1 ที่ (ขึ้นอยู่กับเวลาของทริปในกิจกรรมวันสุดท้าย
และเครื่องดื่มและอาหารที่คาเฟ่ไม่รวมในทัวร์)

รอแปล

ราคาพิเศษSpecial price 8,945 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-06-01 ถึง - 2021-12-31

แพ็กเกจท่องเที่ยว 5 วัน 4 คืน รักษ์เลย์

รอแปล

แพ็กเกจท่องเที่ยว 5 วัน 4 คืน รักษ์เลย์ ราคาพิเศษเพียง 10,445 บาท จากราคาปกติ 12,595 บาทต่อท่าน

 

วันที่ 1
ㆍออกเดินทางจากรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี โดยรถไฟ
(นัดพบที่สถานีมีรถไฟหัวลำโพงเวลา 18.00 น.และออกเดินทางกันในช่วงกลางคืนเพื่อไปถึงจุดหมายแต่เช้าตรู่)

วันที่ 2 (รวมอาหาร 2 มื้อ - กลางวัน, เย็น)
ㆍเดินทางถึงสุราษฎร์เวลาเช้าและเดินทางต่อไปที่เขื่อนเชี่ยวหลาน เขื่อนรัชชประกา เข้าที่พักแพรนางไพร
ㆍหลังรับประทานอาหารเที่ยง จะเป็นช่วงเวลาส่วนตัวเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำ/พายเรือคายัค/ชมวัง
ปลากระแห ชิวชิว
ㆍรับประทานอาหารเย็น
หมายเหตุ ทางแพจะมึเวลาเปิด-ปิดไฟ ช่วงเวลา 18.00 -22.00 น. ช่วงเวลากลางคืนมีดาวเยอะสุดๆ

วันที่ 3 (รวมอาหาร 2 มื้อ - เช้า, เย็น)
ㆍตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อนั่งเรือดูหมอกยามเช้า ชมวิวธรรมชาติ
ㆍรับประทานอาหารเช้า และเช็คเอาท์
ㆍนั่งเรื่อชมความงามธรรมชาติเขื่อนเชี่ยวหลาน ชมเขาสามเกลอ ประตูกุ้ยหลิน ถ่ายรูป ดื่มด่ำบรรยากาศวิวหลักล้าน
ㆍขึ้นฝั่งแล้วเดินทางไปต่อจังหวัดกระบี่ ระหว่างเส้นทางแวะเที่ยวชมความสวยงามพาโนราม่าวิวเมืองกระบี่จากวัด
ถ้ำเสือ และแวะร้านอาหารท้องถิ่นสำหรับอาหารกลางวัน
ㆍถึงจังหวัดกระบี่เดินทางเข้าที่พักชุมชนหนองทะเลโดยรถโดยสารจากชุมชน พักผ่อนตามอัธยาศัยหลังจาก
เหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง
ㆍ รับประทานอาหารปักษ์ใต้พื้นเมืองกับชาวบ้านที่พัก

วันที่ 4 (รวมอาหาร 2 มื้อ - เช้า, กลางวัน)
ㆍทานอาหารเช้า เตรียมทัวร์ 4 เกาะ
ㆍเดินทางกลับที่พัก และเตรียมตัวออกไปเดินเที่ยวตลาดนัดหนองทะเลเพื่อช้อปปิ้งอาหารเย็น
ㆍประกอบอาหารเองสำหรับมื้อเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 5 (รวมอาหาร 1 มื้อ - เช้า)
ㆍนัดพบที่ศูนย์ชุบชนหนองทะเลแต่เช้าตรู่
ㆍล่องแพชมบรรยากาศของธรรมชาติที่สวยงาม ทะเลหมอก แสงเช้าที่ลัดขอบฟ้าต่างสีสันในแต่ละวัน
ㆍนั่งจิบ ชา-กาแฟจากเตาถ่านหอมกรุ่นสิร์ฟพร้อมขนมพื้นบ้านบนเรือ
ㆍสนุกสนานกับกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชน/พายคายัก ชมสิ่งล้ำค่า ป่า และต้นน้ำ
ㆍฟังเพลงเพราะจากศิลปินชุมชนเป็นเพลงเรื่องราวเรื่องเล่าแห่งความสุขของหนองน้ำแห่งชีวิตระหว่างจิบกาแฟ
ㆍรับประทานอาหารกลางวันที่ชุมชน
ㆍเตรียมตัวแยกย้ายหลังจบกิจกรรมช่วงเช้า

