หน้าแรก Home > โปรเด็ด ดีลพิเศษ Flash Sale > แพ็กเกจ 4 วัน 2 คืน พังงา หมู่เกาะสุรินทร์ *
visibility 14 ครั้งViews

แพ็กเกจ 4 วัน 2 คืน พังงา หมู่เกาะสุรินทร์

*

location_onพังงา
share

home บริษัท เฟิร์สเวิลด์ ทัวร์ 8 ซอยพาณิชยการธนบุรี 19 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

home First World Tour 8 Soi Phanitchayakanthonburi 19, Wat Tha Phra Sub District , Bangkok Yai District Bangkok 10600

email firstworldtour1@fwtgroup2003.com

local_phone 0286421579

language www.fwtgroup2003.com

รายละเอียด

Detail

แพ็กเกจ 4 วัน 2 คืน พังงา หมู่เกาะสุรินทร์

4D2N package in Pang Nga Surin Islands

แพ็กเกจ 4 วัน 2 คืน พังงา หมู่เกาะสุรินทร์ ราคาพิเศษเพียง 6,700 บาท จากราคาปกติ 6,900 บาทต่อท่าน (แถมฟรีกระเป๋ากันน้ำ ราคา 150 บาทต่อท่าน)


โบกมือลาชีวิตวุ่นๆ ไปติดเกาะกันดีกว่า ดำน้ำ อาบแดด ซัมเมอร์นี้ ดีเว่อร์ ว้าวไปกับหมู่เกาะสุรินทร์ติด 1 ใน 10 ที่สวยที่สุดในโลก


วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – พังงา
20.00 น. พร้อมกัน ณ จุดหมาย มัคคุเทศก์ต้อนรับและดูแลสัมภาระ ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศวีไอพี
20.30 น. เดินทางสู่ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

วันสอง ของการเดินทาง
เช้า ตื่นเช้ารับอรุณ ล้างหน้าล้างตา พร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
น้ำตกวังเคียงคู่ เล่นกิจกรรมล่องแพ ตามเส้นทางน้ำตื้น น้ำลึกและเกาะแก่งที่เป็นโขดหิน ร่มรื่มด้วยต้นไม้ทั้งสองฝั่งริมธาร และนกชนิดต่าง ประมาณ 4 กิโล
วัดเทสก์ธรรมนาวา ไฮไลท์ของวัดนี้คือโบสท์ไม้สักแกะสลักทั้งหลังอยู่ติดริมทะเลสวยงามมาก และเป็นวัดหนึ่งเดียวของภาคใต้ที่อยู่ติดริมทะเล แค่เปิดหน้าต่างก็เจอวิวทะเลสวยๆ
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าบริการ)
เสม็ดนางชีบูติด จุดเช็คอินที่ใหม่ของพังงา ที่สามารถชมวิวภูเขาหินปูนน้อยใหญ่ของอ่างพังงา ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นวิวหมื่นล้านชมความสวยงามของเมืองแห่งป่าเกาะ กุ้ยหลินเมืองไทย(ค่าทัวร์ไม่รวมเครื่องดื่ม)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
พักที่ โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันสามของการเดินทาง
เช้า ตื่นเช้ารับอรุณ สูดกลิ่นไอทะเลอันบริสุทธิ์ พร้อมรับประทานอาหารเช้า
07.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าเรือทับละมุ
08.00 น. อุทยานฯหมู่เกาะสุรินทร์ ด้วยเรือสปีดโบ๊ท พร้อมเสื้อชูชีพและอุปกรณ์ครบครัน ดำน้ำจุดแรกที่เรียกว่า อ่าวนีโม่ ถือเป็นอ่าวเอกลักษณ์ ของหมู่เกาะสุรินทร์ ดูผิวน้ำชมปะการังที่สวยงาม
หมู่บ้านมอแกน ชมวีถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมอแกน และบ้านช่องที่มีทั้งแบบใหม่ และแบบเก่า
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
อ่าวแม่ยาย ซึ่งเป็นอ่าวที่ยังคงความสมบูรณ์เป็นแนวก้าว ของปะการังหลากชนิด และฝูงปลานานชนิด
อ่าวเต่า อ่าวที่ความสมบูรณ์ของแนวปะการังและกัลปังหา สัตว์ที่พบเห็นอยู่ในบริเวณนี้ คือ เต่ากระ
15.00 น. เดินทางกลับจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
พักที่ โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันสี่ของการเดินทาง
เช้า ตื่นเช้ารับอรุณ สูดกลิ่นไอทะเลอันบริสุทธิ์ พร้อมรับประทานอาหารเช้า
สะพานเหล็กบุญสูง สะพานข้ามแม่น้ำตะกั่วป่าที่สร้างจากเหล็กเรือขุดแร่ในสมัยก่อน เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองแห่งแร่ที่ตะกั่วป่า
แวะซื้อของฝาก ของดีของเด่นพังงา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าบริการ)
ส่งคณะ ณ จุดหมายเดิม โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา

4D2N package in Pang Nga Surin Islands special price only 6,700 baht from normal price of 6,900 baht/person (get free 1 waterproof bag 150 baht/person)

 

First day: Bangkok – Pang Nga

20.00 – meet at the meeting point

20.30 – go to Amphoe Kuraburi in Pang Nga

 

Second day

Morning – breakfast at the hotel

Wang Kieng Ku Waterfall  

Wat Thet Tham Nawa

Noon – free lunchtime (not include in the program)

Sametnangshe boutique (drinks not included in the program)

Dinner at a restaurant

Stay at 3-star hotel or equivalent

 

Third day

Morning – breakfast at the hotel

07.00 – go to Tab Lamu pier

08.00 – Surin Islands Marine Park and snorkeling

Morgan village

Noon – lunchtime

Ao Mae Yai

Ao Tao

15.00 – leave Surin Islands Marine Park

Dinner at a restaurant

 

Fourth day

Morning – breakfast at the hotel

Boonsung Iron Bridge

Buy souvenirs

Noon – lunch at a restaurant

Dinner (not included in the program)

Go back to Bangkok

ราคาพิเศษSpecial price 6,700 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-05-01 ถึง - 2021-05-31

ดีลแนะนำต้องลอง

Recommended deals

กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ


อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 และค่าน้ำมัน ตามเส้นทางที่กำหนด (กรณีเดินทางนอกเหนือเส้นทาง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
- ค่าที่พัก พร้อมอาหารเช้า พักห้องละ 2 ท่าน
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุ
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
- บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
- ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ทั้งนี้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
- ค่าภาษีท่องเที่ยว กรณีมีเรียกเก็บเพิ่ม และค่าชมอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


เงื่อนไขการชำระเงิน :
- ค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันที่จอง
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 21 วันก่อนออกเดินทาง

- Please notify the promotion before service.

 

Including:

- VIP 9 van (additional cost may be applied for going to routes not included in the program)

- Accommodation including breakfast for 2 persons

- Food and drink

- Admission fee for tourist attractions listed in the program

- 1 drinking water per day

- Guide

- 1,000,000 baht insurance (according to the insurance)

 

Excluding:

- Other personal expenses

- Traveling tax (if any) and admission fee for National Park for foreigners

- 7% VAT and 3% withholding tax

 

Payment conditions:

- Pay 2,000 baht deposit/person within 3 days after the booking date

- Pay the rest 21 days before the trip date

แชร์ไปยัง Share
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย The Tourism Authority of Thailand (Headquarter)

1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (66)2 250 5500
ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672

1600 New Petchaburi Rd, Makkasan,
Ratchathewi, Bangkok, 10400,
Thailand

Tel : (66)2 250 5500
TAT contact center 1672