visibility 21 ครั้งViews

108 ทริปดอทคอม

108 TRIP.COM

location_onกระบี่
share

home 74/1 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 26 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

home 74/1 Soi Lardprao 80 Yak 26 ,Wangthonglang Sub District ,Wangthonglang District ,Bangkok 10310

email 108Trip.op2@gmail.com

local_phone 029339933

language www.108trip.com

รายละเอียด

Detail

แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน โปรแกรมท่องเที่ยว กระบี่ ชุมชนแหลมสัก

3D2N package at Laem Sak Community in Krabi

แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน โปรแกรมท่องเที่ยว กระบี่ ชุมชนแหลมสัก ราคาพิเศษเพียง 5,900 บาท จากราคาปกติ 6,500 บาทต่อท่าน


วันแรก ท่าอากาศยานกระบี่ - น้ำตกร้อน - สระมรกต - ท่าปอมคลองสองน้ำ - บ้านแหลมสัก
09.00 น. รับคณะที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานกระบี่
09.30 น. ออกเดินทางโดย พร้อมรถตู้ VIP และทีมงาน 108trip ให้การบริการต้อนรับและดูแลตลอดการเดินทาง
น้ำตกร้อน คลองท่อม หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว unseen Thailand ใกล้ๆ กับสระมรกต เป็นอ่างอาบน้ำธรรมชาติกลางป่ารองรับ สายน้ำตกร้อน สายน้ำแร่ ที่ไหลมาพร้อมๆ กับไออุ่นเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะ มีลักษณะ เป็นธารน้ำพุร้อนผุด ขึ้นมาจากใต้ดินตาม ธรรมชาติ มีสารกำมะถัน เจือจางเป็นส่วนประกอบ มีอุณหภูมิพอเหมาะตกลงมาในแอ่ง สามารถอาบน้ำได้ บริเวณ ธารน้ำตกร้อนขนาดเล็ก ที่ไหลลดหลั่นกันมาตามธรรมชาติ ในน้ำพุร้อนประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ ที่ช่วยให้ผ่อน คลายเชื่อว่าสามารถบำบัดอาการไขข้ออักเสบ ปวดหลัง และเกี่ยวกับผิวหนังได้
สระมรกต กำเนิดมาจากธารน้ำอุ่น ในผืนป่าที่ราบต่ำภาคใต้ เป็นน้ำพุร้อน มีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศา เซลเซียส เป็นสระน้ำสวยใสกลางใจป่าที่มีน้ำใส เป็นสีเขียวอมฟ้า เปลี่ยนสีไปได้ตามวันเวลาและสภาพแสง สระมรกตกำ เนิด มาจากธารน้ำอุ่น ในผืนป่าที่ราบต่ำภาคใต้ เป็นน้ำพุร้อนลักษณะเป็นสระ น้ำร้อน 3 สระ ได้แก่ สระแก้ว สระมรกต และ สระน้ำผุด น้ำใสเป็นสีเขียวมรกต มีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซียส รอบๆบริเวณเป็นป่าร่มรื่นเขียวครึ้มมี พรรณไม้ ที่น่าสนใจ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย วัดถ้ำเสือ พิชิตบันไดสูง 1,237 ขั้น กับวิวมุมสูงของจังหวัดกระบี่ ชื่อวัดนั้นมีข้อสันนิษฐานว่าเนื่องจากในอดีตเคยมีเสืออาศัยอยู่ และภายในถ้ำยังปรากฏหินธรรมชาติ เป็นรูปแบบของอุ้งเท้าเสือ
ท่าปอมคลองสองน้ำ ท่าปอม เป็นชื่อของคลองสายสั้นๆ ยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีต้นน้ำเป็นน้ำผุดบนเขาช่องพระแก้ว ปลายทางของน้ำในคลองนี้จะออกสู่ทะเลอันดามัน ตอนที่น้ำทะเลลง น้ำจืดจากคลองจะไหลสู่ทะเล ทำให้คลองนี้กลายเป็นคลองน้ำจืด น้ำในคลองก็จะใสราวกับกระจก สีเขียวอมฟ้า มองแล้วสวยงามมากๆ ส่วนในตอนที่ น้ำทะเลขึ้น น้ำทะเลจะไหลเข้ามาในคลอง และทำให้คลองกลายเป็นน้ำเค็มและน้ำกร่อย น้ำก็จะขุ่น ปลาทะเลจะพากันว่ายน้ำเข้ามาหาอาหารในคลอง และกลับออกไปในตอนที่น้ำทะเลลงนั่นเองค่ะ เลยเป็นเหตุผลของชื่อ ท่าปอม คลองสองน้ำ
17.00 น. เดินทางเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

