หน้าแรก Home > โปรเด็ด ดีลพิเศษ Flash Sale > บริษัท แตงโมทัวร์ จำกัด Tangmo Tour
visibility 461 ครั้งViews

บริษัท แตงโมทัวร์ จำกัด

Tangmo Tour

location_onอุดรธานี
share

home บริษัท แตงโมทัวร์ จำกัด 561 ที่ 1 ซอย 20 มิถุนา 11 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

home Tangmo Tour 561 floor 1 Soi 20 June 11 Sutthisan Winitchai Road Huai Khwang Sub District Huai Khwang District Bangkok 10310

email wholesaletourthai@gmail.com

local_phone 0625987889

language www.tangmotour.com

รายละเอียด

Detail

แพ็กเกจ 3 วัน 2คืน แอ่ว 4 จังหวัดอีสาน อุดรธานี สกลนคร นครพนม บึงกาฬ

Package 3D2N E-San trip at 4 province (Udon Thani, Sakon Nakhon, Nakhon Phanom, Bueng Kan)

แพ็กเกจ 3 วัน 2คืน แอ่ว 4 จังหวัดอีสาน อุดรธานี สกลนคร นครพนม บึงกาฬ ราคาพิเศษเพียง 10,999 บาท จากราคาปกติ 13,990 บาทต่อท่า


วันที่ 1 กรุงเทพฯ – อุดรธานี - วัดพระธาตุเชิงชุม – พระธาตุเรณู – พระธาตุพนม - พญาศรีสัตตนาคราช
05.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบินไทยแอร์เอเชีย
06.40 น. เดินทางสู่ จังหวัดอุดรธานี โดยเครื่องบิน สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3362
07.50 น. นำท่านเดินทางถึง จังหวัดอุดรธานี รับสัมภาระเรียบร้อย
จากนั้นออกเดินทางสู่ วัดพระธาตุเชิงชุม พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวสกลนคร ทุกๆ ปีจะมีงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ซึ่งถือเป็นงานประเพณีสำคัญในเทศกาลออกพรรษา เพื่อเป็นการถวายแด่องค์พระธาตุเชิงชุม ภายในพระอุโบสถยังมีภาพจิตรกรรมอันงดงาม และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่1)
นำท่านสักการะ พระธาตุเรณู พระธาตุประจำวันเกิดวันจันทร์ ณ วัดพระธาตุเรณู จำลองมาจากพระธาตุพนมองค์เดิม ภายในเจดีย์บรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน เพชรนิลจินดา หน่องา เครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมือง รวมถึงสิ่งของอื่นๆ ที่ชาวบ้านบริจาค
วิธีบูชาพระธาตุเรณู ข้าวตอก น้าอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีเหลือง ธูป 15 ดอก เทียน 2 เล่ม คาถาบูชาพระธาตุเรณู อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา
นำท่านสักการะ พระธาตุพนม พระธาตุประจำคนเกิด "ปีวอก" และ "วันอาทิตย์" ภายในพระธาตุได้บรรจุอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้า
วิธีบูชาพระธาตุพนม ข้าวตอก ข้าวเหนียวปิ้ง น้าอบ ดอกไม้สีแดง ธูป 6 ดอก เทียน 2 เล่ม คาถาบูชาพระธาตุพนม อะ วิช สุ นุต สา นุส ติ
นำท่านเดินทางสู่จากนั้นนำท่านสักการะ พญาศรีสัตตนาคราช พญานาคขดหาง 7 เศียร มีลาตัวเดียวขนาดใหญ่ประดิษฐานบนแท่นฐานแปดเหลี่ยม กว้าง 6 เมตร ความสูงทั้งหมดรวมฐาน 15 เมตร สามารถพ่นน้ำได้ แสดงถึงความเชื่อความศรัทธาต่อเรื่องพญานาคของชาวไทย และชาวลาวที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่2) นำท่านเข้าสู่ที่พัก จังหวัดนครพนม