รอแปล

ราคาพิเศษSpecial price 10,445 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-06-01 ถึง - 2021-12-31

แพ็กเกจท่องเที่ยว 3 วัน 2 คืน ลำปางม่วนแต๊ม่วนว่า

รอแปล

แพ็กเกจท่องเที่ยว 3 วัน 2 คืน ลำปางม่วนแต๊ม่วนว่า ราคาพิเศษเพียง 5,450 บาท จากราคาปกติ 6,600 บาทต่อท่าน

วันที่ 1 (รวมอาหารมื้อกลางวันㆍเย็น)
ㆍพบกัน ณ จุดนัดพบเวลาประมาณ 10 โมงเช้า ในตัวเมืองลำปาง.
ㆍสักการะพระธาตุลำปางหลวง
ㆍเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี
ㆍเยี่ยมชมร้านค้า เรียนรู้และทดลองทำเซรามิคขึ้นชื่อของจังหวัดลำปาง พร้อมซื้ออของฝากจากชุมชน
ㆍในตอนค่ำเราจะพาคุณไปตลาดนัดกลางคืนของลำปางที่ที่คุณสามารถซื้อของ และเลือกลิ้มลองอาหารท้องถิ่นมากมาย

วันที่ 2 (รวมอาหารมื้อเช้าㆍกลางวันㆍเย็น)
ㆍ เยี่ยมชมวัดเฉลิมพระเกียรติฯที่มีชื่อเสียง ซึ่งตั้งอยู่บนสุดของเขาหินปูนสามารถมองเห็นวิวที่สวยงาม
ㆍรับประทานอาหารค่ำดื่มด่ำบรรยากาศรึมแม่น้ำ

วันที่ 3 (รวมอาหารมื้อเช้าㆍกลางวัน)
ㆍรับประทานอาหารเช้า
ㆍเรืยนรู้โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับช้าง และวิธีการสร้างขาเทียมให้ช้างที่เหยียบกับระเบิด และพิการ
ㆍเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

รอแปล

ราคาพิเศษSpecial price 5,450 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-06-01 ถึง - 2021-12-31

แพ็กเกจท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน วัดแสนงาม ช้างสดใส

รอแปล

แพ็กเกจท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน วัดแสนงาม ช้างสดใส  ราคาพิเศษเพียง 5,245 บาท จากราคาปกติ 6,395 บาทต่อท่าน

วันที่ 1 (รวมอาหาร มื้อ - กลางวันและเย็น)
ㆍรับจากที่พักในตัวเมืองเชียงใหม่ และเดินทางเข้าปางช้าง
ㆍพบปะและให้อาหารช้าง
ㆍเรียนรู้เกี่ยวกับช้างและเปลี่ยนชุดชาวกะเหรี่ยง
ㆍเดินป่าไปกับช้างเพื่อเล่นน้ำด้วยกันที่แม่น้ำ
ㆍเดินกลับมาที่ปางช้าง เพื่ออาบน้ำ และเตรียมทำอาหารกลางวัน
ㆍพักทานอาหารกลางวันและพักผ่อนตามอัธยาศัย
(สามารถลงเล่นน้ำในสระ)
ㆍกิจกรรมทำสปาโคลนให้ช้างในช่วงบ่าย
ㆍเรียนรู้การตรวจเท้าของช้าง
ㆍหลังจากการทำกิจกรรม สามารถพักผ่อน นั่งชิลส์ริมสระและรับประทานอาหารเย็น

