หน้าแรก Home > โปรเด็ด ดีลพิเศษ Flash Sale > แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน เกาะกูด ดำน้ำดูปะการัง *
visibility 12 ครั้งViews

แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน เกาะกูด ดำน้ำดูปะการัง

*

location_onตราด
share

home บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด 133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

home Noom SaoTours 133/19-20 Ratchaprarop Road, Mak Kasan Sub District, Ratchathewi District, Bangkok 10400

email preeyaporn185@gmail.com

local_phone 026251551

รายละเอียด

Detail

แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน เกาะกูด ดำน้ำดูปะการัง

3D2N package diving at Koh Kut

แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน เกาะกูด ดำน้ำดูปะการัง ราคาพิเศษเพียง 19,950 บาท จากราคาปกติ 22,000 บาทต่อท่าน (เดินทางผู้ใหญ่ 6 ท่าน)


วันแรก กรุงเทพฯ-ตราด
06.00 น คณะท่านสมาชิกพร้อมกัน ที่ จุดนัดพบ ณ.ปั้มน้ำมัน ปตท.วิภาวดี (ก่อนถึงสโมสรทหารบก) เจ้าหน้าที่ หนุ่มสาวทัวร์ คอยให้การต้อนรับ
06.30 น ออกเดินทางจาก จุดนัดพบ
บริการอาหารกล่องและเครื่องดื่ม เชิญท่านสนุกกับกิจกรรมสันทนาการ บนรถ กับทีมงานมัคคุเทศก์อารมณ์ดี ท่ามกลางความสดใสของวิวทิวทัศน์ในยามเช้า พาท่านเดินทางสู่ แหลมศอก จังหวัดตราด
ระหว่างทาง แวะจอดให้ท่านได้เข้าห้องน้ำ 2 จุด ๆ ละ 15 นาที คือ จุดปั้มน้ำมันบ้านบึง และ ปั้มน้ำมันแถวแยกแกลง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ร้านอาหาร พิกุลโภชนา (ขลุง)
13.15 น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ลงเรือ Speed Boat (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
14.30 น ถึงท่าเรือเอสบีช เกาะกูดชลธีสปีทโบ๊ท
มุ่งสู่ เกาะกูด เกาะเดี่ยวขนาดกะทัดรัดท่ามกลางหมู่เกาะน้อยใหญ่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ซึ่งมีความสวยงามเป็นธรรมชาติ บรรยากาศอันบริสุทธิ์เปรียบเสมือนเกาะส่วนตัวของคุณเอง
15.30 น นำท่านเข้าสู่ที่พัก Cham’s House Resort พักผ่อนตามอัธยาศัย
บ่าย อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เดินเล่นชายหาด สนุกสนานกับกิจกรรมทางน้ำ เช่น พายเรือแคนู กีฬาชายหาด ว่ายน้ำ เป็นต้น
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของรีสอร์ท

วันที่ 2 ดำน้ำชมปะการัง เกาะรัง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
นำท่านลงเรือสปีดโบ๊ท เดินทางสู่ หมู่เกาะรัง เพื่อดำน้ำชมปะการังที่ เกาะยักษ์ เกาะกระ เกาะเล็ก ๆ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน แบบปิคนิค ณ เกาะรัง
นำท่านกลับเข้าที่พัก รับประทานอาหารว่าง พักผ่อนตามอัธยาศัย บริการอาหารค่ำ ในรูปแบบงานปาร์ตี้ ชิว ๆ ริมหาดทราย
- อิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟต์ เลิศรส และ ทะเลเผา สดอร่อย
- สนุกสนานกับกิจกรรมสันทนการ โดยทีมงานหนุ่มสาวทัวร์

วันที่ 3 เนิน นางพญา - ช้อปปิ้งย่านตลาดเก่า ริมน้ำจันทบูรณ์ - กรุงเทพ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
10.00 น เก็บสัมภาระ อำลาที่พัก เดินทางกลับสู่ ท่าเรือ
11.00 น กลับถึงฝั่ง ถึงท่าเรือเอสบีช เกาะกูดชลธีสปีทโบ๊ท
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แสงฟ้า
บ่าย 2 จากนั้นนำท่านแวะ ชุมชนเก่าริมน้ำจันทบูร
จากนั้น แวะซื้อของฝากระหว่างทาง ร้านต้นตำหรับ จันทบุรี
ได้เวลาอันควร นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
19.30 น เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

3D2N package diving at Koh Kut special price only 19,950 baht from normal price of 22,000 baht/person (6 adults)

 

First day: Bangkok - Trat

06.00 – meet at PTT gas station Vibhavadi

06.30 – go to Trat and have breakfast on the way.

Noon – lunch at Phikun Phochana

13.15 – go to the pier by speedboat

14.30 – go to Koh Kut

15.30 – check into Cham’s House Resort and leisure time

Afternoon – leisure time

Evening – dinner at the resort

 

Second: diving at Koh Rang

Morning – breakfast at the resort

Go to Koh Rang and enjoy diving

Noon – picnic lunch at Koh Rang

Go back to the resort and leisure time. Enjoy dinner party on a beach.

 

Third day: Neon Nang Paya - Chanthaboon Waterfront Market - Bangkok

Morning – breakfast at the resort

10.00 – check out

11.00 – arrive at S. Beach pier

Noon – lunch at Sang Fah Restaurant

14.00 – visit Chanthaboon Waterfront Market

Buy souvenirs at Ton Tamrab Shop in Chanthaburi

19.30 – arrive in Bangkok safely

ราคาพิเศษSpecial price 19,950 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-05-01 ถึง - 2021-05-20

ดีลแนะนำต้องลอง

Recommended deals

กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ


อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าโรงแรม 2 คืน ตามที่ระบุในโปรแกรม
- ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม (รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง)
- ค่าอาหารมื้อกลางวันและ มื้อเย็น ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
- น้ำดื่ม และผ้าเย็นบริการ
- ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
- ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชำระเงิน)

Please notify the promotion before service.

 

Including:

2-night accommodation

VIP van 9 seats

Meals as listed in the program

Admission fee for tourist attractions and transportation fee

Drinking water and cooling towel

Guide and staff

1,000,000 baht insurance (70 years old or more covering 50%) and 200,000 baht medical expenses according to the insurance

 

Excluding:

Other expenses and personal expenses

7% VAT and 3% withholding tax (if you want a receipt/tax invoice, please inform us before paying)

แชร์ไปยัง Share
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย The Tourism Authority of Thailand (Headquarter)

1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (66)2 250 5500
ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672

1600 New Petchaburi Rd, Makkasan,
Ratchathewi, Bangkok, 10400,
Thailand

Tel : (66)2 250 5500
TAT contact center 1672