วันที่สอง ดำน้ำ หมู่เกาะห้อง (เกาะลาดิง , เกาะผักเบี้ย , ลากูน , เกาะห้อง )
เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าณ ห้องอาหารของที่พัก
ออกเดินทางสู่ท่าเรือ เดินทางไปดำน้ำ ออกเดินทางโดยเรือหัวโทง นำทุกท่านสู่ “หมู่เกาะห้อง” ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี “ป่าเกาะแห่งอันดามัน”
นำทุกท่านเดินทางสู่ “เกาะลาดิง” เกาะเล็กๆที่มีชายหาดส่วนตัวที่ขาว ละเอียด ด้านหน้ามีประการัง ที่ให้ทุกท่านเล่นน้ำดูปะการังตามอัทยาศัย จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ “เกาะผักเบี้ย” ที่อย่ตรงข้ามกับเกาะไร่เป็นเกาะที่มี ชายหาด 2 ด้าน ทรายที่เกาะจะเป็ฯสีแดง น้ำทะเลใสบริสุทธิ์เหมาะกับการเล่นน้ำ จากนั้นจะพาทุกท่านไปยัง “ทะเลใน” หรือ ลากูน หรือห้อง อันเป็นที่มาของ “เกาะห้อง”
เที่ยง นำทุกท่านเดินทางสู่ “เกาะห้อง” เกาะที่เงียบสงบ
บริการอาหารกลางวัน แบบกล่องปิกนิก พร้อมผลไม้
หลังรับประทานอาหารเสร็จแล้ว เชิญ ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย สัมผัสชายหาด ที่ได้รับรางวัลชายหาด 5 ดาว จาก ททท. เล่นน้ำ ชมฝูงปลา พักผ่อนตามอัธยาศัย
เย็น เดินทางกลับท่าเรือ กลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ สไตล์บาบ๋า

วันที่สาม บ้านแหลมสัก (ล่องทะเลในแหลมสัก ประตูสู่อันดามัน - กะชังสาหร่ายพวงองุ่น – คืนกล้วยไม้สู่ป่า – เพ้นท์ผ้าบาติก) - ซื้อของฝาก - ท่าอากาศยานกระบี่
เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
ล่องทะเลในแหลมสัก ประตูสู่อันดามัน / ชมการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น กะชังสาหร่ายพวงองุ่น
กิจกรรม “คืนกล้วยไม้สู่ป่า”
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ข้าวคลุกกะปิกุ้งตัก
บ่าย เพ้นท์ผ้าบาติก และนำกลับบ้านเป็นของที่ระลึก
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกระบี่ แวะซื้อของฝากระหว่างทาง
16.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานกระบี่ ส่งทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*

ราคาพิเศษSpecial price 5,900 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-04-01 ถึง - 2021-04-30

ดีลแนะนำต้องลอง

Recommended deals

- กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ
- รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
- รถตู้ 9 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน

อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- มัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง
- ค่าที่พัก 2 คืน ห้องแอร์ ทีวี พักห้องละ 2 ท่าน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 7 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
- ค่าเรือหัวโทง ไปดำน้ำ
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

สิ่งที่ควรนำไป
- หมวกกันแดด และ ครีมกันแดด
- รองเท้าสวมสบาย รองเท้ารัดส้น
- ของใช้ส่วนตัว
- ยาประจำตัว
- กล้องถ่ายรูป

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
- วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม
- ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
- หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
- หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืน ได้

- Please notify the promotion before service.
- Coach bus – group of adults less than 30 people
- 9 seat van – group of adults less than 8 persons

Including:
- air-conditioned van
- guide
- 2-night accommodation (2 persons/room)
- meals as listed in the program
- admission fee for tourist attractions boat fare
- 1,000,000 insurance / 500,000 medical expenses (according to the insurance)

Excluding:
- air ticket
- other personal expenses
- additional admission fee for tourist attractions for foreigners
- 7% VAT and 3% withholding tax (if you request for the tax invoice)

You should bring:
- Hat and sunscreen
- comfortable footwear
- Personal belongings
- Personal medication
- Camera
Booking conditions:
- Pay 2,000 baht deposit/person (or 50% of the full price) within 48 hrs. after booking
- Pay the rest at least 10 days before the trip date
- If the booking is made less than 10 days before the trip date, you must pay 100%
- If you don’t pay the rest 7 days before the trip date, the booking will be canceled and no refund

แชร์ไปยัง Share
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย The Tourism Authority of Thailand (Headquarter)

1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (66)2 250 5500
ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672

1600 New Petchaburi Rd, Makkasan,
Ratchathewi, Bangkok, 10400,
Thailand

Tel : (66)2 250 5500
TAT contact center 1672