วันที่ 2 (รวมอาหาร มื้อ - เช้าและกลางวัน)
ㆍทานอาหารเช้า เก็บสัมภาระเพื่อเช็คเอาท์
ㆍเที่ยวชมและไหว้พระเสริมศิริมงคลทั้ง 4 แห่งของเชียงใหม่ วัดเจดีย์หลวง
วรวิหาร วัดโลกโมพี วัดพันเตา
ㆍแวะทานอาหารกลางวันแบบล้านนาและไปต่อที่วัดพระธาตุดอยคำ
ㆍจบทริปที่ถนนคนเดินและแยกย้าย

รอแปล

ราคาพิเศษSpecial price 5,245 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-06-01 ถึง - 2021-12-31

แพ็กเกจท่องเที่ยว 4 วัน 3 คืน สบาย ๆ สไตล์ลาหู่

รอแปล

แพ็กเกจท่องเที่ยว 4 วัน 3 คืน สบาย ๆ สไตล์ลาหู่ ราคาพิเศษเพียง 8,445 บาท จากราคาปกติ 10,195 บาทต่อท่าน

วันที่ 1 (รวมอาหาร 1 มื้อ - เย็น)
ㆍ รับจากจุดนัดพบในตัวเมืองเชียงใหม่ เดินทางไปยังดอยปูหมื่น อำเภอฝาง ใช้เวลาเดินกาง 3.30ชม.
ㆍ มาเติมท้องด้วยอาหารพื้นเมืองชาวเขาชนเผ่าลาหู่ระหว่างทาง
ㆍ ถึงหมู่บ้านแล้วลงมือหัดทำอาหารพื้นเมืองชนเผ่าลาหู เช่นน้ำพริกลาหู่ น้ำพริกมันอาลู ไก่ย่างห้า
ชั่วโมง ปลาหลาม และการหุงข้าวในกระบอกไม้ไผ่ตามวิถีชีวิตชาวลาหู่สำหรับมื้อเย็น

วันที่ 2 (รวมอาหาร 3 มื้อ - เช้า, กลางวัน, เย็น)
ㆍรับประทานอาหารเข้า
ㆍลงมือสร้างบ้านดินจากวัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น ตามแบบโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ㆍ พักทานอาหารกลางวันระหว่างกิจกรรม แล้วสร้างบ้านดินต่อในช่วงบ่าย
ㆍ เสร็จจากกิจกรรมแล้วพักผ่อนตามอัธยาศัยกับไร่ชา, ไร่ผักออแกนิคก่อนรับประกานอาหารเย็น

วันที่ 3 (รวมอาหาร 3 มื้อ - เช้า, กลางวัน, เย็น)
ㆍรับประทานอาหารเช้า
ㆍเริ่มต้นสร้างฝายกันน้ำด้วยการขนหิน ตัดไม้ไผ่ ก่อกำแพงหิน สร้างฝ่ายชะลอน้ำ
ㆍพักทานอาหารกลางวันระหว่างกิจกรรมในป้าใกล้หมู่บ้าน
ㆍกลับที่พักเพื่อรับประทานอาหารเย็น
ㆍ รับประทานอาหารเช้า
ㆍ เริ่มต้นสร้างฝายคั้นน้ำด้วยการขนหิน ตัดไม้ไผ่ ก่อกำแพงหิน สร้างฝ่ายชะลอน้ำ
ㆍ พักทานอาหารกลางวันระหว่างกิจกรรมในป่าใกล้หมู่บ้าน
ㆍ กลับที่พักเพื่อรับประทานอาหารเย็น
ㆍ อำลาคืนสุดท้ายบนดอยด้วยการแสดงเต้นรำ "จะคื" ของชนเผ่าลาหู่ที่หาชมได้ยาก

วันที่ 4 (รวมอาหาร 2 มื้อ - เช้า, กลางวัน)
ㆍรับประทานอาหารเช้า
ㆍทิ้งท้ายก่อนกลับด้วยการทำอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กชาวดอย
ㆍรับประทานอาหารกลางวันพร้อมเด็กๆ
ㆍสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดและบอกลาเพื่อนๆ ชาวเขาและดอยปูหมื่น

รอแปล

ราคาพิเศษSpecial price 8,445 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-06-01 ถึง - 2021-12-31

