หน้าแรก Home > แพ็กเกจท่องเที่ยว Package Tour > บริษัท เพื่อนธรรมชาติ จำกัด Friends of Nature Co.,Ltd.
visibility 98 ครั้งViews

บริษัท เพื่อนธรรมชาติ จำกัด

Friends of Nature Co.,Ltd.

location_onระยอง
share

home 133/8 ถ.ราชปรารภ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

home 133/8 Rachaprarope Rd., Makkasan, Rachatavee, Bangkok 10400

email friendsofnature@gmail.com

local_phone 0264244268

language www.friendsofnatureecotour.com

รายละเอียด

Detail

แพ็กเกจExclusive Trip ภาคตะวันออก

*

แพ็กเกจExclusive Trip ภาคตะวันออก ออกเที่ยวไทยให้หายคิดถึง
ณ ระยอง-เกาะมันนอก ราคาพิเศษ 11,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://drive.google.com/file/d/1j3qT9tfKaszMTJCy0M8BJjxvmcXJhk0y/view?usp=sharing

*

ราคาพิเศษSpecial price 11,000 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-03-01 ถึง - 2021-05-21

ดีลแนะนำต้องลอง

Recommended deals

อัตรานี้รวม (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) :
- ค่ารถบัสปรับอากาศ VIP นำเที่ยวตามรายการ 
- ค่ากิจกรรมเหมาเรือขนาด 120 คน ดำน้ำ+เที่ยวชม 3 เกาะ + จ้างเหมาพิเศษ-รับคณะเดินทางจากเกาะมันนอกกลับขึ้นฝั่ง
- ค่าอาหาร จำนวน 9 มื้อ (เป็นอาหารกล่องแบบสะดวกทาน 2 มื้อ) ตามระบุในโปรแกรม 
- ค่าเรือเที่ยวชมสวนพฤกษศาสตร์ระยอง
- ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ตามระบุในโปรแกรม  (กรณีไม่ทานบุฟเฟ่ต์ผลไม้ คืนค่าใช้จ่าย 550 บาท)          
- ค่าที่พัก จำนวน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน/ห้อง)    
- อาหารว่าง, เครื่องดื่ม, ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง    
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามระบุในโปรแกรม
- ค่าทีมงาน/ ปราชญ์ผู้รู้ของท้องถิ่น วิทยากร และ มัคคุเทศก์ / ช่างภาพ (เดินทาง 1 บัส / ทีมงานรวม 4 ท่าน)
- ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองส่วนบุคคล 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม :
- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะกรณีออกใบกำกับภาษีให้ห้างร้าน-บริษัท)
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่, พิพิธภัณฑ์ หรืออุทยาน สำหรับชาวต่างชาติ
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกรายการ 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่ามินิบาร์, ค่าซักรีด และอื่นๆ ที่มิได้ระบุในรายการ  
- ค่าทิปทีมงาน รถบัส – มัคคุเทศก์ แนะนำอัตราที่เหมาะสม คือ 400 บาท

*

แชร์ไปยัง Share
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย The Tourism Authority of Thailand (Headquarter)

1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (66)2 250 5500
ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672

1600 New Petchaburi Rd, Makkasan,
Ratchathewi, Bangkok, 10400,
Thailand

Tel : (66)2 250 5500
TAT contact center 1672