วันที่ 2 พระธาตุนคร - พระธาตุท่าอุเทน – วัดป่าภูทอก - วัดอาฮงศิลาวาส – สะดือแม่น้ำโขง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 3)
นำท่านสักการะ พระธาตุนคร พระธาตุประจำวันเกิดวันเสาร์ ณ วัดมหาธาตุ ภายในบรรจุสารีริกธาตุของพระอรหันต พร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคา เงินบรรจุผอบไม้จันทร์แดง และของมีค่าต่างๆ ทีประชาชนผู้มีจิตศรัทธานามาถวาย
วิธีบูชาพระธาตุนคร ข้าวตอก น้าอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีม่วง ธูป 10 ดอก เทียน 2 เล่ม คาถาบูชาพระธาตุนคร โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ
นำท่านสักการะ พระธาตุท่าอุเทน พระธาตุประจำวันเกิดวันศุกร์ ณ วัดท่าอุเทน จำลองมาจากพระธาตุพนม ลักษณะขนาดเล็ก และสูงกว่าพระธาตุพนม ภายในบรรจุพระธาตุของพระอรหันต์ ซึ่งพระอาจารย์ศรีทัตถ์ได้อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง
วิธีบูชาพระธาตุท่าอุเทน ข้าวตอก น้าอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีฟ้า (หรือน้าเงิน) ธูป 21 ดอก เทียน 2 เล่ม คาถาบูชาพระธาตุท่าอุเทน วา โธ โน อะ มะ มะ วา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่4)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จ.บึงกาฬ นำท่าขึ้นชม วัดป่าภูทอก เป็นที่ตั้งของวัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก) อยู่ในอาณาเขตบ้านคำแคน ตำบลนาสะแบง จ.บึงกาฬ โดยมีพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ เป็นผู้ก่อตั้ง ในภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาที่โดดเดี่ยว ภูทอก มี 2 ลูก คือภูทอกใหญ่และภูทอกน้อยส่วนที่นักแสวงบุญและ นักท่องเที่ยวทั่วไป สามารถชมได้คือ ภูทอกน้อย ส่วนภูทอกใหญ่อยู่ห่างออกไป ยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวชม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการ เดินเท้าขึ้นสู่ยอดภูทอก จุดเด่นของภูทอกก็คือ สะพานไม้และบันไดขึ้นชมทัศนียภาพรอบ ๆ ภูทอก ใช้เพียงแรงงานคนสร้างบันได เวียนไปมา รอบภูทอก ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 5 ปีเต็ม ตั้งแต่ชั้นที่ 3 เป็นต้นไปนักท่องเที่ยวสามารถเดินชม แบบสะพานเวียนรอบเขาซึ่งจะ ได้เห็น มุมมองที่แตกต่างไปเรื่อยๆ บันไดที่ทอดขึ้นสู่ยอดภูทอกนี้เปรียบเสมือนเส้นทางธรรมที่น้อมนำ สัตบุรุษ ให้พ้นโลกแห่งโลกียะ สู่โลกแห่ง โลกุตระหรือโลกแห่งการหลุดพ้นด้วย ความเพียรพยายามและมุ่งมั่น

นำท่านชม วัดอาฮงศิลาวาส ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณแก่งอาฮง แอ่งน้ำขนาดใหญ่จากฝั่งไทยถึงฝั่งลาวที่มีความยาวประมาณร้อยกว่าเมตร วัดอาฮงศิลาวาส เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดบึงกาฬ ด้วยเหตุที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปริมแม่น้ำโขงตามอัธยาศัย
จากนั้นนำทุกท่าเดินทางสู่ สะดือแม่น้ำโขง แก่งอาฮง หรือจุดชม “สะดือแม่น้ำโขง” ณ วัดอาฮงศิลาวาส ตำบลหอคำ เขตอำเภอเมืองบึงกาฬ ห่างจากตัวจังหวัด 21 กิโลเมตร ถือว่าเป็นจุดที่แม่น้ำโขงมีความลึกที่สุดไม่สามารถวัดความลึกได้ กระแสน้ำไหลเชี่ยวมากในฤดูน้ำหลากและมีกระแสน้ำไหลวนเป็นรูปกรวยขนาดใหญ่จัง สังเกตได้จากเมื่อมีวัสดุหรือซากไม้ขนาดใหญ่ลอยมาเมื่อถึงบริเวณนี้ สิ่งของต่างๆ จะหมุนวนอยู่ประมาณ 30 นาที จึงจะไหลต่อไป ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็น “สะดือแม่น้ำโขง” มีความกว้างประมาณ 300 เมตร
อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก The One Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 หินสามวาฬ – คำชะโนด – ศาลเจ้าปู่ย่า – กรุงเทพฯ
05.00 น. นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ หินสามวาฬ หนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจในพื้นที่ป่าภูสิงห์ ตั้งอยู่ในอำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ในเขตพื้นที่อนุรักษ์เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู ซึ่งเต็มไปด้วยกลุ่มของก้อนหินรูปทรงต่างๆ ที่สวยงามแปลกตาและถ้ำกระจายอยู่ทั่วทั้งพื้นที่ สามารถแวะชมได้หลายจุด รวมถึงหินสามวาฬ ที่มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง เหตุผลที่เรียกว่า หินสามวาฬ เพราะลักษณะของจุดชมวิวนี้เป็นก้อนหินขนาดใหญ่ 3 ก้อน รูปร่างคล้ายปลาวาฬเรียงกันยื่นออกไปสู่หน้าผา หากมองในมุมสูงจะเหมือนกลุ่มวาฬที่มีพ่อ แม่ ลูก จึงเรียกกันว่า หินสามวาฬ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามโดดเด่นของภูสิงห์ สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า เบื้องหน้าคือ วิวของผืนป่าเขียวขจีและสายหมอกบาง หินสามวาฬสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี และตลอดทั้งวัน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 5)