แพ็กเกจท่องเที่ยว 3 วัน 2 คืน สวัสดีสังขละบุรี

รอแปล

แพ็กเกจท่องเที่ยว 3 วัน 2 คืน สวัสดีสังขละบุรี ราคาพิเศษเพียง 6,950 บาท จากราคาปกติ 8,400 บาทต่อท่าน

วันที่ 1 (รวมอาหารมื้อกลางวันㆍเย็น)
ㆍพบกันที่ตัวเมืองสังขละบุรี
ㆍนั่งเรือหางยาวไปเยี่ยมชมวัดต่างๆ ที่มีชื่อเสียงและศักดิ์สิทธิ์ของชาวสังขละบุรี
ㆍรับประทานอาหารกลางวันริมแม่น้ำ
ㆍชมบรรยากาศบนสะพานมอญ
ㆍเยี่ยมชมร้านค้าท้องถิ่นและวัฒนธรรมมอญ
ㆍเช็คอินที่พักโฮมสเตย์
ㆍรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่นที่อร่อยที่สุดของสังขละบุรี

วันที่ 2 (รวมอาหารมื้อเช้าㆍ กลางวันㆍเย็น)
ㆍเริ่มต้นตอนเช้ากับการแต่งชุดมอญโบราณเพื่อไปตักบาตร์ไหว้พระ ณ สะพานมอญ หลังจากนั้น มุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านประไร
ㆍนั่งรถกระบะ 4X4 ไปยังหมู่บ้าน
ㆍเดินป่าเข้าไปเยี่ยมชมน้ำตกท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
ㆍผ่อนคลายและพักผ่อนตามอัธยาศัย และเล่นน้ำตก
ㆍรับประทานอาหารกลางวันบ้านบ้านสุดพิเศษ ณ บ้านผู้ใหญ่บ้าน
ㆍช่วงบ่ายทำกิจกรรมอาสาเพื่อสาธารณะประโยชน์
ㆍเข้าพักโฮมสเตย์ในหมู่บ้าน

วันที่ 3 (รวมอาหารมื้อเช้าㆍกลางวัน)
ㆍเดินทางกลับตัวอำเภอสังขละบุรี
ㆍเดินทางไปยังตลาดชายแดนไทย-พม่ ด่านเจดีย์สามองค์ หินทรงคุณค่า งานหัตถกรรมไม้ และเสื้อผ้าพื้นเมือง
ㆍเยี่ยมชมเจตีย์สามองค์ที่มีชื่อเสียงและศักดิ์สิทธิ์
ㆍเยี่ยมชมน้ำตกลึกลับซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ได้เห็น
ㆍเดินทางไปยังสังขละบุรีเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
ㆍเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

รอแปล

ราคาพิเศษSpecial price 6,950 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-06-01 ถึง - 2021-12-31

แพ็กเกจท่องเที่ยว 4 วัน 3 คืน แอ่วเหนือ

รอแปล

แพ็กเกจท่องเที่ยว 4 วัน 3 คืน แอ่วเหนือ ราคาพิเศษเพียง 9,445 บาท จากราคาปกติ 11,395 บาทต่อท่าน

วันที่ 1(รวมอาหาร 2 มื้อ - กลางวัน, เย็น)
ㆍบริการรถไปรับตามจุดนัดพบเพื่อเดินทางไปที่อำภอแม่วาง
ㆍพบปะกับช้างเพื่อเรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ตามธรรมชาติของช้างไทย
ㆍเล่นน้ำอาบโคลน ทำยาสมุนไพรช้างจากความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ㆍเดินเที่ยวพงไพรกับช้างชื่นชมธรรมชาติที่สวยงาม
ㆍดื่มด่ำอาหารเย็นสุดหรูบรรยากาศริมแม่น้ำ และเข้าที่พักที่ไอไลออร์คิด

วันที่ 2 (รวมอาหาร 3 มื้อ - เช้า, กลางวัน, เย็น)
ㆍทานอาหารเช้ารายล้อมด้วยช้างและเตรียมตัวเดินทางไปต่อที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ㆍแกะลอยแพชมธรรมชาติที่ "ถ้ำลอด" (ปางมะผ้า) ชมหินงอก หินย้อยในถ้ำ ตามหาหลุมศพมนุษย์
โบราณอันเก่าแก่กันที่นี่
ㆍทานอาหารกลางวันและเช็คอินที่บ้านรักไทย (ลีไวน์รักไทย รีสอร์ท)
ㆍพักผ่อนตามอัธยาศัยกับไร่ชาไกลสุดลูกหูลูกตาและวัดรอบๆ และทานอาหารเย็น

