หน้าแรก Home > แพ็กเกจท่องเที่ยว Package Tour > บริษัท ยู สมาย ทราเวล จำกัด You Smile Travel Co.,Ltd
visibility 195 ครั้งViews

บริษัท ยู สมาย ทราเวล จำกัด

You Smile Travel Co.,Ltd

location_onยะลา
share

home 127 ซอย ประชาอุทิศ 27/2 แขวง ราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

home 127 ซอย ประชาอุทิศ 27/2 แขวง ราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

email yousmiletravel@gmail.com

local_phone 0639938985

รายละเอียด

Detail

ปัตตานี ยะลา เบตง 3 วัน 2 คืนเมืองใต้สุดปลายด้ามขวาน ที่ใครไปก็หลงรัก

3D2N package in Pattani, Yala, Betong

ปัตตานี ยะลา เบตง 3 วัน 2 คืน เมืองใต้สุดปลายด้ามขวาน ที่ใครไปก็หลงรัก ราคาพิเศษ 6,599 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/2MBDgsk

3D2N package in Pattani, Yala, Betong special price only 6,599 baht

For more details: https://bit.ly/2MBDgsk

ราคาพิเศษSpecial price 6,599 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-03-01 ถึง - 2021-04-30

แพ็กเกจเกาะกูด 3 วัน 2 คืน เกาะกูดสุดฟิน อินเลิฟกันสุดทริป

3D2N package diving at Koh Kood

แพ็กเกจเกาะกูด 3 วัน 2 คืน เกาะกูดสุดฟิน อินเลิฟกันสุดทริปดำน้ำเกาะกูดสีฟ้ารีสอร์ท ราคาพิเศษ 4,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3pLGdF8

3D2N package diving at Koh Kood special price only 4,900 baht/person

For more details: https://bit.ly/3pLGdF8

ราคาพิเศษSpecial price 4,900 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-03-01 ถึง - 2021-03-31

กึ๊ดเติงน่าน 3 วัน 2 คืน (แพ็กเกจ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

3D2N package in Nan (excluding air ticket)

กึ๊ดเติงน่าน 3 วัน 2 คืน (แพ็กเกจ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) ชวนกันไปหลงเสน่ห์เมืองเหนือ ราคาพิเศษ 2,990 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3jeisDl

3D2N package in Nan (excluding air ticket) special price only 2,990 baht

 

For more information: https://bit.ly/3jeisDl

ราคาพิเศษSpecial price 2,990 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-03-01 ถึง - 2021-03-31

เชียงใหม่ สายบุญ 3 วัน 2 คืน ไหว้พระ 7 วัดดัง เสริมสิริมงคล

3D2N package in Chiang Mai: 7 temples

เชียงใหม่ สายบุญ 3 วัน 2 คืน (แพ็กเกจ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) ไหว้พระ 7 วัดดัง เสริมสิริมงคล ราคาพิเศษ 6,500 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3cjxTJ2

3D2N package in Chiang Mai: 7 temples (excluding air ticket) special price only 6,500 baht

For more details: https://bit.ly/3cjxTJ2 

ราคาพิเศษSpecial price 6,500 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-03-01 ถึง - 2021-03-31

แพ็กเกจ Café Day Trip เที่ยว อ่างทอง ลองมาแล้วจะหลงรัก! EP1

Day trip package in Ang Thong EP1

แพ็กเกจ Café Day Trip เที่ยว อ่างทอง ลองมาแล้วจะหลงรัก! EP1
ราคาพิเศษ 699 บาทต่อท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/390QzLl

Day trip package in Ang Thong EP1 special price only 699 baht/person

For more details: https://bit.ly/390QzLl

ราคาพิเศษSpecial price 699 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-03-01 ถึง - 2021-03-31

ดีลแนะนำต้องลอง

Recommended deals

อัตราค่าบริการ : เดินทางได้ทุกวัน เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2564 จำนวนผู้เดินทาง
- ราคาสำหรับ 2-3 ท่าน ราคาต่อท่าน ท่านละ 14,599.-
- ราคาสำหรับ 4-5 ท่าน  ราคาต่อท่าน ท่านละ 9,599.-
- ราคาสำหรับ 6-7 ท่าน  ราคาต่อท่าน ท่านละ 7,599.-
- ราคาสำหรับ 8-9 ท่าน  ราคาต่อท่าน ท่านละ 6,599.-
- พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ  ราคาต่อท่าน ท่านละ 1,800.-

อัตราค่าบริการนี้รวม :
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
2. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
3. ค่าที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า (ห้องละ 2-3ท่าน)
4. ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุ
6. ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต่่ากว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ่าตัวการถูกฆาตกรรมหรือถูกท่าร้าย)
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชำระเงิน หากแจ้งภายหลังการชำระเงิน ทางบริษัทฯ จะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :
1. ค่าเดินทาง (ตั๋วเครื่องบิน, รถไฟ, รถบัส) จาก.......ถึงหาดใหญ่ หรือยะลา
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว) หรือเช่าจักรยาน ค่ากิจกรรมผจญภัยต่างๆ เป็นต้น
3. ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท

Service rate: available every day February - April 2021

2-3 persons = 14,599.-

4-5 persons = 9,599.-

6-7 persons = 7,599.-

8-9 persons = 6,599.-

Pay 1,800.-/person for a single stay

 

Including:

1. VIP van

2. Local guide

3. Accommodation including breakfast (2 nights) (2-3 persons/room)

4. Admission fee for tourist attractions listed in the program

5. Meals and drink listed in the program

6. Accident insurance (1,000,000 baht insurance/500,000 baht medical expense for 1-15 years old, covering 50% for 75-85 years old , less than 1 year old or more than 85 years old not cover, not cover personal medical problem, murder, or assault)

7. 7% VAT (if you want the receipt/tax invoice. Please notify in advance before paying, if not, we won't issue it in any case)

 

Excluding:

1. Trasnsportation from.... to Hat Yai or Yala (air ticket, train, bus)

2. Other personal expenses not listed in the program, bicycle rent, activity cost, etc.

3. Tip for guides and drivers (300 baht/person)

แชร์ไปยัง Share
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย The Tourism Authority of Thailand (Headquarter)

1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (66)2 250 5500
ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672

1600 New Petchaburi Rd, Makkasan,
Ratchathewi, Bangkok, 10400,
Thailand

Tel : (66)2 250 5500
TAT contact center 1672