นำท่านเข้าชม คำชะโนด วังฤสีนาคินทร์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี อีกหนึ่งตำนานความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เชื่อว่าเป็นดินแดนของพญานาคป่าศักดิ์สิทธิ์ ลี้ลับอาถรรพ์เกาะลอยน้ำกับเรื่องราวความเชื่อที่ว่า เกาะคำชะโนดไม่เคยจมน้ำเพราะมีพญานาคคอยปกปักรักษา และมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งในตำนานเชื่อกันว่าเป็นทางขึ้นลงระหว่างเมืองบาดาลกับโลกมนุษย์ของเหล่าพญานาคที่พระอินทร์ทรง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่6)
จากนั้นนำท่าน เข้าชม ศาลเจ้าปู่ย่า เป็นศาลเจ้าชาวจีนที่ใหญ่โตและสวยงาม ศาลเจ้าปู่ย่าได้รับการกล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ แผ่เมตตาแก่คนยากไร้ ผู้ใดที่มีทุกข์โสกมักจะไปจุดธูปขอให้ความทุกข์ที่มีอยู่สลายไป
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินอุดรธานี

นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3357
เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

3D2N package at 4 provinces in E-San (Udon Thani, Sakon Nakhon, Nakhon Phanom, Bueng Kan) special price only 10,999 baht from normal price of 13,990 baht/person

 

First day: Bangkok - Udon Thani – Wat Phra That Choeng Chum - Wat Phrathat Renu - Wat Phra That Phanom - Naga Monument

05.00 – meet at Don Mueang International Airport

06.40 – go to Udon Thani

07.50 – arrive at Udon Thani and go to Wat Phra That Choeng Chum.

Noon – lunch at a restaurant

Pay respect to Phrathat Renu, Phra That Phanom, and the Naga Monument. After that, have dinner at a restaurant and check into the accommodation in Nakhon Phanom.

 

Second day: Phra That Nakorn - Wat Phrathat Tha Uthen - Wat Pa Phu Tok - Wat Ahong Silawas – Kaeng Ahong

Morning – breakfast at the hotel. After that, pay respect to Phra That Nakorn and Phrathat Tha Uthen.

Noon – have lunch at a restaurant

Go to Bueng Kan province and visit Wat Pa Phu Tok to sightseeing beautiful scenery. Next, go to Wat Ahong Silawas and Kaeng Ahong to see the deepest part of Mekong River.

Free dinnertime and check into The One Hotel or equivalent.

 

Third day: Hin Sam Wan - Kham Chanot – Pu Ya Shrine – Bangkok

05.00 – watch the sunrise and sightseeing stunning scenery at Hin Sam Wan at Phu Singh Forest.

Morning – breakfast at the hotel

Visit Kham Chanot in Udon Thani where the belief of the great Naga flourishes.

Noon – lunch at a restaurant

Visit Pu Ya Shrine which is a Chinese shrine widely revered by local people. After that, go to Udon Thani International Airport.

Go back to Bangkok.

Arrive at Don Mueang International Airport safely.

ราคาพิเศษSpecial price 10,999 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-04-01 ถึง - 2021-04-30

ดีลแนะนำต้องลอง

Recommended deals

กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ
พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท


หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
- รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
- กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
- กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 8 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
- กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-อุดรธานี ชั้นประหยัด สายการบินแอร์เอเชีย
- น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry On 7 กิโลกรัม โดยสัมภาระที่จะถือขึ้นเครื่องบิน ต้องไม่มีของมีคม กรรไกรตัดเล็บ วัตถุ ไวไฟ ของเหลวสามารถโหลดได้ไม่เกินขนาดบรรจุ 100 มล.
- รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
- พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
- อาหารตามที่ระบุตามรายการ
- มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
- ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีที่ต้องการซื้อน้ำหนัก 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเที่ยว ( หากท่านต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน 48 ชั่วโมง )
- ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 350 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

- Please notify the promotion before service.
- Extra charge 2,000 baht/person for a single stay

Note:
- Please read the program detail before booking.
- Please follow staff advice for your safety.
- Please book the trip at least 7 days in advance.
- We reserve the right to postpone the trip, increase the price, or cancel the trip if there are less than 8 persons. We’ll notify you in advance.
- The tour schedule is subject to change with your safety and interest as the utmost priority.
- We reserve the right to cancel or postpone the trip if the number of people didn’t meet the designated number.

Including:
- Round-trip air ticket Bangkok-Udon Thani (economy class/Air Asia)

- 7 kg. carry on baggage

- Air-conditioned van
- Admission fee
- Local transportation fare (if any)

- Meals
- Guide
- 2,000,000 baht travel insurance and 1,000,000 baht medical expenses


Excluding:
- Other personal expenses

- checked baggage (480 baht/flight/15 kg.) (notify staff in advance if you want to buy more weight)
- Expenses from changing the tour program from your decision
- Admission fee for foreigners
- Tip for drivers and guides (350 baht/1 customer)
- 7% VAT and 3% withholding tax (only if you want the tax invoice) (if you want the tax invoice, please notify us before paying)

แชร์ไปยัง Share
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย The Tourism Authority of Thailand (Headquarter)

1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (66)2 250 5500
ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672

1600 New Petchaburi Rd, Makkasan,
Ratchathewi, Bangkok, 10400,
Thailand

Tel : (66)2 250 5500
TAT contact center 1672