วันที่ 3 (รวมอาหาร 2 มื้อ - เช้า, กลางวัน)
ㆍทานอาหารเช้าเสร็จพร้อมเดินทางมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านจำโบ ชุมชนชาวเขาบนดอย ในอำเภอปางมะผ้า 
มาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวเขาลาหู่
ㆍทำกิจกรรมงานฝีมือ เช่นเย็บกระเป๋า จักสานพื้นเมืองจากไม้ไผ่ และเรียนรู้การเป่าแคนน้ำเต้า
ㆍพักทานอาหารระหว่างทำกิจกรรม
ㆍเดินทางกลับตัวเมืองเชียงใหม่ เช็คอินและพักผ่อน

วันที่ 4 (รวมอาหาร 2 มื้อ - เช้า, กลางวัน)
ㆍทานอาหารเช้าและออกเดินทางไปไหว้พระตามจุดสำคัญ
ㆍขอพรวัดพระธาตุดอยคำ ชมความสวยงามวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร, วัดพันเตาและวัดโลกโม
ㆍรับประทานอาหารพื้นเมืองที่ร้านต๋องเต็มโต๊ะ
ㆍส่งที่จุดนัดพบสนามบินเชียงใหม่เพื่ออำลา ในเวลา 4 โมงเย็น

รอแปล

ราคาพิเศษSpecial price 9,445 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-06-01 ถึง - 2021-12-31

ดีลแนะนำต้องลอง

Recommended deals

1. สามารถใช้สิทธิ์การเดินทางได้ 3 สัปดาห์ จากวันที่ชำระเงินถึงสิ้นปี 2564 นี้ มีบางช่วงเวลาที่ไม่มีการเปิดดำเนินทัวร์ โปรดตรวจสอบก่อนจองและชำระเงิน
2. สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้งในระยะเวลาการเดินทางที่กำหนดโดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ หากน้อยกว่า 3 สัปดาห์ล่วงหน้า จะไม่สามารถทำการเลื่อนการเดินทางใดได้  และจะไม่สามารถคืนเงินได้
3. เมื่อเราได้รับแบบฟอร์มของคุณ เราจะส่งรายละเอียดวิธีการชำระเงิน การจองทัวร์ของคุณจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่าเราจะได้การชำระเงิน
4. ถ้าการจองทัวร์ของคุณมีมากกว่า 1 คน เราจำเป็นที่ต้องได้รับข้อมูลของลูกทัวร์คนอื่นๆในคณะของคุณด้วย
5. เมื่อเราได้รับแบบฟอร์มการจองทัวร์ของคุณ, รายละเอียดของลูกทัวร์ในคณะและการชำระเงินของคุณ เราจะส่งเอกสารยืนยันการจองทัวร์ให้คุณ
ผ่านทางอีเมล
6. คุณต้องแสดงเอกสารยืนยันการจองทัวร์โดยการพิมพ์ออกมาหรือแสดงรูปเอกสารทางมือถือให้กับไกด์ผู้ดูแลการเดินทาง
7. ราคาที่แสดงคือราคาต่อคนในกรณีที่ทัวร์นั้นมีการจองครบ 8 ท่าน
8. จำนวนลูกค้าขั้นต่ำในการออกทัวร์  1 คนขึ้นไป
9. ราคานี้ไม่รวมไกด์
10. ราคานี้สำหรับการซื้อผ่านโครงการนี้เท่านั้น

รอแปล

แชร์ไปยัง Share
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย The Tourism Authority of Thailand (Headquarter)

1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (66)2 250 5500
ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672

1600 New Petchaburi Rd, Makkasan,
Ratchathewi, Bangkok, 10400,
Thailand

Tel : (66)2 250 5500
TAT contact center 1672